Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - persbericht

Commissie stelt nieuwe btw‑regels voor vouchers voor

Brussel, 10 mei 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gedaan om de btw‑regels in de EU te actualiseren teneinde in alle lidstaten een uniforme fiscale behandeling van de verschillende soorten vouchers te garanderen. Vouchers vertegenwoordigen jaarlijks een markt van meer dan 52 miljard euro in de Europese Unie. Prepaidvouchers in de telecommunicatiesector zijn goed voor bijna 70% van de markt, gevolgd door cadeaubonnen en kortingsvouchers. De verschillen in de nationale btw-regels met betrekking tot vouchers zorgen echter voor ernstige marktinefficiënties. In plaats van daadwerkelijk te kunnen profiteren van de eengemaakte markt, worden ondernemingen geconfronteerd met problemen van dubbele belasting en ondervinden zij moeilijkheden om grensoverschrijdend zaken te doen. Met de nieuwe regels wordt geprobeerd deze situatie recht te trekken.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "Vouchers zijn booming business in Europa; iedere week worden er miljoenen gekocht en verkocht. Het is niet gerechtvaardigd dat de ontwikkeling van deze steeds groter wordende markt wordt belemmerd door onzekerheid over en de complexiteit van de belastingregels. Met de nieuwe btw‑regels die vandaag zijn voorgesteld, kunnen we een stap zetten naar een daadwerkelijk eengemaakte markt voor vouchers, ten gunste van bedrijven, burgers en belastingdiensten."

Op grond van de voorgestelde nieuwe regels worden de verschillende categorieën vouchers duidelijk gedefinieerd, samen met de bijbehorende btw‑behandeling. Dit maakt een uniforme behandeling van transacties met vouchers door heel Europa mogelijk. Het voorstel bevat bepalingen over de definitie van vouchers voor btw‑doeleinden en de vraag wanneer btw over vouchers is verschuldigd (d.w.z. op het moment van de verkoop of als ze worden ingewisseld). Daarnaast omvat het regels voor vouchers die verschillende schakels van een distributieketen doorlopen, en voor algemene betaalmiddelen. De nieuwe regels treden op 1 januari 2015 in werking.

Achtergrond

Op dit moment zijn er in de EU geen btw‑regels over de behandeling van transacties met vouchers. Bij gebrek aan gemeenschappelijke regels hebben de lidstaten hun eigen werkwijzen ontwikkeld. Deze werkwijzen zijn niet op elkaar afgestemd en dat leidt regelmatig tot problemen voor bedrijven en problemen met de inning van btw. Wanneer een voucher in één lidstaat wordt uitgegeven en in een andere lidstaat wordt gebruikt, is het niet altijd duidelijk op welk moment de transacties die aan de voucher zijn gekoppeld, moeten worden belast. Dit geldt bijvoorbeeld bij internationale hotels die in verschillende lidstaten van de EU logies aanprijzen via vouchers.

Het doel van het voorstel van vandaag is de EU-regels met betrekking tot de btw-behandeling van vouchers te verduidelijken en te harmoniseren. Dit zal een positief effect op bedrijven hebben omdat het een einde maakt aan situaties van dubbele heffing en aan de onzekerheid over fiscale nalevingsverplichtingen. Verder zal het eraan bijdragen mazen te dichten die het bepaalde ondernemingen makkelijker maken belasting te ontwijken door misbruik te maken van de discrepanties tussen lidstaten. De nieuwe regels passen ook in de bredere strategie van de Digitale Agenda voor Europa, vooral als het gaat om de doelstelling een digitale eengemaakte markt te verwezenlijken.

Ten eerste stelt de Commissie een harmonisatie voor met betrekking tot de definitie van vouchers voor btw‑doeleinden en het moment waarop transacties met vouchers worden belast, om discrepanties te voorkomen die leiden tot dubbele heffing of dubbele niet‑heffing. Het tijdstip van de belastingheffing zal worden bepaald door het soort voucher, zodat duidelijk wordt of de belasting geheven moet worden wanneer een voucher wordt verkocht of wanneer hij wordt ingewisseld voor goederen en diensten.

Ten tweede maken de nieuwe regels een helder onderscheid tussen vouchers en andere betaalmiddelen. Het groeiend aantal mobiele toestellen vereist een onderscheid tussen prepaidtegoeden voor telecommunicatie (dit zijn vouchers) en mobiele betaaldiensten (die anders worden belast). De veranderingen in betaaltechnologie, vooral het toenemende gebruik van mobiele betalingen, vereisen dat elke mogelijke verwarring moet worden weggenomen.

Ten derde geeft de richtlijn gemeenschappelijke regels voor de distributie van vouchers in een keten van tussenpersonen, in het bijzonder waar deze keten twee of meer lidstaten beslaat. Een telefoonkaart kan in een distributieketen bijvoorbeeld verschillende keren in andere handen overgaan voordat zij uiteindelijk bij de consument terechtkomt, en de betrokken bedrijven moeten zekerheid over hun fiscale verplichtingen hebben.

Verder bevat het voorstel een aantal technische maatregelen aangaande het recht op aftrek, inwisselings‑ en terugbetalingsprocedures, de persoon die tot voldoening van de belasting is gehouden en andere verplichtingen voor bedrijven.

Bij het voorstel van de Commissie is een effectbeoordeling gevoegd. De conclusie van de beoordeling is dat het invoegen van nieuwe bepalingen voor vouchers in de btw‑richtlijn de enige doeltreffende manier is om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. De EU‑btw‑richtlijn en de effectbeoordeling zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar