Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Το πρόγραμμα Erasmus σημειώνει νέο ρεκόρ με αύξηση των ανταλλαγών σπουδαστών κατά 8,5%

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2012 - Είκοσι πέντε έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το πρόγραμμα Erasmus έχει καταστεί το πιο γνωστό πρόγραμμα της ΕΕ και το πιο επιτυχημένο σχέδιο ανταλλαγής σπουδαστών στον κόσμο. Περισσότεροι από 231.000 σπουδαστές έλαβαν υποτροφίες Erasmus για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 —νέο ρεκόρ και αύξηση κατά 8,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με την επικέντρωσή του στις γλώσσες, την προσαρμοστικότητα, τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και την ηγεσία, το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει στους νέους τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και την προσωπική τους εξέλιξη. Από την έναρξή του το 1987, το πρόγραμμα έχει προσφέρει σε περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ευρωπαίους φοιτητές την ευκαιρία να μεταβούν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή για να απασχοληθούν σε κάποια επιχείρηση. Με βάση τις σημερινές τάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τον στόχο της υποστήριξης 3 εκατομμυρίων φοιτητών Erasmus έως την περίοδο 2012-13.

Οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους σπουδαστές την περίοδο 2010-11 ήταν η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Επιπλέον, η Ισπανία έστειλε τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών στο εξωτερικό, και έπεται η Γαλλία και η Γερμανία. Το Λουξεμβούργο έστειλε τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών στο εξωτερικό ως ποσοστό του εθνικού φοιτητικού πληθυσμού (βλ. MEMO/12/310 για λεπτομερή στοιχεία). Το 2010-11 ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ήταν περίπου 460 εκατομμύρια ευρώ.

«Το πρόγραμμα Erasmus, την αργυρή επέτειο του οποίου γιορτάζουμε εφέτος, είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αριθμητικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους —και θα ήταν ακόμη υψηλότερα, αν είχαμε τους πόρους για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση. Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω σπουδών και απασχόλησης στο πλαίσιο του Erasmus έχουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ», δήλωσε η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Από τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών που υποστηρίχθηκαν κατά την περίοδο 2010-11, περίπου 190.000 επέλεξαν να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των προπτυχιακών σπουδών τους (έως και 12 μήνες) στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μία από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (στα 27 κράτη μέλη, την Κροατία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία. Η Ελβετία είναι η 33η χώρα που προσχώρησε στο Erasmus από την περίοδο 2011-12). Ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν αυτή τη δυνατότητα σπουδών αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με την περίοδο 2009-2010.

Η απασχόληση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού υποστηρίζεται μέσω του Erasmus από το 2007 και είναι όλο και πιο δημοφιλής. Κατά την περίοδο 2010-2011, ένας στους έξι σπουδαστές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, σχεδόν 41.000 σπουδαστές περίπου συνολικά, επέλεξαν αυτή τη δυνατότητα. Πρόκειται εν προκειμένω για αύξηση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα των υποτροφιών του Erasmus στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες. Η μέση μηνιαία υποτροφία του Erasmus, σχεδιασμένη κατά τρόπο που να καλύπτει μέρος του πρόσθετου κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό και των μετακινήσεων, ήταν 250 ευρώ —σημείωσε μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (254 ευρώ), η οποία πρόσφερε σε περισσότερους φοιτητές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Επιπλέον, χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 40.000 πανεπιστημιακούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς για να προσφέρουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό, ήτοι σε κατά 13% περισσότερα άτομα από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Πλαίσιο

Η μαθησιακή κινητικότητα αποτελεί σημαντικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση και επίκεντρο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής «Νεολαία σε κίνηση», η οποία βασίζεται στην επιτυχία του Erasmus.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (IP/11/1043), υπογράμμισε την ανάγκη να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους σπουδαστές για να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό κινητικότητας των σπουδαστών τουλάχιστον 20% έως το τέλος της δεκαετίας. Επί του παρόντος, περίπου 10% των σπουδαστών συμμετέχουν σε σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό με την υποστήριξη του Erasmus ή άλλων δημόσιων και ιδιωτικών μέσων. Περίπου 4,5% λαμβάνουν υποτροφία του Erasmus.

Το Erasmus όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών και των μελών του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά, μέσω χρηματοδότησης διακρατικών σχεδίων και δικτύων, επιτρέπει επίσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συνεργάζονται. Το Erasmus έχει προσφέρει στα εν λόγω ιδρύματα τη δυνατότητα να καινοτομήσουν στη διδασκαλία και να εφαρμόσουν βελτιωμένα συστήματα για την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό· έχει επίσης ενισχύσει τις υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών, τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τον περασμένο Νοέμβριο η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το «Erasmus για όλους» (IP/11/1398), ένα νέο γενικό πρόγραμμα που συγκεντρώνει το Erasmus και όλα τα υπόλοιπα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και συγχωνεύει επτά υπάρχοντα προγράμματα σε ένα. Η Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ για το «Erasmus για όλους» για την περίοδο 2014-2020, ήτοι αύξηση της τάξης του 70% περίπου σε σχέση με τον σημερινό επταετή προϋπολογισμό για τα υφιστάμενα προγράμματα. Τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «Erasmus για όλους» θα διατεθούν σε υποτροφίες για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των λοιπών οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/310 Το πρόγραμμα Erasmus το 2010-11: ανάλυση των στοιχείων

Πρόγραμμα Erasmus

Στατιστικές Erasmus

Διαδικτυακός τόπος της κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: @VassiliouEU

Παράρτημα 1: Το πρόγραμμα Erasmus κατά την περίοδο 2010-2011 – Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών κατά χώρα

Παράρτημα 2: Το πρόγραμμα Erasmus κατά την περίοδο 2010-2011 – Κινητικότητα των φοιτητών στο πλαίσιο του Erasmus: χώρες προέλευσης και προορισμού

Παράρτημα 3: Το πρόγραμμα Erasmus κατά την περίοδο 2010-2011 – Τα 100 κυριότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποδέχονται φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus

Παράρτημα 4: Το πρόγραμμα Erasmus κατά την περίοδο 2009-2010 – Τα 100 κυριότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποδέχονται φοιτητές στο πλαίσιο του Erasmus

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar