Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Rechten van de burger: Europese Commissie start grootste raadpleging in de geschiedenis van de EU

Brussel, 8 mei 2012. Morgen is het de dag van Europa. Op deze feestdag vraagt de Europese Commissie de EU-burgers mee te denken over het beleid voor de komende jaren. Dankzij de grootste openbare raadpleging over de rechten van de burger in de geschiedenis van de EU kan iedereen bijdragen aan het Europa van morgen. Van 9 mei tot 9 september 2012 kunnen de EU-burgers laten weten welke belemmeringen zij ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten – op reis in Europa, bij het gebruikmaken van het actief of passief kiesrecht, of als online consument. De Commissie roept de Europese bevolking op om op deze manier mee te werken aan haar nieuwe beleidsagenda en bij te dragen tot het Europa van morgen. De raadpleging loopt vooruit op het Europees Jaar van de burger (2013) (IP/11/959). De reacties van de bevolking zullen worden verwerkt in de beleidsagenda van de Commissie en zullen als basis dienen voor het verslag over het EU-burgerschap dat de Commissie over precies een jaar – op de dag van Europa 2013 – zal uitbrengen.

"Twintig jaar nadat in Maastricht het Europese burgerschap een feit werd, is het Europees project toe aan een nieuw elan. En daar hebben we de burger bij nodig," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, de eerste EU-commissaris voor burgerschap. "De Europese Unie is er door en voor haar burgers. De bevolking verwacht concrete resultaten van Europa. En wij maken die verwachting waar. Zo zijn de roamingtarieven verlaagd, zijn de rechten van misdaadslachtoffers beter geregeld en is online winkelen gemakkelijker gemaakt. Dankzij de reacties van de burgers kunnen wij ons werk straks nog beter doen. Ik zou iedereen dan ook willen vragen om ons te laten weten hoe u denkt over uw rechten en uw toekomst."

De Europese Commissie nam in 2010 het eerste verslag over het EU-burgerschap aan, met daarin een lijst van 25 concrete maatregelen om de problemen op te lossen die EU-burgers ondervinden bij het uitoefenen van hun rechten. Inmiddels is de Commissie erin geslaagd om:

  • de rechten te verbeteren van de circa 75 miljoen mensen die jaarlijks in de EU het slachtoffer van criminaliteit worden (IP/11/585),

  • de regels te vereenvoudigen voor de 3,5 miljoen burgers die jaarlijks een auto in een andere EU-lidstaat laten registreren (IP/12/349),

  • te verbieden dat online kopers te maken krijgen met extra kosten voor creditkaarten en reeds aangevinkte vakjes (MEMO/11/675),

  • het recht op een eerlijk proces te versterken; een recht dat jaarlijks ongeveer 8 miljoen keer van toepassing is (IP/12/430, IP/10/1305),

  • de eigendomsrechten te verduidelijken voor de 16 miljoen internationale paren in de EU (IP/11/320).

De resultaten kunnen worden gevolgd op:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Toch ondervinden veel Europeanen die hun rechten willen uitoefenen nog belemmeringen. Daarom wil de Commissie van de burgers zelf horen met welke problemen zij te maken krijgen als zij voor werk, studie of vakantie de EU intrekken, hun passief of actief kiesrecht willen uitoefenen of aankopen doen. Ook is de Commissie nieuwsgierig hoe de Unie er volgens de burger tegen 2020 moet uitzien.

De komende vier maanden (tot 9 september) kunt u een korte online vragenlijst invullen: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Achtergrond

Dankzij het EU-burgerschap – dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult – genieten alle onderdanen van de 27 EU-lidstaten bijkomende rechten. Het gaat onder meer om het actief en passief kiesrecht bij de lokale en Europese verkiezingen in het EU-land waar zij wonen, het recht op consulaire bescherming in het buitenland, het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten, het recht een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman en, vanaf 2012, het recht om deel te nemen aan een Europees burgerinitiatief.

Vrij verkeer is het meest gewaardeerde recht in de Europese Unie (zie persbericht nr. 14/2011). Jaarlijks gaan Europeanen ruim een miljard keer op reis binnen de EU. Meer en meer Europeanen maken ook gebruik van het recht om zich in een andere lidstaat te vestigen. In 2009 woonden naar schatting 11,9 miljoen EU-burgers in een andere dan hun eigen lidstaat; in 2010 steeg dit aantal tot 12,3 miljoen (STAT/11/105). Uiteraard ligt het aantal EU-burgers dat de binnengrenzen van de Unie voor kortere tijd overschrijdt nog veel hoger. Bovendien kopen ongeveer 40 miljoen burgers online in andere Europese landen.

In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) zijn 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht van vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van deze maatregelen bestaat erin burgers bewuster te maken van wat het betekent om EU-burger te zijn en duidelijker te maken welke rechten zij hieraan kunnen ontlenen in hun dagelijks leven. Hiertoe heeft de Commissie voorgesteld om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger en gedurende dit jaar evenementen te organiseren rond het EU-burgerschap en het EU-beleid inzake burgers.

In het kader van dat Europees Jaar van de burger zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen. Dit verslag moet dienen als een actieplan voor het wegnemen van de laatste belemmeringen die EU-burgers beletten hun rechten volledig uit te oefenen.

Voor meer informatie

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Openbare raadpleging:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar