Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Erasmus má nový rekord: výměn studentů je o 8,5 % více

Brusel, 8. května 2012 – Dvacet pět let po svém zahájení se Erasmus stal nejznámějším programem EU a nejúspěšnějším studentským výměnným programem na světě. V akademickém roce 2010–2011 získalo grant na studium nebo stáž v zahraničí z programu Erasmus více než 231 000 studentů. Jedná se o nový rekord a nárůst o 8,5 % oproti předchozímu roku. Díky svému zaměření na jazyky, přizpůsobivost, schopnost zapojit se do multikulturní společnosti a schopnost vést poskytuje Erasmus mladým lidem dovednosti nezbytné pro zlepšení jejich zaměstnatelnosti i pro jejich osobní rozvoj. Od svého spuštění v roce 1987 poskytl tento program více než 2,5 milionu evropských studentů příležitost vycestovat do zahraničí a studovat tam na vysoké škole nebo absolvovat pracovní stáž v podniku. Současný trend naznačuje, že Evropská unie dosáhne svého cíle poskytnout do roku 2012–2013 podporu z programu Erasmus 3 milionům studentů.

Třemi nejpopulárnějšími destinacemi pro studenty byly v roce 2010–2011 Španělsko, Francie a Německo. Nejvíce studentů vyslalo do zahraničí opět Španělsko, po něm následuje Francie a Německo. Z hlediska celkového podílu vnitrostátních studentů vyslalo do zahraničí nejvíce studentů Lucembursko (pro podrobné číselné údaje viz MEMO/12/310). Rozpočet Erasmu na rok 2010–2011 vyčleněný na mobilitu studentů a pedagogických pracovníků činil asi 460 milionů EUR.

„Program Erasmus, jehož stříbrné výročí letos oslavujeme, je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Čísla mluví sama za sebe a byla by ještě vyšší, kdybychom měli zdroje pro pokrytí poptávky. V těchto obtížných časech mají dovednosti získané prostřednictvím studia a stáží v rámci programu Erasmus mnohem větší cenu než kdy jindy,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Z celkového počtu studentů podporovaných prostřednictvím programu Erasmus v roce 2010–2011 se asi 190 000 rozhodlo strávit až 12 měsíců ze svého studijního programu na zahraniční univerzitě nebo na jiné vysoké škole v jedné z 32 zemí, které byly v té době do programu Erasmus zapojeny (27 členských států, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. Třicátou třetí zemí zapojenou do programu Erasmus se od akademického roku 2011–2012 stalo Švýcarsko). Počet studentů, kteří zvolili tuto formu studia, se ve srovnání s rokem 2009–2010 zvýšil o 7,2 %.

Pracovní stáže v zahraničních podnicích podporuje Erasmus od roku 2007 a jejich oblíbenost vzrůstá. V roce 2010–2011 zvolil tuto možnost jeden z šesti studentů Erasmus, tj. téměř 41 000 studentů celkem. To představuje nárůst o 15 % oproti předchozímu roku.

Ve většině zúčastněných zemí poptávka výrazně převýšila počet grantů, které byly v rámci programu Erasmus k dispozici. Průměrný měsíční grant z programu Erasmus určený k pokrytí části dodatečných nákladů na živobytí v zahraničí a cestovní výdaje činil 250 EUR, což představuje ve srovnání s předchozím rokem (254 EUR) mírné snížení, které však umožnilo většímu počtu studentů využít tohoto programu.

Kromě toho bylo přiděleno 40 000 grantů univerzitním pracovníkům a učitelům, aby mohli vyučovat nebo studovat v zahraničí, což je o 13 % více než v předchozím roce.

Souvislosti

Mobilita ve vzdělávání je klíčovým cílem strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost a růst a zaměřuje se na ni iniciativa Komise „Mládež v pohybu“, která z úspěšného programu Erasmus vychází.

V září loňského roku zdůraznila Komise ve své strategii pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání (IP/11/1043) potřebu vytvořit více příležitostí, které studentům umožní osvojit si dovednosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí. Evropským cílem pro celkovou mobilitu studentů je dosáhnout alespoň 20 % do konce desetiletí. V současné době studuje nebo se účastní stáže v zahraničí s podporou programu Erasmus nebo jiných veřejných a soukromých prostředků asi 10 % studentů. Přibližně 4,5 % z nich byl přidělen grant Erasmus.

Erasmus je určen nejen pro studenty a vysokoškolské učitele, ale díky financování nadnárodních projektů a sítí umožňuje i spolupráci vysokoškolských institucí. Erasmus těmto institucím umožnil provést inovace ve výuce a zdokonalit systémy pro uznávání doby studia v zahraničí. Podpořil rovněž podpůrné služby pro studenty, spolupráci s podniky a institucionální řízení.

Loni v listopadu Komise předložila svůj návrh programu „Erasmus pro všechny“ (IP/11/1398), což je nový zastřešující program, který propojuje Erasmus se všemi ostatními systémy pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v rámci EU a jiných států a který nahrazuje sedm stávajících programů jediným programem. Komise navrhla na program Erasmus pro všechny na období 2014–2020 rozpočet ve výši 19 miliard EUR, což představuje přibližně 70% navýšení ve srovnání se současným sedmiletým rozpočtem pro stávající programy. Dvě třetiny finančních prostředků programu Erasmus pro všechny budou použity na granty za účelem zlepšení znalostí a dovedností. Zbytek bude určen na podporu spolupráce mezi institucemi, podniky a dalšími organizacemi.

Další informace:

MEMO/12/310 Program Erasmus v roce 2010–2011: výklad čísel

Program Erasmus

Statistika programu Erasmus

Internetová stránka Androully Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Příloha 1: Program Erasmus 2010–2011 – Počet studentů, kteří vycestovali, podle země

Příloha 2: Program Erasmus 2010–2011– Studentská mobilita Erasmus: domovské a cílové země

Příloha 3: Program Erasmus 2010–2011 – Top 100 vysokoškolských institucí přijímajících studenty programu Erasmus

Příloha 4: Program Erasmus 2009–2010 – Top 100 vysokoškolských institucí přijímajících studenty programu Erasmus

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar