Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: 34,8 mio. EUR nye støttemidler til at få miljøløsninger på markedet

Bruxelles, den 8. maj 2012 – Europa-Kommissionen åbner for ansøgninger om støtte til økoinnovationsprojekter til en samlet værdi af 34,8 mio. EUR. Virksomheder og iværksættere fra hele Europa kan ansøge om støtte til at få helt nye miljøprojekter på markedet. Indkaldelsen er åben for økoinnovative produkter, teknikker, tjenester og processer, hvis formål det er at forhindre eller reducere miljøpåvirkninger, eller som bidrager til optimering af ressourceforbruget. Ansøgninger modtages indtil den 6. september 2012, og ca. 50 projekter vil blive udvalgt til at modtage støtte.

EU-miljøkommissær Janez Potočnik udtalte i den forbindelse: "I de seneste fire år har CIP-økoinnovation hjulpet mere end hundrede innovative grønne produkter på markedet. Programmet er et eksempel på, hvordan virksomhederne kan hjælpe vores økonomier med et vokse på en miljømæssigt bæredygtig måde, når de får den rigtige støtte. Jeg vil især opfordre små og mellemstore virksomheder til at ansøge om støtte – for de yder et afgørende bidrag til at drive den europæiske økonomi fremad. Sidste år stod de for mere end 65 % af ansøgningerne".

Der er fem prioriterede områder i dette års indkaldelse:

  • materialegenvinding

  • vand

  • bæredygtige byggematerialer

  • miljøvenlig virksomhedsdrift

  • føde- og drikkevareindustrien

Indkaldelsen retter sig specielt mod SMV'er, som har udviklet et produkt, en fremstillingsmetode eller en service, der er innovativ og grøn, men som har svært ved at få fodfæste på markedet. Der kan ansøges om medfinansiering, der dækker op til 50 % af projektomkostningerne, og der vil formentlig blive givet støtte til omkring 50 nye projekter i år.

Omtrent 50 projekter fra sidste års runde er ved at blive lanceret, og der er allerede over 140 projekter i gang. Blandt eksemplerne på de igangværende projekter kan nævnes omdannelse af kasserede tv’er til fliser, nye affaldssorteringsmekanismer, innovativ økoemballage til mælk og en ny teknik til genbrug af tekstiler.

Baggrund:

Økoinnovation finansieres via rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og har et budget på ca. 200 mio. EUR for perioden 2008 til 2013. Økoinnovationsprogrammet understøtter teknisk gennemtestede produkter, som kan bidrage til en mere effektiv brug af Europas naturressourcer. Det er en grøn del af CIP og bidrager til handlingsplanen for miljøinnovation (miljøinnovationsplanen). Programmet administreres af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI).

Dette års indkaldelse af forslag offentliggøres i dag (8. maj) i forbindelse med informationsdagen om økoinnovation, der finder sted i Charlemagne-bygningen.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om CIP-økoinnovation: http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Eksempler på tidligere succesfulde projekter:

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Hos EACI :

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar