Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: 34,8 mln euro na rzecz wprowadzenia na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

Bruksela 8 maja 2012 r. – Komisja Europejska ogłasza opiewające na 34,8 milionów euro zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ekoinnowacyjnych. Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy z całej Europy mogą ubiegać się o środki na wprowadzanie na rynek nowych projektów z zakresu ochrony środowiska. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 6 września 2012 r., a wybranych do finansowania zostanie około 50 projektów.

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: „W ciągu ostatnich czterech lat, część ekoinnowacyjna programu programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji pomogła wprowadzić na rynek ponad sto innowacyjnych produktów ekologicznych. Program ten pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą pomóc naszej gospodarce w osiągnięciu wzrostu w sposób przyjazny dla środowiska, pod warunkiem, że otrzymają właściwe wsparcie. Chciałbym szczególne zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do składania wniosków o finansowanie, gdyż one właśnie mają do odegrania zasadniczą rolę w ożywieniu gospodarki UE. W ostatnim roku MŚP stanowiły więcej niż 65 proc. wnioskodawców.”

W tym roku zaproszenie obejmuje pięć głównych obszarów priorytetowych:

  • recykling materiałów

  • woda

  • ekologiczne produkty budowlane

  • przedsiębiorstwa ekologiczne

  • sektor żywności i napojów

Przetarg jest ukierunkowany w szczególności na MŚP, które opracowały innowacyjne, ekologiczne, produkty, procesy lub usługi, i które starają się wprowadzić je na rynek. Projekty wybrane w ramach zaproszenia otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50 proc. W tym roku wsparcie to otrzyma prawdopodobnie około 50 nowych projektów.

W ramach zeszłorocznego zaproszenia będzie uruchomionych około 50 projektów, a ponad 140 projektów jest już w trakcie realizacji. Projekty dotyczą między innymi przetwarzania starych zużytych telewizorów na płytki ceramiczne, nowych, innowacyjnych mechanizmów sortowania odpadów, innowacyjnych opakowań ekologicznych na mleko oraz nowych technik recyklingu wyrobów włókienniczych.

Kontekst

Innowacja ekologiczna jest finansowana w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji i dysponuje budżetem w wysokości ok. 200 mln euro na lata 2008-2013. Program ten wspiera produkty wypróbowane technologicznie, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Europy. Ekoinnowacja stanowi pro-ekologiczny element programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jak również przyczynia się do realizacji planu działania na rzecz innowacyjności ekologicznej. Program jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności.

Zaproszenie do składania wniosków na rok 2012 ogłoszone zostało w dniu dzisiejszym (8 maja) przy okazji dnia informacji na temat ekoinnowacji odbywającego się w budynku Charlemagne w Brukseli.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat ekoinnowacji w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Przykłady udanych projektów można znaleźć:

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

At EACI :

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar