Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår nye momsregler for vouchere

Bruxelles, den 10. maj 2012 – Europa-Kommissionen har i dag foreslået at ajourføre EU 's momsregler for at sikre en ensartet momsbehandling af alle typer vouchere i alle medlemsstater. Vouchere tegner sig for et marked på mere end 52 mia. EUR pr. år i EU. Forudbetalt telekommunikation udgør næsten 70 % af vouchermarkedet, efterfulgt af gavevouchere og rabatvouchere. Forskellene i de nationale momsregler for vouchere gør imidlertid markedet meget ineffektivt. I stedet for virkelig at kunne drage fordel af det indre marked er virksomhederne konfronteret med problemer i form af dobbeltbeskatning og vanskeligheder med at udvide deres aktiviteter på tværs af grænserne. De nye regler søger at rette op på denne situation.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, sagde i den forbindelse:
"Vouchere er en blomstrende forretning i Europa; der købes og sælges millioner af vouchere hver uge. Der er ingen grund til, at dette stadigt voksende marked skal bremses på grund af usikkerhed og komplikationer i beskatningsreglerne. Med de nye momsbestemmelser, der er foreslået i dag, kan vi bevæge os i retning af et ægte indre vouchermarked til gavn for virksomhederne, borgerne og skattemyndighederne."

I de nye regler, der foreslås, vil de forskellige kategorier af vouchere og momsbehandlingen deraf være klart fastlagt. Det vil muliggøre en ensartet behandling af transaktioner med vouchere i hele Europa. Forslaget indeholder en definition af vouchere i momssammenhæng, og det fastsættes, hvornår der skal betales moms for vouchere (dvs. på salgsstedet eller ved indløsning). Det indeholder også regler for vouchere, der passerer gennem distributionskæder, og almindelige betalingsmidler. De nye regler vil træde i kraft den 1. januar 2015.

Baggrund

Der findes i øjeblikket ingen EU-momsregler for, hvordan transaktioner med vouchere skal behandles. Da der ikke findes fælles regler, har medlemsstaterne udviklet deres egne fremgangsmåder. De er ikke koordineret, og det skaber ofte problemer for virksomhederne og momsopkrævningen. Når der udstedes en voucher i en medlemsstat, og den anvendes i en anden medlemsstat, er det ikke altid klart, hvornår de transaktioner, der er knyttet til voucheren, skal beskattes. Dette er f.eks. tilfældet med internationale hoteller, som gør fremstød for hotelophold ved hjælp af vouchere i flere EU-medlemsstater.

Formålet med forslaget i dag er at præcisere og harmonisere EU-reglerne om momsbehandling af vouchere. Det vil få en positiv virkning for erhvervslivet, idet man dermed fjerner dobbeltbeskatningssituationer og usikkerhed vedrørende momsforpligtelserne. Det vil også bidrage til at lukke huller, som visse selskaber, der udnytter skævhederne mellem medlemsstaterne, bruger for at undgå at betale moms. De nye regler passer også godt ind i den bredere strategi for den digitale dagsorden for Europa, især målet om at skabe et digitalt indre marked.

For det første foreslår Kommissionen, at definitionen af vouchere i momssammenhæng og tidspunktet for beskatningen af vouchertransaktioner harmoniseres, således at man undgår skævheder, som resulterer i dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Tidspunktet for beskatningen vil afhænge af voucherens art, og det præciseres, om afgiften skal opkræves, når en voucher sælges, eller når den indløses mod varer og tjenesteydelser.

For det andet trækkes der i de nye regler en klar linje mellem vouchere og andre betalingsmidler. Da antallet af mobilapparater hele tiden vokser, er det nødvendigt at skelne mellem forudbetalte kreditter til teletjenester (som er vouchere) og mobile betalingstjenester (som beskattes anderledes). Ændringerne i betalingsteknologien, herunder den tiltagende anvendelse af mobilbetaling, kræver, at der ikke længere må være tvivl om reglerne.

For det tredje er der i direktivet fastlagt fælles regler for distributionen af vouchere i en kæde af mellemmænd, især når dette strækker sig over to eller flere medlemsstater. Et telefonkort kan f.eks. skifte ejer adskillige gange i distributionskæden, før det når forbrugeren, og de berørte virksomheder har brug for at vide, hvilke skattemæssige forpligtelser de har.

Forslaget indeholder desuden en række andre tekniske foranstaltninger vedrørende fradragsret, indløsning og refusionsprocedurer, den person, der er ansvarlig for afgiftsbetalingen, samt andre forpligtelser for virksomhederne.

Kommissionens forslag ledsages af en konsekvensanalyse. I den konkluderes det, at man kun kan afhjælpe de identificerede mangler effektivt ved at indføre de nye bestemmelser for vouchere i momsdirektivet. EU's momsdirektiv og konsekvensanalysen kan findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar