Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pravice državljanov: Evropska komisija začela najširše javno posvetovanje doslej in državljane pozvala, naj sooblikujejo prihodnji program politik

Bruselj, 8. maja 2012 – 9. maj je dan Evrope in tak dan ne bi smel biti namenjen le proslavljanju. Evropska komisija bo jutri državljane po vsej Evropski uniji pozvala, naj v najširšem javnem posvetovanju EU o pravicah državljanov doslej sooblikujejo njen program politik za naslednjih nekaj let in s tem prihodnost Evrope. Med štirimesečnim posvetovanjem, ki bo trajalo vse do 9. septembra, bodo ljudje lahko povedali, s kakšnimi ovirami se srečujejo pri uveljavljanju pravic, ki jih imajo kot državljani EU, naj bo to na potovanjih po Evropi, ob oddaji glasu oziroma pri kandidiranju na volitvah ali pri spletnem nakupovanju. Posvetovanje bo opravljeno pred letom 2013, ki bo evropsko leto državljanov (IP/11/959). Prispevek javnosti se bo upošteval pri oblikovanju programa politik Komisije in bo podlaga za poročilo o državljanstvu EU, ki bo predstavljeno čez natanko eno leto, 9. maja 2013.

„Dvajset let potem, ko smo v malem obmejnem mestu Maastricht oblikovali evropsko državljanstvo, je nastopil čas za oživitev evropskega projekta. Uspelo nam bo z neposredno pomočjo naših državljanov,“ je dejala Viviane Reding, prva komisarka EU za državljanstvo. „Evropska unija obstaja zaradi svojih državljanov in zanje. Državljani od Evrope pričakujejo konkretne rezultate in natanko to jim zagotavljamo: cenejše cene gostovanja v mobilnih omrežjih, večje pravice za žrtve kaznivih dejanj, preprostejše spletno nakupovanje. Neposredni prispevek državljanov nam bo pomagal nadaljevati delo in ga v prihodnje opravljati še bolje. Prav vsakega od vas pozivam, da si vzame nekaj minut in nam pove svoje mnenje: gre za vaše pravice in vašo prihodnost.“

Evropska Komisija je prvo poročilo o državljanstvu EU sprejela leta 2010. Obsegal je 25 ukrepov za obravnavo težav, ki pestijo državljane EU pri uveljavljanju njihovih pravic. Od tedaj si je Komisija prizadevala izpolniti svoje obljube. Zato je:

  • okrepila pravice približno 75 milijonov žrtev kaznivih dejanj vsako leto v EU (IP/11/585),

  • odpravila nepotrebno birokracijo za 3,5 milijona ljudi vsako leto, ki svoje vozilo registrirajo v drugi državi EU, ter s tem omogočila prihranek v višini 1,5 milijarde EUR (IP/12/349),

  • prepovedala dodatne stroške pri plačilu s kreditno kartico in vnaprej izbrana polja pri spletnih nakupih (MEMO/11/675),

  • okrepila pravico do poštenega sojenja za vse državljane EU, kar zajema približno 8 milijonov postopkov na leto (IP/12/430, IP/10/1305),

  • razjasnila premoženjska razmerja za 16 milijonov mednarodnih parov (IP/11/320).

Doseženi napredek lahko spremljate na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Kljub temu mnogi še vedno ne morejo neovirano uveljavljati svojih pravic, ki jim pripadajo kot evropskim državljanom. Komisija zato želi izvedeti več o težavah, s katerimi se soočajo državljani, ko se znotraj EU gibljejo zaradi zaposlitve, študija ali počitniških potovanj, ter pri uveljavljanju volilne pravice in pravic potrošnikov. Komisija želi tudi izvedeti, kakšno vizijo Evropske unije imajo evropski državljani želijo za leto 2020.

V naslednjih štirih mesecih (od 9. maja do 9. septembra 2012) lahko preprosto izpolnite kratki spletni vprašalnik na naslovu:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Ozadje

Na podlagi državljanstva EU – ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje – so vsi državljani 27 držav članic EU pridobili dodatne pravice kot državljani EU. Te vključujejo pravico voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo, pravico do konzularne zaščite v tuji državi pod enakimi pogoji kot njeni državljani, ter pravico nasloviti peticijo na Evropski parlament, se pritožiti pri varuhu človekovih pravic ali – od leta 2012 naprej – sodelovati pri evropski državljanski pobudi.

Svoboda gibanja je najbolj cenjena pravica državljanstva EU (glej sporočilo za medije št. 14/2011). Evropejci namreč vsako leto opravijo več kot milijardo potovanj znotraj EU in čedalje več jih izkorišča pravico do prebivanja v drugi državi članici. Leta 2009 je po nekaterih ocenah 11,9 milijona državljanov živelo v državi članici, ki ni bila njihova matična država članica, leta 2010 pa se je ta številka povzpela na 12,3 milijona (STAT/11/105). Številke so v resnici še znatno večje, če upoštevamo državljane EU, ki meje znotraj Unije prosto prečkajo za krajši čas. Poleg tega približno 40 milijonov Evropejcev prek spleta nakupuje v drugih evropskih državah.

V Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010 (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525) je navedenih 25 konkretnih ukrepov za odstranitev preostalih ovir za državljane EU pri uveljavljanju njihove pravice do prostega gibanja po EU. Med njimi je tudi okrepitev ozaveščenosti ljudi o njihovem državljanstvu EU, njihovih pravicah in o praktičnem pomenu teh pravic v njihovem vsakdanjem življenju. Zato je Komisija predlagala, naj bo leto 2013 evropsko leto državljanov, ter naj se skozi vse leto organizirajo dogodki v zvezi z državljanstvom EU in politikami, povezani z državljani.

V letu 2013 – v evropskem letu državljanov – bo Komisija objavila drugo poročilo o državljanstvu EU, ki bo hkrati tudi akcijski načrt za odpravo preostalih ovir, ki državljanom Unije preprečujejo, da bi v celoti izkoristili svoje pravice.

Več informacij:

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Državljanstvo EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen.

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456


Side Bar