Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Dobra novica za potrošnike: na trgu EU manj nevarnih izdelkov

Bruselj, 8. maja 2012 – Potrošniki EU želijo imeti zagotovilo, da so izdelki, ne glede na to, ali so proizvedeni v EU ali uvoženi iz tretjih držav, varni za uporabo. Dobra novica je, da na trg EU pride manj nevarnih izdelkov, saj sta odkrivanje in odstranitev teh izdelkov s trga danes hitrejša in učinkovitejša. K temu je pripomogel izboljšani sistem hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX). Gre za serijo ukrepov, ki že v zgodnejših fazah dobavne verige odpravljajo tveganja pri viru, uvajajo boljšo oceno tveganja in tesno sodelovanje med organi EU, zlasti carinskimi organi, da se ugotovijo tveganja na mestih vstopa.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: Dobra novica za potrošnike je, da na trg EU vstopa manj nevarnih izdelkov. Kljub temu si moramo še naprej prizadevati za uspešno reševanje izzivov, nastalih zaradi globalnih dobavnih verig, ter sproti obravnavati varnost vsakega novega izdelka. S krepitvijo sodelovanja v EU in sodelovanja z mednarodnimi partnerji je treba vzpostaviti dosleden nadzorni sistem, ki ostaja ključna prednostna naloga.

RAPEX: sistem za hitro obveščanje, ki varuje potrošnike EU

RAPEX se je od leta 2004 (ko je bila direktiva o splošni varnosti proizvodov prenesena v nacionalne zakonodaje) zelo razvil. Države članice so za izvrševanje nadzora nad varnostjo izdelkov potrošile do 100 milijonov evrov in zaposlile do 6 000 inšpektorjev. Poročilo iz leta 2011 navaja naslednje dosežke:

– zgodnejše odkrivanje,

– nacionalni organi izvajajo boljši tržni nadzor in nadzor nad varnostjo izdelkov, tudi s posebnimi projekti,

organi bolje ocenjujejo tveganja,

– boljša osredotočenost na kakovost in koristnost prijav,

povečano sodelovanje s carinskimi organi,

– nenehno mreženje in nadaljnje usposabljanje, ki jih usklajuje Evropska komisija.

Poročilo RAPEX iz leta 2011: države porekla prijavljenih izdelkov

Čeprav Kitajska z več kot polovico prijav v sistemu RAPEX ostaja vodilna država v smislu števila prijavljenih izdelkov, se je ta številka znižala, in sicer s 58 % leta 2010 na 54 % leta 2011.

19 % izdelkov (293 prijav) je bilo evropskega porekla, 15 % iz drugih držav, 8 % pa je bilo neznanega porekla (v primerjavi s 23 % leta 2004 ta številka stalno upada zaradi boljše identifikacije izdelkov).

Med nevarnimi izdelki z evropskim poreklom je bilo 293 prijav (19 %), med katerimi je bilo 44 izdelkov s francoskim poreklom (3 %), 43 izdelkov z nemškim poreklom (3 %) in 32 izdelkov z italijanskim poreklom (2 %).

Nevarne izdelke prijavile vse države članice

V sistemu RAPEX so z odkrivanjem novih nevarnih izdelkov in njihovih prijav ter ustreznim ukrepanjem dejavno sodelovale vse države članice. Med državami z največ prijavami so bile Španija (189), Bolgarija (162), Madžarska (155), Nemčija (130) in Združeno kraljestvo (105). Iz teh držav izhaja 47 % vseh prijav izdelkov, ki pomenijo resno tveganje za potrošnike.

Na vrhu seznama oblačila in tekstil, igrače ter motorna vozila

Med najpogosteje prijavljenimi izdelki so bili oblačila in tekstil (423 prijav zaradi tveganja zadušitve in draženja), sledijo igrače (324 prijav, zlasti zaradi tveganja zadušitve), motorna vozila (171 prijav zaradi tveganja poškodb), električne naprave (153 prijav zaradi tveganja električnega udara) in kozmetika (104 prijave zaradi nevarnih kemikalij). Navedene kategorije izdelkov so leta 2011 predstavljale 74 % vseh prijav izdelkov, ki pomenijo resno tveganje.

Kaj sledi?

V prihodnje je treba:

    oblikovati dosleden nadzorni sistem,

    še naprej izboljševati sodelovanje s tretjimi državami, zlasti dvostransko sodelovanje s Kitajsko in tristransko sodelovanje z ZDA in Kitajsko (naslednje tristransko srečanje bo junija 2012), pa tudi sodelovanje z ZDA, Kanado in Avstralijo, v okviru katerega se pod okriljem OECD še naprej zbirajo informacije o opozorilih za nevarne izdelke,

    dokončati predloge za obsežen zakonodajni paket o varnosti izdelkov in nadzoru trga,

    – spodbujati večjo ozaveščenost podjetij o svojih obveznostih.

Več informacij:

MEMO/12/309

Naše spletno mesto:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontakti :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar