Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo taikyti naujas PVM taisykles kuponams

Briuselis, 2012 m. gegužės 10 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė atnaujinti ES PVM taisykles, siekiant užtikrinti visose valstybėse narėse vienodą mokesčių tvarką visų rūšių kuponams. Europos Sąjungoje kuponų rinkos metinė vertė yra 52 mlrd. EUR. Beveik 70 % kuponų rinkos sudaro išankstinio apmokėjimo telekomunikacijų kuponai, mažesnę jos dalį – dovanų ir nuolaidų kuponai. Tačiau kuponų apmokestinimas valstybėse narėse yra nevienodas, ir tai neigiamai veikia rinkos veiksmingumą. Bendrovės, plėtojančios verslą užsienyje, negali tinkamai pasinaudoti bendros rinkos privalumais, nes patiria sunkumų ir susiduria su dvigubo apmokestinimo problemomis. Naujomis taisyklėmis siekiama ištaisyti šią padėtį.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Kuponų verslas Europoje klesti: kas savaitę jų įsigyjama ir parduodama milijonai. Tai, kad šią besiplečiančią rinką stabdo sudėtingos ir neaiškios apmokestinimo taisyklės, yra nepateisinama. Naujos šiandien pasiūlytos PVM taisyklės padės mums iš tiesų sukurti bendrą kuponų rinką, naudingą verslui, piliečiams ir mokesčių administracijoms.“

Naujosiomis taisyklėmis aiškiai apibrėžiamos įvairios kuponų kategorijos ir kuponams taikoma PVM tvarka. Tai reiškia, kad visoje Europoje su kuponais susijusiems sandoriams būtų galima taikyti vienodas sąlygas. Pasiūlyme taip pat pateiktos kuponų apibrėžimo PVM tikslais nuostatos ir PVM taikymo kuponams nuostatos, kuriomis remiantis būtų galima nustatyti, ar PVM reikėtų taikyti parduodant, ar įsigyjant kuponą. Pasiūlyme taip pat pateiktos paskirstymo grandinėse platinamų kuponų ir bendro atsiskaitymo kuponų taisyklės. Naujosios taisyklės įsigalios 2015 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai faktai

Dabar Europos Sąjungos lygmeniu PVM taikymas sandoriams, susijusiems su kuponais, nėra reglamentuojamas. Kadangi bendrųjų taisyklių nėra, kiekvienoje valstybėje narėje galioja jos susikurta tvarka. Ji nėra koordinuojama, todėl dažnai kyla problemų verslui ir PVM renkančioms administracijoms. Kai kuponas išduodamas vienoje valstybėje narėje, o naudojamas kitoje, ne visada yra aišku, kuriame sandorių, susijusių su kuponu, etape turėtų būti imamas mokestis. Kaip pavyzdį galima paminėti tarptautinius viešbučių tinklus, taikančius apgyvendinimo apmokėjimą kuponais keliose ES valstybėse narėse.

Šiandien pateikiamu pasiūlymu siekiama įvesti aiškias ir vienodas PVM taikymo kuponams taisykles visoje Europos Sąjungoje. Tai bus naudinga verslui, nes bus panaikintas dvigubo apmokestinimo pavojus ir netikrumas dėl mokestinių įsipareigojimų vykdymo. Be to, bus galima pašalinti spragas, kuriomis dėl valstybėse narėse galiojančių apmokestinimo taisyklių skirtumų gali pasinaudoti bendrovės, vengiančios mokėti mokesčius. Naujosios taisyklės taip pat puikiai atitinka bendresnę Europos skaitmeninės darbotvarkės strategiją, ypač jos tikslą sukurti skaitmeninę bendrąją rinką.

Visų pirma, Komisija siūlo suvienodinti kuponų apibrėžimą PVM tikslais ir nustatyti, kada turi būti apmokestinami su kuponais susiję sandoriai, taip siekiant užkirsti kelią reguliavimo skirtumams, dėl kurių galimas dvigubas apmokestinimas arba dvigubas neapmokestinimas. Kada sandoris bus apmokestinamas, lems kupono pobūdis – nuo jo priklausys, ar mokestis turėtų būti imamas parduodant kuponą, ar jį keičiant į prekes arba paslaugas.

Antra, naujosiomis taisyklėmis bus nustatyta aiški riba tarp kuponų ir kitų mokėjimo priemonių. Judriojo ryšio prietaisų vis daugėja ir todėl būtina atskirti telekomunikacijų išankstinio apmokėjimo kreditus (t. y. kuponus) ir judriojo ryšio mokėjimo paslaugas, kurios apmokestinamos kitaip. Keičiantis mokėjimo technologijoms, ypač dažnėjant mokėjimams judriuoju ryšiu, būtina pašalinti sąlygas bet kokiai painiavai.

Trečia, direktyvoje nustatomos bendrosios kuponų platinimo tarpininkų grandinėje taisyklės, ypač tada, kai kuponai platinami dviejose ar keliose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, telefono kortelė, prieš patekdama pas vartotoją, paskirstymo grandinėje gali pereiti per daugybę tarpininkų, todėl atitinkamoms verslo įmonėms būtina tiksliai žinoti savo mokestinius įsipareigojimus.

Pasiūlyme pateikta keletas kitų techninių priemonių dėl atskaitymo teisės, išpirkimo ir kompensavimo procedūrų, apmokestinamo asmens nustatymo ir kitų verslo įmonėms taikomų įpareigojimų.

Kartu su pasiūlymu pateikiamas ir poveikio vertinimas. Jame teigiama, kad vienintelis veiksmingas būdas panaikinti nustatytus trūkumus yra įtraukti naująsias nuostatas dėl kuponų į PVM direktyvą. ES PVM direktyvą ir poveikio vertinimą rasite:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar