Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: komisjon toetab keskkonnasõbralike lahenduste turuletoomist 34,8 miljoni euroga

Brüssel, 8. mai 2012. Euroopa Komisjon käivitab 34,8 miljonit eurot maksva konkursi ökoinnovatsiooni projektide saamiseks. Uute keskkonnaprojektide turuletoomise toetuseks võivad rahastamist taotleda ettevõtted ja ettevõtjad kogu Euroopast. Oodatakse taotlusi selliste projektide rahastamiseks, mis on seotud ökoinnovatiivsete toodete, tehnika, teenuste ja protsessidega ja mille eesmärk on vältida või vähendada keskkonnamõju või millega toetatakse ressursside optimaalset kasutamist. Taotlusi saab esitada kuni 6. septembrini 2012 ning rahastamiseks valitakse välja ligikaudu 50 projekti.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Viimase nelja aasta jooksul on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ökoinnovatsiooniprojektide kaudu jõudnud turule üle saja innovaatilise keskkonnasõbraliku toote. Programm on tõestuseks, et ettevõtted saavad toetada keskkonnasäästlikku majanduskasvu, kui neile anda selleks vajalikku toetust. Eelkõige innustaksin väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid taotlusi esitama, kuna neil on väga oluline roll ELi majanduse edendamisel. Eelmisel aastal tuli 65% esitatud taotlustest sellistelt ettevõtjatelt.”

Selle aasta konkurss hõlmab viit eelisvaldkonda:

  • materjalide ringlussevõtt;

  • vesi;

  • säästvad ehitusmaterjalid;

  • keskkonnasäästlik ettevõtlus;

  • toiduainete- ja joogisektor.

Konkurss on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes on välja töötanud mõne keskkonnasäästliku toote, tehnoloogia või teenuse ja püüavad turul kohta leida. Konkurss pakub kaasrahastamist, millega võib katta kuni 50% projekti kuludest. Sel aastal on kavas toetada ligikaudu 50 uut projekti.

Algust on tehtud üle 140 projektiga ja peagi käivitatakse veel umbes 50 eelmisel konkursil osalenud projekti. Näiteks võib tuua järgmised projektid: keraamiliste plaatide tootmine vanadest kasutuskõlbmatutest televiisoritest, uued prügisortimise mehhanismid, innovatiivne piima ökopakend ning uus tekstiili ringlussevõtu tehnika.

Taust

Ökoinnovatsiooni rahastatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu ning aastatel 2008–2013 on selleks ette nähtud ligikaudu 200 miljonit eurot. Sellega toetatakse end tehnoloogiliselt õigustanud tooteid, mis aitavad Euroopa looduressursse paremini ära kasutada. Ökoinnovatsioon on konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi keskkonnaosa, mis aitab kaasa ökoinnovatsiooni tegevuskava rakendamisele. Programmi juhib Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI).

2012. aasta konkurssi tutvustatakse täna (8. mail) Charlemagne’i hoones toimuval ökoinnovatsiooni teabepäeval.

Lisateave

Täiendav teave konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ökoinnovatsiooni osa kohta on saadaval järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Näiteid eelmistel konkursitel edukateks osutunud projektidest vt:

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

EACI :

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar