Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujas programos „Erasmus“ rekordas – mainuose dalyvauja 8,5 proc. daugiau studentų

Briuselis, 2012 m. gegužės 8 d. Jau dvidešimt penkerius metus vykdoma programa „Erasmus“ yra žinomiausia ES programa ir sėkmingiausias pasaulyje studentų mainų modelis. 2010–2011 mokslo metais „Erasmus“ stipendijas studijoms ir praktikai užsienyje gavo rekordinis studentų skaičius – daugiau kaip 231 tūkst., t. y. 8,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Šia programa daugiausia dėmesio skiriama kalboms, gebėjimui prisitaikyti, kultūrų pažinimui ir lyderystės gebėjimams, tad jaunuoliams padedama įgyti svarbių gebėjimų, padėsiančių gauti darbą ir tobulėti. Nuo programos įsteigimo 1987 m. galimybė išvykti mokytis į užsienio aukštąsias mokyklas ar atlikti praktikos užsienio įmonėse suteikta daugiau kaip 2,5 mln. Europos studentų. Jei tendencijos nesikeis, tikslą – 3 mln. „Erasmus“ studentų – Europos Sąjunga pasieks jau 2012–2013 m.

Trys populiariausios šalys, kurias 2010–2011 mokslo metais rinkosi daugiausiai studentų, buvo Ispanija, Prancūzija ir Vokietija. Į užsienį daugiausiai studentų išsiuntė Ispanija, po jos – Prancūzija ir Vokietija. Daugiausia studentų, vertinant pagal bendrą studentų skaičių šalyje, mokytis į užsienį išvyko iš Liuksemburgo (išsamesnę informaciją žr. MEMO/12/310). 2010–2011 m. programos „Erasmus“ studentų ir darbuotojų judumo veiklai skirta biudžeto dalis buvo maždaug 460 mln. EUR.

„Šiemet dvidešimt penktąjį gimtadienį mininti programa „Erasmus“ yra vienas iš Europos Sąjungos veiklos sėkmės pavyzdžių. Skaičiai akivaizdūs. Jei turėtume pakankamai išteklių paklausai patenkinti, rezultatai būtų dar geresni. Šiais sunkiais laikais gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant ar atliekant praktiką pagal programą „Erasmus“, yra kaip niekada vertingi“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Iš visų pagal programą „Erasmus“ 2010–2011 mokslo metais remtų studentų maždaug 190 tūkst. studentų dalį savo studijų programos (12 mėnesių ar mažiau) mokėsi universitetuose arba kitose aukštosiose mokyklose vienoje iš 32 šalių (27 valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija), tuomet dalyvavusių programoje „Erasmus“. 2011–2012 m. 33-ąja programos „Erasmus“ dalyve tapo Šveicarija. Palyginti su 2009–2010 mokslo metais, galimybę mokytis užsienyje pasirinkusių studentų skaičius išaugo 7,2 proc.

Populiarėja nuo 2007 m. remiama praktika užsienio įmonėse. 2010–2011 mokslo metais šią galimybę rinkosi vienas iš šešių studentų – iš viso beveik 41 tūkst. Tai yra 15 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Daugelyje dalyvaujančių šalių programos „Erasmus“ stipendijų prašoma gerokai daugiau, nei įmanoma skirti. Vidutinė programos „Erasmus“ stipendija, skirta daliai gyvenimo užsienyje ir kelionės išlaidų padengti, buvo 250 EUR, t. y. kiek mažesnė nei praėjusiais metais (254 EUR). Todėl programoje galėjo dalyvauti daugiau studentų.

Be to, 40 tūkst. stipendijų (13 proc. daugiau nei ankstesniais metais) skirta universitetų darbuotojams ir dėstytojams mokyti arba mokytis užsienyje.

Pagrindiniai faktai

Judumas mokymosi tikslais yra vienas iš esminių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“ tikslų. Be to, jis yra Komisijos iniciatyvos „Judus jaunimas“, grindžiamos programos „Erasmus“ sėkme, dėmesio centre.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. Komisija savo Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo strategijoje (IP/11/1043) pabrėžė reikmę teikti daugiau galimybių studentams, kad studijuodami ar atlikdami praktiką užsienyje jie galėtų įgyti daugiau gebėjimų. Europos tikslas – kad iki dešimtmečio pabaigos judumo programose dalyvautų bent 20 proc. studentų. Šiuo metu pagal programą „Erasmus“, taip pat naudodamiesi kitų šaltinių ar privačiomis lėšomis, užsienyje studijuoja ar stažuojasi maždaug 10 proc. studentų. Maždaug 4,5 proc. gauna „Erasmus“ stipendiją.

„Erasmus“ – ne vien studentų ir aukštųjų mokyklų darbuotojų mainų programa; pagal ją taip pat finansuojami tarptautiniai projektai ir tinklai ir padedama aukštojo mokslo institucijoms bendradarbiauti. Programoje dalyvaujančioms institucijoms suteikta galimybė novatoriškai pažvelgti į mokymo procesą, pagerinti užsienyje praleistų studijų laikotarpių pripažinimą. Įgyvendinant programą pagerėjo studentų rėmimo paslaugos, bendradarbiavimas su įmonėmis ir institucijų valdymas.

Praėjusių metų lapkričio mėn. Komisija pasiūlė naują programą „Erasmus visiems“ (IP/11/1398), susiejančią programą „Erasmus“ su kitomis ES ir tarptautinėmis švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programomis. Taigi, vietoj septynių programų bus viena. Komisijos pasiūlytas programos „Erasmus visiems“ 2014–2020 m. biudžetas – 19 mlrd. EUR, t. y. 70 proc. daugiau nei bendras dabartinių programų septynerių metų biudžetas. Du trečdalius „Erasmus visiems“ biudžeto ketinama skirti stipendijoms, kad jų gavėjai įgytų daugiau žinių ir gebėjimų. Iš likusios sumos būtų remiamas švietimo institucijų, įmonių, kitų organizacijų bendradarbiavimas.

Daugiau informacijos

MEMO/12/310 Programa „Erasmus“ 2010–2011 m. Skaičiai

Programa „Erasmus“

„Erasmus“ statistika

Androullos Vassiliou svetainė

Twitter: @VassiliouEU

1 priedas. Programa „Erasmus“ 2010–2011 m. Siunčiamų studentų skaičius pagal šalis

2 priedas. Programa „Erasmus“ 2010–2011 m. „Erasmus“ studentų judumas. Siunčiančiosios ir priimančiosios šalys

3 priedas. Programa „Erasmus“ 2010–2011 m. „Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

4 priedas. Programa „Erasmus“ 2009–2010 m. „Erasmus“ studentus priimančių aukštųjų mokyklų pirmasis šimtukas

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar