Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: 34,8 miljoner euro till marknadslösningar

Bryssel den 8 maj 2012 – EU-kommissionen avsätter 34,8 miljoner euro till projekt för miljöinnovation. Företag och entreprenörer från hela Europa kan ansöka om finansieringsstöd för att få ut nya miljöprojekt på marknaden. Ansökningarna kan gälla miljöinnovativa produkter, tekniker, tjänster och processer som ska hindra eller minska miljöpåverkan eller som bidrar till optimal resursanvändning. Ansökningar kan lämnas in till och med den 6 september 2012, och cirka 50 projekt kommer att finansieras.

–Under de senaste fyra åren har över hundra innovativa miljövänliga produkter kommit ut på marknaden tack vare CIP-programmet för miljöinnovation, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Det visar hur företag som får rätt stöd kan bidra till den ekonomiska tillväxten på ett sätt som är hållbart för miljön. Jag vill särskilt uppmuntra små och medelstora företag att ansöka om finansiering. De har en avgörande roll för EU:s ekonomi, och förra året stod de för över 65 % av ansökningarna.

Årets fem prioriterade områden är

  • materialåtervinning,

  • vatten,

  • hållbara byggprodukter,

  • miljövänliga företag och

  • livsmedelssektorn.

Man riktar sig främst till små och medelstora företag som har utvecklat en innovativ miljövänlig produkt, process eller tjänst men som har svårt att komma in på marknaden. Projekten kan finansieras med upp till 50 % av kostnaderna, och sannolikt kommer cirka 50 nya projekt att få stöd i år.

Omkring 50 projekt från förra året kommer inom kort att lanseras, och över 140 projekt är redan på gång. Exempel på aktuella åtgärder är omvandling av kasserade tv-apparater till klinker, nya källsorteringmetoder, innovativa miljövänliga mjölkförpackningar och en ny teknik för återvinning av textilier.

Bakgrund

Miljöinnovation finansieras via programmet för konkurrenskraft och innovation (CIP) och har en budget på cirka 200 miljoner euro för åren 2008–2013. Det stöder produkter med beprövad teknik som bidrar till att Europas naturresurser används på ett bättre sätt. Miljöinnovation är en grön del av CIP och bidrar till handlingsplanen för miljöinnovation (EcoAP). Programmet förvaltas av genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI).

I dag (den 8 maj) presenteras 2012 års inbjudan att lämna projektförslag under informationsdagen om miljöinnovation i Charlemagne-byggnaden.

Mer information

Mer information om CIP och miljöinnovation finns på

http://ec.europa.eu/ecoinnovation.

Exempel på tidigare framgångsrika projekt:

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren +32 2 299 18 30

På EACI:

Andrea Pascal +32 2 299 04 52


Side Bar