Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vartotojų politika: naujausia produktų saugos ataskaita rodo, kad ES rinką pasiekia mažiau pavojingų prekių

Briuselis, 2008 m. gegužės 8 d. ES vartotojai nori būti tikri, kad produktai − pagaminti ES ar importuoti iš trečiųjų šalių − yra saugūs. Gera žinia yra tai, kad didėjant ES skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemos (toliau – RAPEX) veiksmingumui pavojingi produktai aptinkami anksčiau bei efektyviau ir yra greičiau pašalinami iš ES rinkos. Sistemą sudaro grandinė veiksmų, įskaitant pastangas pašalinti pavojus dar vykstant gamybai, geresnį rizikos vertinimą ir glaudų valdžios institucijų ES, ypač muitinių, bendradarbiavimą siekiant nustatyti riziką produktų įvežimo punktuose.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Tai, kad į ES rinką patenka mažiau pavojingų prekių, yra gera žinia vartotojams. Tačiau turime toliau dėti pastangas, kad galėtume įveikti iššūkius, susijusius su pasauline tiekimo grandine, ir išspręsti visas dėl naujų produktų saugos kylančias problemas. Todėl „nuoseklios priežiūros“ sistemos kūrimas stiprinant bendradarbiavimą ES viduje ir su tarptautiniais partneriais išlieka pagrindinis prioritetas“.

RAPEX – skubių pranešimų sistema ES vartotojų saugai užtikrinti

Nuo 2004 m. (kai Bendros gaminių saugos direktyva buvo perkelta į nacionalinę teisę) RAPEX gerokai patobulėjo. Valstybės narės išleido iki 100 mln. EUR ir įdarbino iki 6 tūkst. inspektorių dirbti su produktų saugos užtikrinimu susijusio darbo. 2011 m. ataskaitoje akcentuoti šie pasiekimai:

  • ankstesnis rizikos nustatymas;

  • geresnė nacionalinių institucijų atliekama rinkos priežiūra ir produktų saugos užtikrinimas, be kita ko, vykdant specialius projektus;

  • geresnis institucijų atliekamas rizikos vertinimas;

  • daugiau dėmesio skiriama pranešimų kokybei ir naudingumui;

  • glaudesnis bendradarbiavimas su muitinėmis;

  • koordinuojant Europos Komisijai tęsiamas sistemos kūrimas ir mokymai.

2011 m. RAPEX ataskaita. Kilmės šalys

Nors dėl Kinijos kilmės produktų ir toliau pateikiama daugiausia – daugiau nei pusė − RAPEX pranešimų, šis skaičius mažėjo nuo 58 % 2010 m. iki 54 % 2011 m.

19 %, t. y. 293 pranešimai, pateikti dėl Europos kilmės produktų. 15 % pranešimų buvo dėl kitų šalių kilmės produktų. Pranešimų apie nežinomos kilmės produktus buvo 8 % (palyginti su 23 % 2004 m. – gerėjant nustatymui skaičius nuolat mažėja).

Dėl pavojingų Europos kilmės produktų pateikti 293 pranešimai (19 %), iš jų 44 produktai (3 %) buvo Prancūzijos kilmės, 43 produktai (3 %) – Vokietijos kilmės ir 32 produktai (2 %) – Italijos kilmės.

Pranešimus teikia visos valstybės narės

RAPEX sistemoje dalyvavo – t. y. nustatė naujų pavojingų produktų, apie juos pranešė ir užtikrino tolesnius reikiamus veiksmus – visos valstybės narės. Aktyviausios šalys buvo Ispanija (189 pranešimai), Bulgarija (162 pranešimai), Vengrija (155 pranešimai), Vokietija (130 pranešimų) ir Jungtinė Karalystė (105 pranešimai). Šių šalių pateikti pranešimai sudaro 47 % visų per sistemą atsiųstų pranešimų apie didelį pavojų keliančius produktus.

Sąrašo viršuje − drabužiai ir tekstilės gaminiai, žaislai ir variklinės transporto priemonės.

Dažniausiai buvo pranešama apie drabužius ir tekstilės gaminius (423 pranešimai dėl uždusimo ir sudirginimo rizikos), taip pat apie žaislus (324  pranešimai daugiausia dėl rizikos užspringti), variklines transporto priemones (171 pranešimas dėl rizikos susižeisti), elektros prietaisus (153 pranešimai dėl elektros smūgio rizikos) ir kosmetikos gaminius (104 pranešimai dėl cheminės rizikos), kurie kartu sudaro 74 % produktų, dėl kurių 2011 m. pateikti pranešimai apie didelį pavojų keliančius produktus.

Tolesni veiksmai

Toliau dirbama siekiant:

  • sukurti „nuoseklios priežiūros“ sistemą;

  • stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač dvišalį bendradarbiavimą su Kinija ir trišalį bendradarbiavimą su JAV ir Kinija (kitas trišalis susitikimas numatytas 2012 m. birželio mėn.), ir padaryti pažangą bendradarbiaujant su JAV, Kanada ir Australija dėl svarbios veiklos, susijusios su informacijos apie produktų atšaukimo iš rinkos atvejus kaupimu, dalyvaujant EBPO;

  • užbaigti rengti pasiūlymus dėl išsamaus teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą ir rinkos priežiūrą, rinkinio;

  • skatinti geresnį verslo subjektų informuotumą apie savo pareigas.

Daugiau informacijos

MEMO/12/309

Nuoroda į mūsų interneto svetainę:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontaktai:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar