Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Komissio tukee ympäristöä säästävien ratkaisujen tuomista markkinoille 34,8 miljoonalla eurolla

Bryssel 8. toukokuuta 2012 – Euroopan komissio pyytää ehdotuksia ekoinnovointihankkeiksi. Rahoitustukea on saatavilla 34,8 miljoonaa euroa. Yritykset ja yrittäjät ympäri Eurooppaa voivat hakea rahoitusta, jonka avulla tuodaan markkinoille uusia ympäristöratkaisuja. Hakemuspyyntö koskee ekoinnovoivia tuotteita, tekniikkaa, palveluita ja prosesseja, jotka tähtäävät ympäristövaikutusten ehkäisemiseen tai pienentämiseen tai edistävät voimavarojen mahdollisimman tehokasta käyttöä. Hakemuksia voi lähettää 6. syyskuuta 2012 asti, ja rahoitettaviksi valitaan noin 50 hanketta.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik sanoi: ”Viimeisten neljän vuoden aikana ekoinnovointia koskeva kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) tuella on saatettu markkinoille yli sata innovatiivista vihreää tuotetta. Ohjelma osoittaa, että yritykset voivat edesauttaa ympäristön kannalta kestävää talouskasvua, kunhan niitä tuetaan asianmukaisesti. Haluan rohkaista erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä hakemaan rahoitusta – niillä on elintärkeä rooli EU:n talouden edistämisessä. Viime vuonna yli 65 % kaikista hakemuksista tuli pk-yrityksiltä.”

Tämän vuoden hakemuspyyntö keskittyy ensisijaisesti viiteen alueeseen:

  • materiaalin kierrätys

  • vesi

  • kestävät rakennustuotteet

  • vihreä liiketoiminta

  • elintarvike- ja juomateollisuus

Hakemuspyyntö kohdistetaan erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat kehittäneet innovatiivisen vihreän tuotteen, prosessin tai palvelun ja pyrkivät etsimään sille markkinarakoa. Komissio tarjoaa rahoitusta siten, että enintään puolet hankkeen kustannuksista katetaan. Komission odotetaan tukevan tänä vuonna noin 50 uutta hanketta.

Viime vuoden haun perusteella on käynnistymässä noin 50 hanketta, ja yli 140 hanketta on jo käynnissä. Tämänhetkisissä hankkeissa muun muassa tehdään laattoja vanhoista, pois heitetyistä televisioista, innovoidaan ympäristöystävällisiä maitopakkauksia ja kehitetään uutta vaatteidenkierrätysmenetelmää.

Tausta

Ekoinnovointia rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta ja sille on varattu rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa vuosille 2008–2013. Rahoituksella tuetaan teknisesti testattuja tuotteita, jotka auttavat hyödyntämään Euroopan luonnonvaroja paremmin. Ekoinnovointi on kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman vihreä osa ja sillä edistetään ekoinnovointia koskevaan toimintasuunnitelman toteuttamista. Ohjelmaa hallinnoi Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI).

Vuoden 2012 ehdotuspyyntö esitellään tänään (8. toukokuuta) Charlemagne-rakennuksessa järjestettävän ekoinnovoinnin tiedotuspäivän yhteydessä.

Lisätietoja:

Lisätietoja CIP-ekoinnovaatioista verkkosivulla http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Esimerkkejä aikaisemmin valituiksi tulleista hankkeista:

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

At EACI

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar