Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: 34,8 miljoen euro nieuwe middelen om milieuoplossingen op de markt te brengen

Brussel, 8 mei 2012 – De Europese Commissie maakt 34,8 miljoen euro vrij voor een oproep tot het indienen van eco-innovatieprojecten. Bedrijven en ondernemers overal in Europa kunnen financieringssteun aanvragen om nieuwe milieuprojecten op de markt te brengen. Aanvragen kunnen worden ingediend voor eco-innovatieve producten, technieken, diensten en procedés die erop zijn gericht de milieueffecten te voorkomen of terug te dringen, of die bijdragen aan een optimaal gebruik van middelen. De oproep loopt tot 6 september 2012 en een vijftigtal projecten zal worden geselecteerd voor financiering.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu: "De afgelopen vier jaar heeft eco-innovatie in het kader van PCI ertoe bijgedragen dat meer dan honderd innovatieve groene producten een plaats op de markt hebben gevonden. Het programma toont aan hoe bedrijven onze economieën kunnen helpen op een milieuvriendelijke manier te groeien, zolang ze maar de juiste ondersteuning krijgen. Ik zou in het bijzonder kleine en middelgrote bedrijven willen aanmoedigen om aanvragen in te dienen; zij spelen immers een essentiële rol bij het stimuleren van de economie in de EU en waren vorig jaar goed voor meer dan 65% van de aanvragen."

De vijf voornaamste prioritaire gebieden dit jaar zijn:

  • recycling van materialen;

  • water;

  • duurzame bouwproducten;

  • groen ondernemerschap;

  • de voedings- en dranksector.

De oproep is vooral gericht op kleine en middelgrote bedrijven die innovatieve groene producten, procedés of diensten hebben ontwikkeld die hun plaats op de markt nog niet hebben gevonden. Via deze oproep wordt medefinanciering geboden om tot 50% van de totale projectkosten te dekken en zal dit jaar waarschijnlijk aan ongeveer 50 nieuwe projecten steun worden verleend.

Zowat 50 projecten uit de oproep van vorig jaar zullen nu worden opgestart en meer dan 140 projecten zijn reeds in uitvoering. Voorbeelden van huidige regelingen zijn o.a. de verwerking van oude tv's tot tegels, nieuwe afvalsorteermechanismen, innovatieve eco-verpakking voor melk en een nieuwe recyclingtechniek voor textiel.

Achtergrond

Eco-innovatie wordt gefinancierd door het programma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI), met ongeveer 200 miljoen euro beschikbare middelen voor de periode 2008-2013. Het programma ondersteunt technologisch beproefde oplossingen die helpen beter gebruik te maken van Europa's natuurlijke hulpbronnen. Eco-innovatie is de "groene draad" van het PCI en draagt bij tot het actieplan voor eco-innovatie (EcoAP). Het programma wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI).

De oproep tot het indienen van voorstellen voor 2012 wordt vandaag (8 mei) bekendgemaakt tijdens de infodag eco-innovatie in het Charlemagnegebouw.

Nadere informatie:

Ga voor meer informatie over eco-innovatie in het kader van PCI naar:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Voor voorbeelden van vorige succesvolle projecten:

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Bij EACI:

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar