Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: na uvedenie environmentálnych riešení na trh sa vynaložia nové finančné prostriedky v objeme 34,8 mil. EUR

Brusel 8. mája 2012 – Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov ekologických inovácií, na ktoré poskytne 34,8 milióna EUR. Podniky a podnikatelia z celej Európy môžu žiadať o financovanie, ktoré má pomôcť uviesť inovačné environmentálne projekty na trh. Výzva je otvorená pre výrobky, techniky, služby a procesy v oblasti ekologických inovácií, ktoré sú zamerané na predchádzanie environmentálnym vplyvom alebo ich obmedzovanie alebo ktoré prispievajú k optimálnemu využívaniu zdrojov. Návrhy v rámci tejto výzvy sa môžu predkladať do 6. septembra 2012 a finančné prostriedky získa približne 50 projektov.

Janez Potočnik, európsky komisár pre životné prostredie, uviedol:Za uplynulé štyri roky sa vďaka plánu pre ekologické inovácie v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie dostalo na trh viac než sto inovačných ekologických výrobkov. Tento program je dôkazom toho, že podniky môžu pomôcť nášmu hospodárstvu rozvíjať sa environmentálne udržateľným spôsobom v prípade, že získajú tú správnu podporu. O financovanie by sa mali uchádzať najmä MSP, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu pri stimulácii hospodárstva EÚ, pričom minulý rok na ne pripadalo viac než 65 % žiadostí.“

Tohtoročná výzva sa vzťahuje na päť prioritných oblastí:

  • recykláciu materiálov,

  • vodu,

  • udržateľné stavebné výrobky,

  • ekologické podnikanie,

  • sektor potravín a nápojov.

Výzva je zameraná najmä na MSP, ktoré vyvinuli inovačný ekologický výrobok, proces alebo službu, ktoré si ešte nenašli svoje miesto na trhu. Výzva ponúka spolufinancovanie pokrývajúce náklady na projekt až do výšky 50 % a tento rok sa vďaka nej pravdepodobne podporí približne 50 nových projektov.

V súčasnosti sa realizuje viac než 140 projektov a z minuloročnej výzvy sa má začať s realizáciou asi 50 projektov. Ako príklady súčasných schém možno uviesť výrobu obkladačiek zo starých vyradených televízorov, nové mechanizmy separácie odpadu, inovačné ekologické balenie mlieka a novú techniku recyklácie textílií.

Kontext

Ekologické inovácie sa financujú prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a majú k dispozícii rozpočet vo výške približne 200 miliónov EUR na roky 2008 až 2013. Vďaka týmto inováciám sa podporujú technologicky osvedčené výrobky, ktoré umožňujú optimálne využívať prírodné zdroje v Európe. Ekologické inovácie tvoria „zelený“ prvok programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a prispievajú k realizácii Akčného plánu pre ekologické inovácie. Program riadi Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2012 sa prezentuje dnes (8. mája) v budove Komisie Charlemagne pri príležitosti Informačného dňa pre ekologické inovácie.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o ekologických inováciách v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie: http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Príklady projektov, ktoré boli úspešné v minulosti:

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Kontaktná osoba v EACI:

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar