Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Consumatori: cel mai recent raport privind siguranța produselor arată că mai puține articole periculoase ajung pe piața UE

Bruxelles, 8 mai 2012 – Consumatorii europeni doresc să se asigure că produsele – indiferent dacă provin din UE sau importate din țări terțe - sunt sigure. Vestea bună este că, datorită creșterii eficacității sistemului de alertă rapidă al UE pentru produse nealimentare periculoase („RAPEX”) produsele periculoase sunt detectate mai repede și mai eficient și sunt eliminate mai prompt de pe piața UE. Acest proces implică un lanț de activități, inclusiv eforturile în amonte pentru detectarea riscurilor la sursă, o mai bună evaluare a riscului și cooperarea strânsă între autoritățile europene, în special vamale, pentru identificarea riscurilor la punctele de intrare.

John Dalli, comisarul responsabil pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: «Faptul că tot mai puține articole periculoase intră pe piața UE este o veste bună pentru consumatori. Dar trebuie să rămânem angajați astfel încât să putem aborda provocările lanțului de aprovizionare global și să soluționăm orice probleme legate de siguranța produselor noi pe măsură ce acestea apar. Acesta este motivul pentru care consolidarea sistemului de „supraveghere continuă” prin consolidarea cooperării în interiorul UE și consolidarea cooperării cu partenerii internaționali rămâne o prioritate-cheie».

RAPEX : un sistem de alertare rapidă pentru protejarea consumatorilor din UE

RAPEX s-a maturizat considerabil din 2004 (când Directiva privind siguranța generală a produselor a fost transpusă în legislația națională). Statele membre au cheltuit până la 100 de milioane EUR și au angajat până la 6 000 de inspectori care să lucreze la aplicarea normelor de siguranță a produselor. Raportul din 2011 evidențiază realizările:

  • detectarea precoce;

  • o monitorizare mai bună a pieței și o aplicare mai activă a normelor de siguranță a produselor de către autoritățile naționale, inclusiv prin proiecte specifice;

  • o mai bună evaluare a riscurilor de către autorități;

  • un mai mare accent pus pe calitatea și utilitatea notificărilor;

  • cooperare tot mai amplă cu autoritățile vamale;

  • continuarea activităților de creare de rețele și de formare profesională, coordonate de Comisia Europeană.

Raportul RAPEX 2011: privind țările de origine:

Deși China rămâne – cu mai mult de jumătate din notificările RAPEX – țara cu cele mai multe notificări referitoare la produse, a avut loc o scădere de la 58% în 2010, la 54% în 2011.

19% (293 de notificări) au fost de origine europeană. 15% au provenit din alte țări. 8% au fost de origine necunoscută (în comparație cu 23% în 2004 – o scădere constantă,datorită unei bune identificări).

Produsele periculoase de origine europeană au fost vizate de 293 de notificări (19%), incluzând 44 de produse de origine franceză (3%), 43 de produse de origine germană (3%) și 32 de produse de origine italiană (2%).

Țările care au notificat – toate statele membre implicate:

Toate statele membre au participat la sistemul RAPEX prin detectarea și notificarea de noi produse periculoase și prin asigurarea unor acțiuni ulterioare adecvate. Țările cele mai active au fost Spania (189 de notificări), Bulgaria (162 de notificări), Ungaria (155 de notificări), Germania (130 de notificări) și Regatul Unit (105 notificări). Notificările trimise de aceste țări reprezintă 47% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc major transmise prin intermediul sistemului.

Îmbrăcămintea și textilele, jucăriile și autovehiculele sunt primele pe listă.

Îmbrăcămintea și textilele au fost produsele cel mai frecvent notificate (423 de notificări priveau riscul de sufocare și iritații), urmate de jucării (324 de notificări privind, în special, riscul de înecare), autovehicule (171 notificări privind riscul de rănire), aparatele electrice (153 de notificări privind riscul de curentare) și produsele cosmetice (104 notificări privind riscuri de natură chimică), care reprezintă împreună 74% din toate notificările făcute în 2011 cu privire la produsele care prezintă un risc major.

Etapele următoare:

Vor continua activitățile în vederea:

  • construirii sistemul de „supraveghere continuă”;

  • sporirii cooperării cu țările terțe, în special cu China în mod bilateral și trilateral cu SUA și China (următoarea reuniune trilaterală este programată pentru luna iunie 2012), precum și realizarea de progrese privind cooperarea cu SUA, Canada și Australia cu privire la o importantă activitate de punere în comun a informațiilor privind rechemarea produselor, sub auspiciile OCDE;

  • finalizării propunerilor pentru un pachet legislativ cuprinzător cu privire la siguranța produselor și supravegherea pieței;

  • promovării mai bunei cunoașteri de către întreprinderi a propriilor obligații;

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

MEMO/12/309

Link către site-ul nostru internet:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Persoane de contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar