Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Digitala agendan: Ny strategi för säkrare internet med bättre innehåll för barn och unga

Bryssel den 2 maj 2012 – EU-kommissionen har fastställt en plan för att ge barn de digitala färdigheter och verktyg de behöver för att kunna få ut så mycket som möjligt av den digitala världen på ett säkert sätt. När internet skapades hade man inte barn i åtanke, men i dag använder 75 % av barnen internet, en tredjedel av dem via mobiltelefon. Den nya strategin består av att bygga upp marknaden för interaktivt, kreativt och pedagogiskt material online, i samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna, mobiloperatörer och mobiltelefontillverkare samt de som tillhandahåller sociala nätverkstjänster.

Jag ser gärna att alla barn använder internet, men de behöver enkla, tydliga och konsekventa internetverktyg och den kunskap och färdighet som krävs för att använda dem, säger EU-kommissionens viceordförande Neelie Kroes. Vårt initiativ för samman alla typer av aktörer så att barn får mer av det kvalitetsinnehåll, de tjänster och det skydd de behöver för positiva erfarenheter online.

– Internet ger barn och ungdomar nya möjligheter att vara kreativa och uttrycka sig fritt, säger viceordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Eftersom internet ursprungligen skapades för vuxna och inte för barn måste vi se till att barnen är säkra online. Kommissionens nya strategi kommer att bidra till att skydda barns rättigheter och skydda dem från våld. Det är en förnuftig strategi som kommer att hjälpa till att anpassa internet till barns behov.

– Vi lever i den digitala tidsåldern och de yngre generationerna är mest aktiva online, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. De unga känner sig hemma på internet men de är fortfarande utsatta för faror online. Det är vår skyldighet som föräldrar att skydda våra barn – även på nätet. Vi måste förstärka samarbetet på europeisk och internationell nivå för att bekämpa it-brottslighet, speciellt den mest fruktansvärda sorten, som sexuellt utnyttjande och spridning av material med sexuella övergrepp mot barn online.

Eftersom det finns varierande synsätt nationellt har barn i EU olika nivåer av egenmakt och skydd online. Detta gör det även svårt för företag att marknadsföra barnvänliga tjänster och produkter i EU. För att undanröja dessa hinder har EU-kommissionen utarbetat en rad åtgärder som kommer att genomföras på olika sätt, till exempel genom självreglering inom industrin, vilket bör leda till flexibla och snabba lösningar på det här området. Samarbetet inom forum som t.ex. Coalition to make the Internet a better place for kids (se IP/11/1485) kommer att vara avgörande i den här processen. Åtgärderna är grupperade kring fyra huvudmål för att

  • stimulera skapandet av kreativt och pedagogiskt innehåll för barn online och utveckla plattformar som tillhandahåller åldersanpassat innehåll,

  • öka medvetenheten om och lära ut säkerhet online i alla skolor i EU för att utveckla barns digitala och mediala kompetens och egna ansvar online,

  • skapa en säker miljö för barn där föräldrar och barn får de verktyg som behövs för att deras säkerhet online ska kunna garanteras – såsom lättanvända mekanismer för rapportering av skadligt innehåll och beteende online, tydliga förinställda åldersanpassade sekretessinställningar eller användarvänlig föräldrakontroll,

  • bekämpa material med sexuella övergrepp mot barn online genom att främja forskning om och användning av innovativa tekniska lösningar i polisutredningar.

Bakgrund

Barns säkerhet online är ett av huvudåtagandena i den digitala agendan för Europa (allmän information om agendan finns tillgänglig här: IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Även om internet inte är gjort för barn används det av allt yngre barn. Fyra av tio barn uppger att de har stött på risker online, såsom nätmobbning, användargenererat innehåll som propagerar för anorexia eller självskada, eller missbruk av deras personuppgifter. År 2015 förväntas 90 % av jobben inom alla sektorer kräva teknisk kompetens, men bara 25 % av ungdomarna i EU uppger att deras grundläggande färdigheter rörande internet ligger på en hög nivå (t.ex. använda av internet för telefonsamtal, skapa en webbsida, använda fildelningsprogram).

Att uppmärksamma barns behov banar väg för en lång rad affärsmöjligheter. Den globala marknaden för digitalt innehåll förväntas överstiga 113 miljarder euro i år. Marknaden för mobilapplikationer motsvarar ett värde på fem miljarder euro och förväntas växa till 27 miljarder euro fram till 2015, främst till följd av spel och med mer än fem miljarder produkter med mobil uppkoppling världen över. Med den stora spridningen av handdatorer, smarta telefoner och bärbara datorer som barn använder i mycket hög grad är den potentiella marknaden betydande för interaktivt kreativt och pedagogiskt innehåll online för både små barn och tonåringar.

De åtgärder som beskrivs i strategin bygger på pågående EU-åtgärder inom detta område. Till exempel kommer de lättanvända mekanismerna för barn, föräldrar och lärare för rapportering av skadligt innehåll och beteende online att komplettera 116-journumren för försvunna barn (se IP/07/188) och Europeiska it-brottscentrumets kommande nationella plattformar för rapportering om it-brottslighet (se IP/12/317).

En sammanslutning för att göra internet bättre för barn skapades i december 2011, med en arbetsplan för det kommande året (IP/11/1485). Sammanslutningens arbete kommer att granskas för första gången nu i sommar. I februari 2011 presenterade EU-kommissionen en EU-agenda för att stärka barns rättigheter genom att tillämpa principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (se IP/11/156). Den omfattar en serie konkreta åtgärder där EU kan ge mervärde till strategier för barns välmående och säkerhet, inklusive att främja ett barnvänligt rättsväsende, bättre informera barn om deras rättigheter och göra internet säkrare för barn.

Användbara länkar

Meddelandet i sin helhet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Säkrare internet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

EU-initiativ i korthet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Hashtag på Twitter: #betterinternet4kids

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilaga

Åtgärder i strategin för ett bättre internet för barn

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar