Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Ny rekord for Erasmus: 8,5 % flere studerende på udveksling

Bruxelles, den 8. maj 2012 – På 25 år er Erasmus blevet det bedst kendte EU-program og samtidig det mest succesrige program for udveksling af studerende i verden. Over 231 000 studerende modtog Erasmus-stipendier for at kunne studere eller på anden måde uddanne sig i udlandet i studieåret 2010-11 - en ny rekord og en stigning på 8,5 % i forhold til det foregående år. Med fokus på sprog, tilpasningsevne, tværkulturel forståelse og lederskab giver Erasmus unge en række vigtige færdigheder, der kan forbedre deres beskæftigelsesegnethed og sætte gang i deres personlige udvikling. Siden programmets start i 1987 har det givet over 2,5 millioner europæiske studerende mulighed for at rejse til udlandet for at læse på en højere uddannelsesinstitution eller være i praktik i en virksomhed. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil EU nå sit mål om at støtte 3 millioner Erasmus-studerende i 2012-13.

I 2010-11 var Spanien, Frankrig og Tyskland de lande, som flest studerende foretrak. Spanien sendte også det største antal studerende til udlandet, fulgt af Frankrig og Tyskland. Luxembourg sendte det største antal studerende til udlandet set i forhold til det samlede antal studerende i landet (se MEMO/12/310 for detaljerede tal). Erasmus-budgettet for mobilitet for studerende og personale var på ca. 460 mio. EUR i 2010-11.

"Erasmus-programmet, som har 25-års-jubilæum i år, er en af EU's største succeshistorier. Tallene taler for sig selv – og ville have været endnu højere, hvis vi havde ressourcer til at matche efterspørgslen. I disse vanskelige tider er færdigheder erhvervet gennem Erasmus-studier og ‑praktikophold mere værdifulde end nogensinde", sagde Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Af det samlede antal studerende, der modtog støtte i 2010-11, valgte omkring 190 000 at tilbringe op til 12 måneder af deres studieprogram i udlandet på et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution i et af de 32 lande, der på det tidspunkt deltog i Erasmus (27 EU-lande, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet. Schweiz sluttede sig til Erasmus-programmet som det 33. land fra 2011-12). Antallet af studerende, der vælger studiemuligheden steg med 7,2 % sammenlignet med 2009-2010.

Der er siden 2007 også ydet støtte gennem Erasmus til praktikophold i virksomheder i udlandet, og dette bliver stadig mere populært. I 2010-11 valgte en ud af seks Erasmus-studerende, næsten 41 000 i alt, denne mulighed. Dette er en stigning på 15 % i forhold til det foregående år.

Efterspørgslen overstiger klart udbuddet af Erasmus-stipendier i de fleste deltagende lande. Det gennemsnitlige månedlige Erasmus-stipendium, der har til formål at dække en del af meromkostningerne ved at bo i udlandet og rejse, var på 250 EUR – et lille fald i forhold til det foregående år (254 EUR), hvilket har åbnet mulighed for at give flere studerende adgang til programmet.

Desuden er der blevet givet 40 000 stipendier til undervisere på universiteter og andre universitetsansatte, så de kan undervise eller selv modtage undervisning i udlandet, hvilket er 13 % flere end det foregående år.

Baggrund

Læringsmobilitet er et centralt mål i Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse og fokus for Kommissionens "Unge på vej" -initiativ, der bygger på succesen med Erasmus.

I september sidste år understregede Kommissionen i sin strategi for modernisering af de videregående uddannelser (IP/11/1043) behovet for at øge mulighederne for, at studerende kan opnå færdigheder gennem uddannelse i udlandet. Det europæiske mål for den samlede mobilitet for studerende er mindst 20 % inden udgangen af dette årti. I øjeblikket uddanner omkring 10 % sig i udlandet med støtte fra Erasmus eller andre offentlige og private midler. Omkring 4,5 % får et Erasmus-stipendium.

Erasmus henvender sig ikke kun til studerende og ansatte på de videregående uddannelser. Gennem støtte til tværnationale projekter og netværk giver det også de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at arbejde sammen. Erasmus har gjort det muligt for disse institutioner at innovere inden for undervisning og forbedret ordningerne for anerkendelse af studieperioder i udlandet. Programmet har også fremmet støtteydelser til studerende, samarbejde med erhvervslivet og institutionel forvaltning.

I november sidste år fremlagde Kommissionen sit forslag til "Erasmus for Alle" (IP/11/1398), et nyt "paraplyprogram", der samler Erasmus og alle de andre EU-ordninger og internationale ordninger for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport og erstatter syv eksisterende programmer med et enkelt. Kommissionen har foreslået et budget på 19 mia. EUR for Erasmus for Alle i 2014-2020, hvilket er en stigning på ca. 70 % i forhold til det nuværende syvårige budget for de eksisterende programmer. To tredjedele af midlerne under Erasmus for Alle kommer til at gå til støtte til at forbedre viden og færdigheder. Resten vil blive anvendt til projekter vedrørende samarbejde mellem institutioner, virksomheder og andre organisationer.

Yderligere oplysninger:

MEMO/12/310 Erasmus-programmet 2010-11 i tal

Erasmus-programmet

Erasmus-statistikker

Androulla Vassilious websted

Twitter: @VassiliouEU

Bilag 1: Erasmus-programmet 2010-2011 – Antal udrejsende studerende efter land

Bilag 2: Erasmus-programmet 2010-2011 – Erasmus – mobilitet for studerende: hjem- og værtslande

Bilag 3: Erasmus-programmet 2010-2011 – Top-100 blandt højere uddannelsesinstitutioner, der modtog Erasmus-studerende

Bilag 4: Erasmus-programmet 2009-2010 - Top-100 blandt højere uddannelsesinstitutioner, der modtog Erasmus-studerende

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar