Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Piliečių teisės – Europos Komisija pradeda plačiausias istorijoje viešas konsultacijas ir prašo piliečių nuomonės dėl būsimos darbotvarkės

Briuselis, 2012 m. gegužės 8 d. Gegužės 9 d. švenčiame Europos dieną. Ši diena piliečiams turėtų būti kur kas daugiau nei tiesiog švenčių diena. Rytoj Europos Komisija pradės didžiausias ES istorijoje viešas konsultacijas dėl piliečių teisių ir pakvies visos Europos Sąjungos piliečius padėti parengti ateinančio laikotarpio politinę darbotvarkę ir kurti Europos ateitį. Per konsultacijas, kurios truks keturis mėnesius iki rugsėjo 9 d., bus klausiama visuomenės, kokių kliūčių kyla naudojantis ES piliečių teisėmis keliaujant Europoje, balsuojant, keliant savo kandidatūrą rinkimuose arba perkant internetu. Konsultacijos rengiamos artėjant Europos piliečių metams, kuriais paskelbti 2013 m. (IP/11/959). Į visuomenės nuomonę bus tiesiogiai atsižvelgta Komisijos politinėje darbotvarkėje ir ja bus grindžiama 2013 m. ES pilietybės ataskaita, kuri turės būti pateikta lygiai po metų – 2013 m. gegužės 9 d.

„Praėjus dvidešimčiai metų po to, kai mažame pasienio miestelyje Mastrichte buvo sukurta ES pilietybė, turime pagyvinti Europos projektą – geriausia su tiesiogine piliečių pagalba, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, pirmoji už pilietybę atsakinga Komisijos narė. – Europos Sąjungą sukūrė piliečiai, todėl ji turi jiems tarnauti. Žmonės iš Europos tikisi konkrečių rezultatų, o tas viltis mes pateisiname, pavyzdžiui, mažindami tarptinklinio ryšio mokesčius, gerindami nukentėjusiųjų teisių apsaugą ar vartotojų galimybes pirkti internetu. Tiesiogiai išreikšta piliečių nuomonė mums padės toliau dirbti ta pačia kryptimi, o ateityje netgi pasiekti geresnių rezultatų. Kviečiu visus skirti porą minučių ir pasidalyti su mumis savo nuomone – tai svarbu jūsų teisėms ir ateičiai.“

Pirmąją ES pilietybės ataskaitą Europos Komisija priėmė 2010 m. Joje buvo nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kuriais siekta išspręsti problemas, kylančias ES piliečiams naudojantis savo teisėmis. Nuo to laiko Komisija stengėsi tesėti savo pažadus:

  • sustiprindama nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų, kurių ES kasmet užregistruojama apie 75 mln., teises (IP/11/585);

  • supaprastindama formalumus 3,5 mln. žmonių, kasmet registruojančių automobilius kitoje ES šalyje, ir taip leisdama sutaupyti 1,5 mlrd. EUR (IP/12/349);

  • uždrausdama imti papildomus kredito kortelių mokesčius ir iš anksto pažymėti langelius vartotojams perkant internetu (MEMO/11/675);

  • sustiprindama visų ES piliečių teises į teisingą teismo procesą, taikomas maždaug 8 mln. per metus vykstančių teismo procesų (IP/12/430, IP/10/1305);

  • aiškiai apibrėždama tarptautinių porų, kurių Europoje yra 16 mln., nuosavybės teises (IP/11/320).

Kokių laimėjimų pasiekta, galima perskaityti šiame puslapyje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Vis dėlto daug žmonių tebepatiria kliūčių naudodamiesi Europos piliečių teisėmis. Todėl Komisija nori išgirsti, kokių sunkumų piliečiams kyla darbo, studijų ar poilsio tikslais vykstant į kitą ES šalį, naudojantis rinkimų ar vartotojų teisėmis. Komisija taip pat nori sužinoti, kokią Europos Sąjungą piliečiai norėtų matyti 2020 m.

Per ateinančius keturis mėnesius (nuo 2012 m. gegužės 9 d. iki rugsėjo 9 d.) trumpą klausimyną bus galima lengvai užpildyti internetu adresu http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Pagrindiniai faktai

ES pilietybė, kuri ne pakeičia, o tik papildo nacionalinę pilietybę, visiems 27 ES valstybių narių piliečiams suteikia papildomų ES piliečių teisių. Tai yra teisė balsuoti ir būti kandidatu vietos arba Europos Parlamento rinkimuose toje ES valstybėje, kurioje jie gyvena, teisė į konsulinę apsaugą užsienyje tomis pačiomis sąlygomis, kokios numatytos tos valstybės piliečiams, teisė pateikti peticijas Europos Parlamentui ir skundus Europos ombudsmenui, o nuo 2012 m. – teisė dalyvauti Europos piliečių iniciatyvose.

Judėjimo laisvė yra viena labiausiai branginamų ES pilietybe užtikrinamų teisių (žr. pranešimą spaudai Nr. 14/2011). Kasmet Europos gyventojai išvyksta į daugiau kaip milijardą kelionių po ES ir vis daugiau žmonių naudojasi teise gyventi kitoje ES valstybėje narėje: 2009 m. apie 11,9 mln. piliečių gyveno ne gimtojoje valstybėje narėje. 2010 m. šis skaičius padidėjo iki 12,3 mln. (STAT/11/105). Iš tiesų skaičiai yra daug didesni, jeigu skaičiuotume ES piliečius, trumpam laikotarpiui laisvai išvykstančius į kitą Sąjungos šalį. Be to, apie 40 mln. žmonių perka internetu kitose Europos šalyse.

2010 m. pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti sunkumus, vis dar kylančius ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas iš jų – geriau informuoti žmones apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir šių teisių praktinę reikšmę kasdieniame gyvenime. Todėl Komisija pasiūlė 2013 m. paskelbti Europos piliečių metais ir kitais metais organizuoti renginius, skirtus ES pilietybei ir su piliečiais susijusioms politikos sritims.

2013 m. – Europos piliečių metais – Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje bus numatytas veiksmų planas, kaip pašalinti likusius sunkumus, dėl kurių ES piliečiai negali visapusiškai naudotis savo teisėmis.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Viešos konsultacijos

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar