Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Medborgerliga rättigheter: EU-kommissionen inleder det största offentliga samrådet någonsin och ber medborgarna skapa framtidens program

Bryssel den 8 maj 2012 – den 9 maj är Europadagen. Detta borde vara mer än endast en högtidsdag för folket. I morgon uppmanar EU-kommissionen människor i hela EU att hjälpa till att skapa framtidens politik de kommande åren och att forma Europa i det största offentliga samrådet EU någonsin har haft om medborgerliga rättigheter. Samrådet kommer att vara öppet under fyra månader, fram till den 9 september, och under denna tid kommer allmänheten att tillfrågas om vilka hinder de stöter på när de utövar sina rättigheter som EU-medborgare, exempelvis när de reser i Europa, röstar eller kandiderar i val, eller handlar på internet. Detta blir en förövning till år 2013 som Europeiska medborgaråret (IP/11/959). Synpunkterna från allmänheten kommer att användas som direkt underlag för kommissionens politiska dagordning och utgöra grunden för 2013 års EU-rapport om medborgarskapet, som kommer att läggas fram om exakt ett år: den 9 maj 2013.

– Tjugo år efter det att vi först skapade det europeiska medborgarskapet i den lilla gränsstaden Maastricht, måste vi nu ge ny livskraft åt det europeiska projektet, och vi måste göra det med direkt hjälp från våra medborgare, sade vice ordförande Viviane Reding, EU:s första medborgarskapskommissionär.

– EU skapades av och för dess medborgare. Människor förväntar sig konkreta resultat från EU, och med billigare roaming för mobiltelefoni, förbättrade rättigheter för brottsoffer och enklare e-handel för konsumenter, har vi åstadkommit detta. Människornas direkta synpunkter hjälper oss att fortsätta göra vårt jobb – och göra det ännu bättre i framtiden. Jag uppmanar alla att ta några minuter och dela med sig av sin åsikt till oss: det handlar om dina rättigheter och om din framtid.

EU-kommissionen antog den första EU-rapporten om medborgarskapet 2010 med en lista på 25 konkreta åtgärder för att ta itu med problem som EU-medborgare har stött på när de utövat sina rättigheter. Sedan dess har kommissionen arbetat med att uppfylla sina löften på följande sätt:

  • Förstärka rättigheterna för ca 75 miljoner brottsoffer i EU (IP/11/585)

  • Förenkla processen för 3,5 miljoner människor varje år som registrerar sin bil i ett annat EU-land, vilket har sparat 1,5 miljarder euro (IP/12/349)

  • Förbjuda extra kostnader vid kreditkortsköp och förifyllda fält för den som handlar på internet (MEMO/11/675)

  • Förstärka rätten till en rättvis rättegång för alla EU-medborgare, vilket har tillämpats på omkring 8 miljoner förfaranden per år (IP/12/430, IP/10/1305)

  • Tydliggöra äganderätten för Europas 16 miljoner internationella par (IP/11/320)

Man kan läsa mer om olika framsteg här:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Trots detta är det många människor som fortfarande möter hinder när de ska utöva sina rättigheter om EU-medborgare. Därför vill kommissionen höra om medborgarnas problem när de rör sig inom EU, vare sig det handlar om arbete, studier, semestrar, valrättigheter eller konsumenträttigheter. Kommissionen vill också höra hur medborgarna vill att EU ska se ut 2020.

Under de närmaste fyra månaderna (från den 9 maj till den 9 september 2012) kan man enkelt fylla i ett frågeformulär på internet:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Bakgrund

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter utan kompletterar nationellt medborgarskap – har samtliga medborgare i EU:s 27 medlemsstater en ytterligare uppsättning rättigheter. Dessa inkluderar rösträtt och valbarhet i lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land de bor, rätten till konsulärt skydd utomlands under samma villkor som den medlemsstatens medborgare. rätten att göra framställningar till Europaparlamentet, framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen eller, från och med 2012, att ta del av EU:s medborgarinitiativ.

Rörelsefrihet är den mest uppskattade rättigheten som följer med EU-medborgarskapet (se pressmeddelande nr 14/2011). Européer gör över en miljard resor inom EU varje år och fler och fler drar nytta av rättigheten att bo i ett annat EU-land: År 2009 var uppskattningsvis 11,9 miljoner medborgare bosatta i ett annat EU-land än sitt eget, och antalet ökade till 12,3 miljoner år 2010 (STAT/11/105). Dessa siffror är betydligt högre om man räknar med de EU-medborgare som rör sig fritt över landsgränser inom unionen för kortare perioder. I tillägg till detta handlar omkring 40 miljoner människor på internet från andra EU-länder.

EU:s rapport om medborgarskapet 2010 (se IP/10/1390 och MEMO/10/525) innehöll 25 konkreta åtgärder för att undanröja det som fortfarande hindrar EU-medborgare från att utöva sin rätt till fri rörlighet i EU. En av dessa är att öka människors medvetande om sitt EU-medborgarskap, sina rättigheter och vad dessa betyder i det dagliga livet. Därför föreslog kommissionen att utse 2013 till Europeiska medborgaråret och att anordna riktade evenemang om EU-medborgarskap och medborgarrelaterad EU-politik under året.

Under Europaåret för medborgarna 2013 kommer kommissionen att offentliggöra en andra EU-rapport om medborgarskapet som ska innehålla en handlingsplan för hur man kan avskaffa de återstående hinder som gör att medborgare inte utnyttjar sina rättigheter som EU-medborgare.

För närmare upplysningar:

Hemsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Offentligt samråd:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

EU-medborgarskapet:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar