Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija predlaga nova pravila o DDV za kupone

Bruselj, 10. maja 2012 – Evropska komisija je danes predlagala posodobitev pravil Evropske unije o DDV, da bi zagotovila enotno davčno obravnavo vseh vrst kuponov v vseh državah članicah. Trg kuponov v Evropski uniji znaša več kot 52 milijard evrov letno. Skoraj 70 % tega trga predstavljajo predplačilne telekomunikacijske storitve, ki jim sledijo darilni boni in kuponi s popusti. Razlike v nacionalnih pravilih o DDV na področju kuponov pa povzročajo resne tržne neučinkovitosti. Podjetja se soočajo s problemom dvojnega obdavčenja in težavami pri širjenju svojih dejavnosti čez mejo, namesto da bi lahko imela resnične koristi od enotnega trga. Z novimi pravili naj bi se to stanje odpravilo.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „Kuponi so v Evropi cvetoč posel, saj se jih tedensko proda in kupi na milijone. Tega vse večjega trga nikakor ne bi smele ovirati negotovost in komplikacije na področju davčnih predpisov. Z novimi pravili o DDV, ki so bila predlagana danes, se lahko približamo resnično enotnemu trgu za kupone, od katerega bodo imeli koristi podjetja, državljani in davčne uprave.“

V predlaganih novih pravilih bodo jasno opredeljene različne kategorije kuponov, vključno z obračunavanjem njihovega DDV. To bi omogočilo enotno obravnavo transakcij, ki vključujejo kupone, po vsej Evropi. Priporočilo vključuje določbe o opredelitvi kuponov za namene DDV in določa, kdaj bi bilo zanje treba plačati DDV (tj. ob prodaji ali unovčitvi). Vključuje tudi pravila za kupone, ki gredo skozi distribucijske verige, in za splošne načine plačila. Nova pravila bodo začela veljati 1. januarja 2015.

Ozadje

Trenutno v Evropski uniji ni pravil o DDV, ki bi določala, kako je treba obravnavati transakcije, ki vključujejo kupone. Države članice so ob odsotnosti skupnih pravil razvile svoje lastne prakse. Te pa niso usklajene in pogosto povzročajo težave podjetjem ter pri odmeri DDV. Kadar se kupon izda v eni državi članici in uporabi v drugi, ni vedno jasno, na kateri točki naj bi se transakcije, povezane s kuponom, obdavčile. To velja na primer za mednarodne hotele, ki svoje nastanitvene storitve oglašujejo s pomočjo kuponov v več državah članicah Unije.

Cilj današnjega predloga je pojasniti in uskladiti pravila Unije o obračunavanju DDV za kupone. To bo ugodno vplivalo na podjetja, saj se bodo odpravili primeri dvojne obdavčitve ter negotovost glede spoštovanja davčnih obveznosti. Poleg tega bo pripomoglo k zapolnitvi vrzeli, ki omogočajo izogibanje plačilu davka, saj nekatera podjetja izkoriščajo neusklajenost med državami članicami. Nova pravila bodo usklajena tudi s širšo strategijo evropske digitalne agende, zlasti z njenim ciljem ustvariti enoten digitalni trg.

Prvič, Komisija predlaga uskladitev opredelitve kuponov za namene DDV in točke obdavčitve za transakcije s kuponi, da bi se preprečila neusklajenost, ki povzroča dvojno obdavčenje ali dvojno neobdavčenje. Čas obdavčitve bo odvisen od vrste kupona, pri čemer bo pojasnjeno, ali naj se davek zaračuna ob njegovi prodaji ali ob zamenjavi za blago in storitve.

Drugič, nova pravila jasneje ločujejo med kuponi in drugimi načini plačila. Zaradi vse večjega števila mobilnih naprav je treba ločevati med predplačilnimi telekomunikacijskimi storitvami (ki so kuponi) in mobilnimi plačilnimi storitvami (ki so drugače obdavčene). Zaradi sprememb v plačilni tehnologiji, zlasti vse večje uporabe mobilnih plačil, je treba odpraviti kakršne koli nejasnosti.

Tretjič, direktiva določa skupna pravila za distribucijo kuponov v verigi posrednikov, zlasti kadar je ta razširjena čez dve ali več držav članic. Telefonska kartica lahko na primer v distribucijski verigi večkrat zamenja lastnika, preden doseže končnega uporabnika, in zadevna podjetja morajo biti gotova glede svojih davčnih obveznosti.

V predlog so vključeni številni drugi tehnični ukrepi, ki obravnavajo pravice do odbitka, postopke unovčitve in povračila, davčne zavezance in druge obveznosti, ki jih imajo podjetja.

Predlogu Komisije je priložena ocena učinka, ki ugotavlja, da je edini učinkoviti način za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti vključitev novih določb v zvezi s kuponi v direktivo o DDV. Direktiva Unije o DDV in ocena učinka sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar