Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Consumenten: uit het laatste verslag over de veiligheid van producten blijkt dat gevaarlijke producten minder vaak in de EU in de handel worden gebracht

Brussel, 8 mei 2012 – De consumenten in de EU willen zeker zijn dat producten die in de EU worden geproduceerd of uit derde landen worden ingevoerd, veilig zijn. Het goede nieuws is dat gevaarlijke producten vroeger en efficiënter worden opgespoord en in de EU sneller uit de handel worden genomen doordat het Europees systeem voor snelle waarschuwingen over gevaarlijke non-foodproducten ("Rapex") steeds beter functioneert. Dankzij Rapex kunnen gevaren bij de bron worden opgespoord, risico's beter worden beoordeeld en de autoriteiten in de EU – met name de douanediensten – nauw samenwerken om te voorkomen dat gevaarlijke producten in de EU worden binnengebracht.

Volgens John Dalli, commissaris voor Gezondheid en Consumenten, "is het feit dat gevaarlijke producten minder vaak in de EU in de handel worden gebracht, goed nieuws voor de consumenten. We moeten echter waakzaam blijven zodat we de uitdagingen van een wereldwijde toeleveringsketen kunnen aangaan en eventuele nieuwe problemen inzake productveiligheid snel kunnen verhelpen. Daarom blijft het van cruciaal belang het systeem van "Seamless Surveillance" te ontwikkelen door in de EU en met internationale partners nauwer samen te werken".

Rapex: een systeem voor snelle waarschuwingen om de veiligheid van de consumenten in de EU te waarborgen

Rapex is sinds 2004 (het jaar waarin de richtlijn algemene productveiligheid in nationaal recht werd omgezet) tot volle ontwikkeling gekomen. De lidstaten hebben 100 miljoen euro besteed en 6000 inspecteurs ingezet om de veiligheid van producten te waarborgen. In het verslag uit 2011 worden de resultaten opgesomd:

  • vroegere opsporing van gevaarlijke producten;

  • de nationale autoriteiten oefenen beter markttoezicht uit en kunnen de productveiligheid beter waarborgen (onder meer via specifieke projecten);

  • de autoriteiten kunnen risico's beter beoordelen;

  • meer aandacht voor de kwaliteit en het nut van kennisgevingen;

  • een nauwere samenwerking met de douane-autoriteiten;

  • de Europese Commissie coördineert de verdere ontwikkeling van netwerken en opleidingen.

Het Rapex-verslag 2011: de landen van oorsprong

Met meer dan de helft van alle Rapex-kennisgevingen blijft China het land waarvan de producten tot het grootste aantal kennisgevingen aanleiding geven. Toch is het aandeel van China gedaald van 58% in 2010 tot 54% in 2011.

19% (293 kennisgevingen) van alle kennisgevingen hield verband met producten van Europese oorsprong, 15% met producten uit andere landen en 8% met producten van onbekende oorsprong (vergeleken met nog 23% in 2004: een gestage daling dankzij een betere identificatie van producten).

Bij de 293 kennisgevingen van gevaarlijke producten van Europese oorsprong (19%) ging het in 44 gevallen om producten uit Frankrijk (3%), in 43 gevallen om producten uit Duitsland (3%) en in 32 gevallen om producten uit Italië (2%).

De kennisgevende landen: alle lidstaten maken van het systeem gebruik

Alle lidstaten maken van het Rapex-systeem gebruik: ze sporen nieuwe gevaarlijke producten op, melden ze en zorgen voor adequate follow-up. De meest actieve landen waren Spanje (189 kennisgevingen), Bulgarije (162 kennisgevingen), Hongarije (155 kennisgevingen), Duitsland (130 kennisgevingen) en het Verenigd Koninkrijk (105 kennisgevingen). Samen waren deze landen goed voor 47% van alle via het systeem verstuurde kennisgevingen over gevaarlijke producten.

Kleding en textiel, speelgoed en motorvoertuigen voeren de lijst aan

Kleding en textiel zijn de producten die het vaakst aanleiding tot een kennisgeving geven (423 kennisgevingen over het gevaar voor verstikking en het risico op irritatie), gevolgd door speelgoed (324 kennisgevingen vooral over het gevaar voor verstikking), motorvoertuigen (171 kennisgevingen over het gevaar voor verwondingen), elektrische toestellen (153 kennisgevingen over het gevaar voor elektroshocks) en cosmetica (104 kennisgevingen over chemische risico's). Samen waren deze producten goed voor 74% van alle kennisgevingen over gevaarlijke producten in 2011.

Wat brengt de toekomst?

Er wordt verder gewerkt om:

  • het systeem van "Seamless Surveillance" te ontwikkelen;

  • de samenwerking met derde landen te intensiveren (met name bilateraal met China en trilateraal met de VS en China – de volgende trilaterale bijeenkomst is voor juni 2012 gepland) en vooruitgang te boeken bij de samenwerking met de VS, Canada en Australië in verband met het bundelen van informatie over het terugroepen van producten (onder de auspiciën van de OESO));

  • de laatste hand te leggen aan voorstellen voor een omvangrijk wetgevingspakket over productveiligheid en markttoezicht;

  • bedrijven beter bewust te maken van hun verplichtingen.

Nadere informatie is te vinden in:

MEMO/12/309

Link naar onze website:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar