Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Laaja kuuleminen EU:n kansalaisen oikeuksista – mitä mieltä sinä olet?

Bryssel 8. toukokuuta 2012 – Toukokuun yhdeksäntenä vietetään Eurooppa-päivää. Sen kunniaksi Euroopan komissio käynnistää EU:n historian laajimman yleisen kuulemisen, jossa kaikkia EU-maiden kansalaisia kutsutaan vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen ottamalla kantaa unionin tavoitteisiin ja sen toiminnan kehittämiseen.

Kuulemisella ennakoidaan vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuotta (IP/11/959). Siinä kysytään kansalaisilta, millaisia vaikeuksia he ovat kokeneet esimerkiksi matkoillaan, verkko-ostoksilla tai kun he äänestävät tai asettuvat ehdolle vaaleissa EU:n alueella. Vastaukset otetaan huomioon komission seuraavassa toimintaohjelmassa. Lisäksi ne muodostavat perustan vuoden kuluttua Eurooppa-päivänä 9.5. julkaistavalle katsaukselle, jossa tarkastellaan EU:n kansalaisuutta.

"EU:n kansalaisuuden käsite luotiin Maastrichtissa, pienessä Alankomaiden rajakaupungissa, 20 vuotta sitten. Nyt on jälleen tullut aika vauhdittaa Euroopan yhdentymistä, ja siihen tarvitaan kansalaisten suoraa osallistumista”, sanoi komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, jonka vastuualueeseen kansalaisuusasiat kuuluvat. “Euroopan unioni on olemassa kansalaisiaan varten. Ihmiset odottavat EU:lta konkreettisia tuloksia, ja niitä me myös tuotamme: huokeampia ulkomaanpuheluja, rikoksen uhrien oikeuksien parantamista, verkko-ostosten helpottamista. Kansalaisten suora palaute auttaa EU:ta hoitamaan tehtävänsä entistä paremmin. Siksi haastan jokaisen eurooppalaisen käyttämään muutaman minuutin sen pohtimiseen, mitä EU voisi tehdä paremmin, ja kertomaan siitä komissiolle. Kyse on meidän kaikkien oikeuksista ja tulevaisuudesta."

Komissio esitti ensimmäisen katsauksensa Euroopan kansalaisuuteen vuonna 2010. Siinä lueteltiin 25 toimenpidettä niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita EU:n kansalaiset kohtaavat oikeuksiensa käyttämisessä. Näistä seuraavat on jo toteutettu:

  • Rikoksen uhrien oikeuksia on parannettu koko EU:n alueella. Vuosittain rikoksen uhriksi joutuu EU:ssa noin 75 miljoonaa ihmistä. (IP/11/585)

  • Auton rekisteröintiin toisessa EU-maassa liittyviä esteitä on poistettu. Vuosittain toisessa EU-maassa rekisteröidään 3,5 miljoonaa ajoneuvoa. Jo toteutettujen toimien ansiosta säästetään 1,5 miljardia euroa vuodessa. (IP/12/349)

  • Lisämaksut luottokortin käytöstä ja valmiiksi rastitetut valintaruudut verkkomyynnissä on kielletty. (MEMO/11/675)

  • EU-kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on vahvistettu. Tämä koskee noin kahdeksaa miljoonaa oikeudenkäyntiä vuodessa. (IP/12/430, IP/10/1305)

  • EU:ssa asuvien 16 miljoonan kansainvälisen avioparin omistusoikeuksia on selkeytetty. (IP/11/320)

Tämänhetkistä tilannetta voi seurata sivustolla

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Saavutetuista tuloksista huolimatta monilla EU-kansalaisilla on edelleen vaikeuksia oikeuksiensa käyttämisessä. Siksi komissio haluaisi kuulla, minkälaisia ongelmia kansalaiset ovat kohdanneet liikkuessaan EU:n alueella työnsä tai opintojensa vuoksi tai lomamatkoillaan. Lisäksi toivotaan kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla unionia pitäisi kehittää vuoteen 2020 mennessä.

Kyselylomakkeen voi käydä täyttämässä kuulemissivuilla (http://ec.europa.eu/your-rights-your-future) neljän kuukauden ajan 9. syyskuuta asti.

Taustaa

Kaikkien 27 EU-maan kansalaiset ovat samalla EU:n kansalaisia. Tämän ansiosta heillä on erityisiä oikeuksia, jotka täydentävät tavanomaisia kansalaisoikeuksia. Tällaisia ovat oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä maassa, jossa asuu, oikeus konsuliviranomaisten antamaan suojeluun samoin edellytyksin kuin oman maan kansalaisilla sekä oikeus vedota Euroopan parlamenttiin, tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle tai – vuodesta 2012 alkaen – osallistua eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemiseen.

EU-kansalaisuuteen kuuluvista oikeuksista arvostetaan eniten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen (ks. Euroopan oikeusasiamiehen lehdistötiedote 14/2011). Eurooppalaiset tekevätkin vuosittain toista miljardia matkaa EU:n alueella. Yhä useammat eurooppalaiset käyttävät oikeuttaan asua EU:ssa oman maansa ulkopuolella. Vuonna 2009 tällaisia EU:n sisäisiä maahanmuuttajia oli 11,9 miljoonaa ja vuonna 2010 jo 12,3 miljoonaa (STAT/11/105). Vapaata liikkuvuutta hyödyntävien määrä on vielä huomattavasti suurempi, jos otetaan lukuun ne EU:n kansalaiset, jotka siirtyvät lyhytaikaisesti toiseen jäsenmaahan. Lisäksi noin 40 miljoonaa eurooppalaista tekee verkko-ostoksia muista EU-maista.

Vuoden 2010 katsauksessa EU:n kansalaisuuteen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitetään 25 konkreettista toimenpidettä niiden esteiden poistamiseksi, joita EU:n kansalaiset kohtaavat pyrkiessään käyttämään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Yksi näistä toimenpiteistä on yleisen tietoisuuden lisääminen EU:n kansalaisuudesta ja siihen liittyvistä oikeuksista sekä niiden käytännön merkityksestä. Tätä varten komissio ehdotti, että vuosi 2013 nimetään Euroopan kansalaisten vuodeksi. Sen aikana järjestetään EU:n kansalaisuutta ja kansalaisille suunnattuja EU:n politiikkoja esitteleviä tapahtumia.

Euroopan kansalaisten teemavuonna 2013 komissio julkaisee toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Tämä katsaus sisältää myös toimintasuunnitelman niiden jäljellä olevien esteiden poistamiseksi, jotka vaikeuttavat EU:n kansalaisten oikeuksien täysipainoista hyödyntämistä.

Lisätietoja

Varapuheenjohtaja Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

EU:n julkiset kuulemiset:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

EU-kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar