Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus sätter nytt rekord: studentutbytena ökar med 8,5 %

Bryssel den 8 maj 2012 – Det är nu tjugofem år sedan Erasmusprogrammet startades, och det har blivit det mest välbekanta EU-programmet och världens mest framgångsrika system för studentutbyte. Över 231 000 studenter fick Erasmus-stipendier för att studera eller praktisera utomlands under läsåret 2010-2011, vilket är ett nytt rekord och en ökning med 8,5 % jämfört med det föregående året. Med sin inriktning på språk, anpassbarhet, interkulturell medvetenhet och ledarskap ger Erasmus unga människor väsentliga färdigheter för att de ska bli mer framgångsrika på arbetsmarknaden och utvecklas personligen. Sedan programmet startade 1987 har det gett mer än 2,5 miljoner europeiska studenter tillfälle att bege sig utomlands för att läsa vid universitet eller praktisera på företag. Den aktuella tendensen pekar på att Europeiska unionen under läsåret 2012-2013 kommer att nå målet att ha gett stöd till tre miljoner Erasmusstudenter.

Under läsåret 2010-201 var de tre mest populära målen för studenter Spanien, Frankrike och Tyskland. Spanien var också det land som skickade ut det största antalet studenter, därefter kom Frankrike och Tyskland. Luxemburg skickade ut det högsta antalet studenter i förhållande till antalet studenter i landet (se MEMO/12/310 för närmare uppgifter). Erasmusbudgeten för 2010-2011 som avsattes till student- och personalutbyte uppgick till cirka 460 miljoner euro.

– Erasmus-programmet som firar 25-årsjubiliem i år är en av Europeiska unionens största framgångar. Siffrorna talar för sig själva, och de hade varit ännu högre om vi hade haft de nödvändiga medlen för att uppfylla allas önskemål. I dessa svåra tider är de färdigheter som förvärvas tack vare Erasmusstudier och Erasmuspraktik mer värdefulla än någonsin, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Av det totala antalet studenter som fick stipendier under läsåret 2010-2011 valde cirka 190 000 att tillbringa upp till tolv månader av sin utbildning utomlands vid en högskola i något av de 32 länder som då deltog i Erasmus (EU:s 27 medlemsstater, samt Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet. Schweiz anslöt sig till Erasmus som 33:e land från och med läsåret 2011-2012). Antalet studenter som valde att studera utomlands ökade med 7,2 % jämfört med 2009-2010.

Praktikplaceringar vid företag utomlands har fått stöd ur Erasmus sedan 2007 och blir alltmer populära. Under läsåret 2010-2011 valde en Erasmusstudent av sex denna möjlighet, vilket blev nästan 41 000 studenter sammanlagt. Detta utgör en ökning med 15 % jämfört med det föregående året.

Efterfrågan är avsevärt större än tillgången på Erasmusstipendier i de flesta deltagande länderna. Det genomsnittliga Erasmusstipendiet, som är avsett att täcka en del av de extra kostnaderna för boende utomlands och resor, utgör 250 euro per månad, vilket är en liten minskning jämfört med det föregående året (254 euro), men som gjort det möjligt för fler studenter att delta i programmet.

Dessutom beviljades 40 000 stipendier till lärare och annan personal vid högskolor för undervisning eller fortbildning utomlands, vilket utgjorde 13 % mer än året dessförinnan.

Bakgrund

Rörlighet i utbildningssyfte är ett viktigt mål i Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning, och står dessutom i fokus i kommissionens initiativ ”Ungdom på väg”, som bygger vidare på framgångarna med Erasmus.

I september i fjol betonade kommissionen i sin strategi för moderniseringen av den högre utbildningen (IP/11/1043) att man måste ge studenter fler möjligheter att förvärva färdigheter via studier eller praktik utomlands. EU-målet för sammanlagd studentrörlighet är minst 20 % vid årtiondets slut. För närvarande deltar cirka10 % studenter i studier eller praktik utomlands med stöd ur Erasmus eller andra offentliga eller privata medel. Ungefär 4,5 % erhåller Erasmusstipendier.

Erasmus gäller inte bara studenter och högskolepersonal. Via finansiering av transnationella projekt och nätverk möjliggör programmet samarbete mellan högskolor. Tack vare Erasmus har högskolorna blivit nyskapande i sin undervisning, och system för erkännande av studieperioder utomlands har förbättrats. Stödtjänsterna till studenter, samarbete med företag och högskoleledningen har också blivit avsevärt bättre.

I november i fjol lade kommissionen fram sitt förslag till Erasmus för alla (IP/11/1398), som är ett nytt heltäckande program där man slår samman de sju existerande EU-programmen och internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott till ett enda program. Kommissionen har föreslagit en budget på19 miljarder euro till Erasmus för alla under åren 2014-2020, vilket utgör en ökning med cirka 70 % jämfört med den aktuella sjuåriga budgeten för befintliga program. Två tredjedelar av medlen ur Erasmus för alla skulle avsättas till bidrag för att öka kunskaper och färdigheter. Resten skulle stödja samarbete mellan högskolor, företag och andra organisationer.

Mer information:

MEMO/12/310 Erasmus-programmet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

Erasmusprogrammet

Erasmus statistik

Androulla Vassilious webbplats

Twitter: @VassiliouEU

Bilaga 1: Erasmusprogrammet 2010-2011 – Antalet utresande studenter enligt land

Bilaga 2: Erasmusprogrammet 2010-2011 - Erasmus studentutbyte: hemländer och värdländer

Bilaga 3: Erasmusprogrammet 2010-2011 – De främsta 100 högskolor som tog emot Erasmusstudenter

Bilaga 4: Erasmusprogrammet 2009-2010 - De främsta 100 högskolor som tog emot Erasmusstudenter

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar