Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: na uvedení environmentálně šetrných řešení na trh se letos vynaloží 34,8 milionu EUR

Brusel 8. května 2012 – Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání projektů ekologických inovací v hodnotě 34,8 milionu EUR. Podniky a podnikatelé z celé Evropy mohou žádat o finanční prostředky na opatření, která pomohou uvést novátorské projekty v oblasti životního prostředí na trh. Výzva se vztahuje na ekologicky inovativní výrobky, techniky, služby a postupy, jejichž cílem je prevence nebo snížení dopadů na životní prostředí nebo které přispívají k optimálnímu využívání zdrojů. Žádosti lze podávat do 6. září 2012. K financování bude vybráno přibližně 50 projektů.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Během posledních čtyřech let pomohly ekologické inovace v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace uvést na trh více než stovku inovativních výrobků šetrných k životnímu prostředí. Program ukazuje, že mají-li podniky tu správnou podporu, mohou pomoci našemu hospodářství růst environmentálně udržitelným způsobem. Chtěl bych povzbudit zejména malé a střední podniky, aby se o toto financování ucházely. Hrají totiž zásadní úlohu při rozvíjení hospodářství EU. Minulý rok na ně připadalo 65 % žádostí“.

Letošní výzva je rozdělena do pěti hlavních prioritních oblastí:

  • recyklace materiálů,

  • voda,

  • udržitelné stavební výrobky,

  • ekologické podnikání,

  • odvětví potravin a nápojů.

Výzva je zaměřena především na malé a střední podniky, které vyvinuly inovativní ekologický produkt, postup nebo službu, jež ale zatím nenašly své místo na trhu. Výzva nabízí spolufinancování na pokrytí až 50 % nákladů projektu. Očekává se, že finanční prostředky podpoří tento rok přibližně 50 nových projektů.

Z loňské výzvy má být nyní zahájeno asi 50 projektů a více než 140 projektů již probíhá. Mezi příklady současných projektů patří přeměna starých vyřazených televizních přijímačů na dlaždice, nový mechanismus třídění odpadů, inovativní ekologické balení mléka a nová technika recyklace textilních materiálů.

Souvislosti

Ekologické inovace jsou financovány prostřednictvím programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a na období let 2008 až 2013 disponují rozpočtem přibližně 200 milionů EUR. Program podporuje technologicky ověřené výrobky, které pomáhají lépe využívat evropské přírodní zdroje. Ekologické inovace tvoří „zelený prvek“ rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a přispívají k akčnímu plánu pro ekologické inovace. Program řídí Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI).

Výzva k předkládání návrhů na rok 2012 byla zveřejněna dnes (8. května) v budově Charlemagne během informačního dne o ekologických inovacích.

Další informace:

Doplňující informace o ekologických inovacích v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Příklady projektů, které byly úspěšné:

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 22991830)

V agentuře EACI:

Andrea Pascal (+32 22990452)


Side Bar