Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A polgárok jogai: Az Európai Bizottság elindítja az eddigi legszélesebb nyilvános konzultációt, és kikéri a polgárok véleményét a jövő menetrendjéről

Brüsszel, 2012. május 8. – Május 9-e Európa napja. Kívánatos lenne, hogy ez többet jelentsen a polgárok számára egy egynapos ünnepségnél. Az Európai Bizottság holnap felkéri az Európai Unió valamennyi polgárát, hogy segítsenek az elkövetkezendő évekre vonatkozó politikai menetrend kialakításában, és a polgárok jogairól szóló eddigi legszélesebb nyilvános uniós konzultáció keretében vázolják fel Európa jövőjének körvonalait. A konzultáció négy hónapig tart, és szeptember 9-zárul majd. Ennek során a Bizottság arról kéri ki az európaiak véleményét, hogy milyen akadályokkal találkoznak az európai polgárságból fakadó jogaik gyakorlása közben – legyen szó akár az Európán belüli utazásról, az aktív vagy passzív választójogról vagy az internetes vásárlásról. A kezdeményezés a 2013-as „Polgárok európai éve” (IP/11/959) előkészítésének is számít. A közvélemény hozzászólásai közvetlenül beépülnek majd a Bizottság politikai menetrendjébe, és az – éppen egy év múlva, 2013. május 9-én benyújtandó – uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés alapjául szolgálnak.

„Tizenkét évvel azután, hogy a kis határ menti városkában, Maastrichtban létrehoztuk az uniós polgárságot, új lendületet kell adnunk az európai projektnek – és ehhez igénybe kell vennünk a polgáraink közvetlen segítségét” – nyilatkozta Viviane Reding, az EU uniós polgárságért felelős legelső biztosa. „Az Európai Unió a saját polgárai miatt létezik és az ő szolgálatukban áll. Az emberek konkrét eredményeket várnak el Európától, és az olcsóbb roaming-díjakkal, a bűncselekmények sértettjeinek biztosított jogok hatékonyabb érvényesülésével, valamint az internetes vásárlás megkönnyítésével pontosan ezt nyújtjuk számukra. A polgárok közvetlen hozzászólásai segítenek bennünket abban, hogy folytassuk munkánkat – és az a jövőben még eredményesebb lehessen, mint eddig. Minden európait megkérek, hogy szenteljen néhány percet erre a célra, és ossza meg velünk a gondolatait: az Önök jogairól és jövőjéről van szó.”

Az Európai Bizottság 2010-ben fogadta el az európai polgárságról szóló első jelentést, amely 25 konkrét fellépést sorolt fel azon problémák leküzdésére, amelyekkel az európai polgároknak kell szembenézniük a jogaik gyakorlása során. Azóta a Bizottság a következő lépéseket tette annak érdekében, hogy az ígéreteit valóra váltsa:

  • Az Unió-szerte évente közel 75 millió, bűncselekmény áldozatává váló személy jogainak erősítése (IP/11/585)

  • A gépjárművek másik tagállamban történő nyilvántartásba vételét kérő, évi 3,5 millió polgár szükségtelen terheinek csökkentése, amely 1,5 milliárd eurós megtakarítást jelent évente (IP/12/349)

  • A hitelkártya-használattal járó járulékos költségek és az online vásárlóknak szóló előre kipipált jelölő négyzetek tilalma (MEMO/11/675)

  • A minden uniós polgárt megillető tisztességes eljáráshoz való jog erősítése, amely évente kb. 8 millió eljárásban érvényesül (IP/12/430, IP/10/1305)

  • Egyértelműbb tulajdonjogi szabályok Európa 16 millió „nemzetközi” párja számára (IP/11/320)

Az eddig elért haladás a következő internetcímen követhető nyomon:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

Sokan azonban továbbra is akadályokba ütköznek az uniós polgárságukból fakadó jogaik gyakorlása során. A Bizottság ezért tájékozódni kíván mindazon nehézségekről, amelyekkel a polgárok szembesülnek az EU-n belüli – munkavállalási, tanulási vagy üdülési célú – utazásaik során, illetve a választójoguk vagy fogyasztói jogaik gyakorlása közben. A Bizottság továbbá kíváncsi arra is, hogy az európaiak milyen Európai Unióban szeretnének élni 2020-ban.

A konzultáció négy hónapos időtartama alatt (2012. május 9-től szeptember 9-ig) az ahhoz kapcsolódó rövid kérdőív online egyszerűen kitölthető: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Előzmények

Az uniós polgárságnak köszönhetően – amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti állampolgárságot – az EU 27 tagállamának valamennyi polgárát uniós polgárként kiegészítő jogok illetik meg. E jogok közé tartozik az aktív és passzív választójog az érintett lakóhelye szerinti uniós tagállamban a helyi és az európai választások során, a konzuli védelemhez való jog külföldön az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett, valamint az uniós polgár joga arra, hogy az Európai Parlamenthez petíciót vagy az Európai Ombudsmanhoz panaszt nyújtson be, illetve – 2012-től – európai polgári kezdeményezésekben vegyen részt.

A mozgás szabadsága a legbecsesebb az uniós polgársággal járó jogok közül (lásd a 14/2011. sz. sajtóközleményt). Csakugyan az európaiak évente több mint egymilliárd alkalommal utaznak az EU-n belül, és egyre több európai él azzal a jogával, hogy valamely másik uniós tagállamban telepedjen le: 2009-ben becslések szerint 11,9 millió polgár élt a sajátjától eltérő tagállamban; 2010-re ez a szám 12,3 millióra nőtt (STAT/11/105). E számok még magasabbak lennének akkor, ha figyelembe vennénk az uniós belső határokat rövid időszakokra átlépő uniós polgárokat is. Nem beszélve arról, hogy kb. 40 millióan vásárolnak az interneten másik európai országból.

Az uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentés (lásd IP/10/1390 és MEMO/10/525) 25 olyan konkrét fellépést vázolt fel, melyek célja az uniós polgárok előtt az unión belüli szabad mozgáshoz való jog tekintetében még fennálló akadályok lebontása. E fellépések egyike az európaiak azzal kapcsolatos tudatosságának erősítésére irányul, hogy mit is jelent számukra az uniós polgárság státusza, illetve milyen előnyöket nyújtanak számukra e jogok a hétköznapi életük során. A Bizottság ezért javasolta, hogy 2013-at nyilvánítsák a polgárok európai évének, valamint az egész év során szervezzenek célzott rendezvényeket az uniós polgárságról és a polgársággal kapcsolatos szakpolitikákról.

A Bizottság 2013-ban, a polgárok európai évében fogja közzétenni második jelentését az uniós polgárságról, amely cselekvési tervként szolgál majd azon még meglévő akadályok lebontásához, melyek gátolják a polgárokat az uniós polgárként őket megillető jogok maradéktalan gyakorlásában.

További információk:

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Nyilvános konzultáció:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Uniós polgárság:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kapcsolattartók :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar