Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jarní prognóza pro období 2012–2013: na cestě k pozvolnému oživení

Brusel 11. května 2012 – Po poklesu produkce koncem roku 2011 se odhaduje, že hospodářství EU je v současné době v mírné recesi. Hospodářské a finanční vyhlídky sice nadále zůstávají velmi nejisté, ale důrazná politická opatření a podstatné zlepšení institucionálního rámce EU přinesly na začátku roku 2012 zmírnění napětí na finančním trhu a počínající stabilizaci důvěry, která by se v průběhu sledovaného období měla dále upevňovat. Předpokládá se, že spolu s očekávaným zrychlením celosvětového růstu by od druhého pololetí mělo pomalu začít hospodářské oživení. Výhled představený v únorové průběžné prognóze pro rok 2012 se zhruba potvrzuje s tím, že reálný HDP by měl v EU stagnovat a v eurozóně poklesnout o 0,3 %. V roce 2013 bude podle odhadů růst v EU činit 1,3 % a v eurozóně 1,0 %. Pokud jde o nezaměstnanost, očekává se, že během sledovaného období zůstane vysoká – na úrovni 10 % v EU a 11 % v eurozóně. Inflace by se měla postupně zmírňovat v důsledku odeznívajícího dopadu vyšších cen ropy a zvýšení daní. Fiskální konsolidace bude podle prognózy pokračovat a schodky veřejných financí se v roce 2013 sníží na 3,3 % v EU a těsně pod 3 % v eurozóně. Hospodářská situace se mezi členskými státy značně liší, a to i vzhledem k probíhající nápravě výrazných rozdílů v zahraničně-hospodářských pozicích a ve strukturálních podmínkách, které vystoupily do popředí během posledních let.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „Oživení je na dohled, ale hospodářská situace zůstává křehká a mezi jednotlivými členskými státy existují stále velké rozdíly. Nadále probíhá náprava fiskálních a strukturálních nerovnováh, které se vytvořily před začátkem krize a po jejím vypuknutí, přičemž situaci zhoršuje stále špatná ekonomická nálada. Bez dalších rozhodných kroků by však nízký růst v Unii mohl přetrvat. Zdravé veřejné finance jsou podmínkou pro trvalý růst a v návaznosti na nový pevný rámec pro správu ekonomických záležitostí musíme jejich nápravu podpořit urychlením realizace politik posilujících růst a stabilitu.“

Mírné oživení v dalším průběhu tohoto roku

V posledním čtvrtletí roku 2011 vykázala hospodářská aktivita v EU pokles a odhaduje se, že tomu tak bylo i v prvním čtvrtletí roku 2012. Podle prognózy by v druhé polovině roku mělo začít postupné oživení, které zrychlí v roce 2013. Jak se však očekává, bude to oživení jen mírné, protože na domácí poptávku bude i nadále silně působit několik faktorů. Banky se musí snažit dále zlepšovat stav svých aktiv a pasiv, takže úvěrové podmínky zůstanou přísné, i když poptávka po úvěrech dosud celkově také zůstává slabá. Soukromou spotřebu bude tlumit vysoká nezaměstnanost, pomalý růst mezd, inflace, jakož i vysoké zadlužení domácností v řadě členských států. Přestože soukromé investice se v současnosti stále snižují, mělo by je během sledovaného období začít pozitivně ovlivňovat očekávané obnovení důvěry, nízké úrokové sazby a solidní růst celosvětové produkce. Dále se očekává, že hlavní hnací silou růstu HDP v roce 2012 bude pozitivní přínos čistého vývozu. V roce 2013 by však jeho roli měla převzít postupně sílící domácí poptávka. Tato prognóza je založena na předpokladu postupného upevnění důvěry, neboť problémy nastolené krizí jsou úspěšně řešeny, a to i prostřednictvím důsledného provádění dohodnutých důrazných politických opatření.

Celkově se výhled pro rok 2012 uvedený v únorové průběžné prognóze v zásadě potvrzuje. Roční růst HDP bude letos v EU podle prognózy stagnovat (0,0 %) a v eurozóně bude záporný (–0,3 %). V roce 2013 se předpokládá mírný růst ve výši 1,3 % v EU a 1 % v eurozóně. Hospodářské zpomalení se dotklo všech členských států, ale očekává se, že růst bude rozdílný v závislosti na různých potřebách strukturální korekce, nákladech financování a udržitelnosti veřejných financí. Náprava vnější nerovnováhy na úrovni členských států probíhá a předpokládá se, že během období, které je předmětem prognózy, bude pokračovat.

Se zpomalením ekonomické aktivity by podle prognózy měla v roce 2012 klesnout zaměstnanost v EU o 0,2 % (0,5 % v eurozóně). Očekávané obnovení růstu by však v roce 2013 mělo vést k postupnému zlepšování situace na trzích práce, což naopak podpoří trvalejší charakter hospodářského oživení. Pokud jde o nezaměstnanost, očekává se, že během sledovaného období zůstane v EU na úrovni 10,3 % a v eurozóně dosáhne v roce 2013 úrovně 11 %.

Zlepšení veřejných financí

Bez ohledu na zpomalení produkce v průběhu roku 2011 se veřejné finance v EU v roce 2011 značně zlepšily. V návaznosti na konsolidaci, o níž již bylo rozhodnuto, ve spojení s postupným hospodářským oživením v dalším průběhu sledovaného období se očekává, že rozpočtové schodky budou nadále klesat z 4,5 % HDP v EU (4,1 % v eurozóně) v roce 2011 na 3,6 % v EU (3,2 % v eurozóně) v roce 2012 a dále na 3,3 % (2,9 %) v roce 2013, a to s velkými rozdíly mezi členskými státy. Předpoklad nezměněné politiky však znamená, že pro EU se v prognóze na rok 2013 prakticky nedá počítat se strukturálním zlepšením. Ukazatele poměru dluhu k HDP by měly růst pomaleji a do roku 2013 dosáhnout 87,2 % HDP v EU (92,6 % v eurozóně).

Ceny energií a zvyšování nepřímých daní byly v posledních čtvrtletích hlavním faktorem ovlivňujícím inflaci spotřebitelských cen, avšak související tlaky na domácí ceny brzdilo hospodářské zpomalení. Předpokládá se, že se inflace během období, které je předmětem prognózy, postupně zmírní a v roce 2013 klesne zpět pod 1,8 %.

Stejně jako v únoru je prognóza růstu HDP ohrožena převažujícími riziky nepříznivého vývoje. Nejvýznamnějším rizikem zůstává zhoršení krize státního dluhu s efektem finanční nákazy a prudký pokles dostupnosti úvěrů. Jiné významné riziko vyplývá z geopolitické nejistoty, která by mohla vést k prudkému nárůstu cen ropy. Na druhé straně by rychlejší obnovení důvěry mohlo přispět k dřívějšímu a markantnějšímu hospodářskému oživení. Kromě toho by světová ekonomika mohla být dynamičtější, než se v současné době předpokládá.

Rizika pro inflační výhled jsou v podstatě vyvážená.

Podrobná zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontaktní osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar