Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vaarallisia tuotteita pääsee EU:n markkinoille entistä vähemmän

Bryssel 8. toukokuuta 2012 – EU:n kuluttajat haluavat olla varmoja tuotteiden turvallisuudesta – oli ne sitten tuotettu EU:ssa tai tuotu EU:n ulkopuolelta. Hyvä uutinen on, että EU:n tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän RAPEXin ansiosta vaaralliset tuotteet havaitaan entistä aikaisemmin ja varmemmin ja myös poistetaan EU:n markkinoilta nopeammin. Tämä prosessi edellyttää toimia, joihin sisältyy riskien poistaminen suunnittelun avulla jo alkuvaiheessa niiden lähteellä, parempi riskinarviointi ja tiivis yhteistyö EU:n viranomaisten, erityisesti tullilaitosten, kesken riskien havaitsemiseksi maahantulopaikoissa.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli toteaa, että vaarallisten tuotteiden väheneminen EU:n markkinoilla on hyvä uutinen kuluttajille. Hän kuitenkin muistuttaa: ”Meidän on pysyttävä tarkkaavaisina, jotta voimme vastata maailmanlaajuiseen tarjontaketjuun liittyviin haasteisiin ja ratkaista kaikki uudet tuoteturvallisuutta koskevat ongelmat sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Siksi on ensisijaisen tärkeää jatkaa saumattoman seurantajärjestelmän luomista vahvistamalla yhteistyötä EU:n sisällä ja tehostamalla yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa”.

Nopea hälytysjärjestelmä RAPEX EU:n kuluttajien turvana

RAPEX on kehittynyt merkittävästi vuodesta 2004 (jolloin yleistä tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä). Jäsenvaltiot ovat käyttäneet lähes 100 miljoonaa euroa ja työllistäneet liki 6 000 tarkastajaa tuoteturvallisuuden täytäntöönpanemiseksi. Vuoden 2011 kertomuksessa tuodaan esiin mm. nämä saavutukset:

  • vaaralliset tuotteet havaitaan aikaisemmassa vaiheessa

  • kansalliset viranomaiset valvovat markkinoita paremmin ja panevat tuoteturvallisuutta koskevat säännöt paremmin täytäntöön, myös erityishankkein

  • viranomaisten pystyvät paremmin arvioimaan riskejä

  • ilmoitusten laatuun ja hyödyllisyyteen kiinnitetään enemmän huomiota

  • yhteistyö tulliviranomaisten kanssa lisääntyy

  • Euroopan komission koordinoima verkostoituminen ja koulutus jatkuu.

Alkuperämaat vuoden 2011 RAPEX-kertomuksen mukaan

Vaikka yli puolet RAPEX-ilmoituksista edelleen koskee Kiinasta tulevia tuotteita, niiden määrä on ollut laskussa: Kiinan osuus oli 58 % vuonna 2010 ja 54 % vuonna 2011.

Ilmoituksista 19 % (293 ilmoitusta) koski eurooppalaisia tuotteita, 15 % muista maista tulevia tuotteita ja 8 % tuntematonta alkuperää olevia tuotteita (vuonna 2004 tämä luku oli 23 %, mutta se pienenee tasaisesti paremman tunnistamisen myötä).

Eurooppalaisista vaarallisista tuotteista 44 oli peräisin Ranskasta (3 %), 43 Saksasta (3 %) ja 32 Italiasta (2 %).

Kaikki jäsenvaltiot tekevät imoituksia

Kaikki jäsenvaltiot osallistuivat RAPEX-järjestelmään havaitsemalla ja ilmoittamalla uusia vaarallisia tuotteita ja varmistamalla asianmukaiset jatkotoimet. Aktiivisimmat maat olivat Espanja (189 ilmoitusta), Bulgaria (162 ilmoitusta), Unkari (155 ilmoitusta), Saksa (130 ilmoitusta) ja Yhdistynyt kuningaskunta (105 ilmoitusta). Näiden maiden tekemien ilmoitusten osuus oli 47 prosenttia kaikista järjestelmän kautta ilmoitetuista vakavan riskin aiheuttavista tuotteista.

Vaatteet ja tekstiilit, lelut sekä moottoriajoneuvot ovat listan kärjessä.

Eniten ilmoituksia tuli vaatteista ja tekstiileistä (423 ilmoitusta koski kuristumis- ja ärsytysriskiä), joita seurasivat lelut (324 ilmoitusta pääasiassa tukehtumisvaarasta), moottoriajoneuvot (171 ilmoitusta vamman vaarasta), sähkölaitteet (153 ilmoitusta sähköiskun vaarasta) ja kosmetiikka (104 ilmoitusta kemiallisesta riskistä). Yhdessä nämä muodostavat 74 prosenttia kaikista järjestelmän kautta ilmoitetuista vakavan riskin aiheuttavista tuotteista vuonna 2011.

Mitä seuraavaksi?

Jatketaan toimia, joiden tavoitteena on

  • luoda saumaton seurantajärjestelmä

  • lisätä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, erityisesti Kiinan kanssa kahdenvälisesti, ja Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa kolmenvälisesti (seuraava kolmenkeskinen kokous on tarkoitus pitää kesäkuussa 2012). Lisäksi halutaan edetä Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeässä hankkeessa, joka liittyy markkinoilta vetämistä koskevien tietojen yhdistämiseen OECD:n puitteissa.

  • viimeistellä tuoteturvallisuudesta ja markkinavalvonnasta annettavaa kattavaa lainsäädäntöpakettia koskevat ehdotukset

  • lisätä yritysten tietoisuutta niitä koskevista velvollisuuksista.

Lisätietoja:

MEMO/12/309

Linkki sivustollemme:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar