Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Digitalna agenda: nova strategija za varnejši internet ter boljše internetne vsebine za otroke in najstnike

Bruselj, 2. maja 2012 – Komisija je pripravila načrt za zagotavljanje digitalnih spretnosti in orodij otrokom, da bi lahko v celoti in varno uporabljali digitalni svet. Internet ni bil zasnovan z upoštevanjem otrok, vendar ga danes uporablja 75 % otrok, tretjina od njih prek mobilnih telefonov. Z novo strategijo naj bi se razvil trg za interaktivne, ustvarjalne in izobraževalne vsebine na spletu, in sicer v partnerstvu med Evropsko komisijo in državami članicami, operaterji mobilne telefonije, proizvajalci telefonov in ponudniki storitev socialnih omrežij.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: Podpiram idejo, da se vsakemu otroku omogoči dostop do interneta. Vendar potrebujejo otroci enostavna, pregledna in usklajena internetna orodja ter znanje in spretnosti za njihovo uporabo. Naša pobuda povezuje vse vrste akterjev, da se otrokom zagotovijo bolj kakovostne vsebine, storitve in zaščita, ki omogočajo pozitivno izkušnjo s spletom.“

Podpredsednica Viviane Reding, komisarka EU za pravosodje, je dejala: Internet ponuja otrokom in najstnikom nove priložnosti za ustvarjalnost in svobodno izražanje. Ker je bil internet prvotno zasnovan za odrasle in ne otroke, moramo zagotoviti, da so otroci na spletu varni. S pomočjo nove strategije Komisije se bodo zaščitile pravice otrok, kar vključuje zaščito pred nasiljem. To je smiseln pristop, ki bo pomagal prilagoditi internet potrebam otrok.

Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström pa je povedala: Živimo v digitalni dobi in mlajše generacije so tiste, ki so na spletu najbolj aktivne. Mladi imajo z uporabo interneta najmanj težav, vendar so še vedno izpostavljeni spletnim grožnjam. Naša starševska dolžnost je, da jih zavarujemo, in sicer tudi takrat, ko so na spletu. Okrepiti moramo sodelovanje na evropski in mednarodni ravni za bolj proti kibernetskim kaznivim dejanjem in zlasti najbolj grozljivim med njimi, kot sta spolno izkoriščanje in razširjanje gradiva o spolnem zlorabljanju otrok na spletu.

Različni nacionalni pristopi pomenijo, da imajo otroci po EU različne ravni pooblastil in zaščite na spletu. Podjetja imajo zaradi tega tudi težave pri trženju otrokom prijaznih storitev in proizvodov v celotni EU. Za odpravo teh ovir je Komisija začrtala vrsto ukrepov, ki se bodo izvajali na različne načine, med drugim s samoregulacijo industrije, kar bi moralo privesti do prožnih in hitrih rešitev na tem področju. Za ta proces bo bistveno sodelovanje v forumih, kot je koalicija za ustvarjanje otrokom prijaznejšega interneta (glej IP/11/1485). Ukrepi so razvrščeni glede na štiri glavne cilje:

  • spodbuditi oblikovanje ustvarjalnih in izobraževalnih spletnih vsebin za otroke ter razviti platforme, ki omogočajo dostop do primernih vsebin glede na starost;

  • krepiti ozaveščanje in izobraževanje o varnosti na spletu po vseh šolah EU, da bi se razvila digitalna in medijska pismenosti otrok ter njihova lastna odgovornost na spletu;

  • ustvariti varno okolje za otroke, kjer lahko starši in otroci dobijo orodja, ki so potrebna za zagotavljanje zaščite na spletu, kot so preprosti mehanizmi za poročanje o škodljivih vsebinah in vedenju na spletu, pregledne, privzete in starosti primerne nastavitve zasebnosti ali uporabniku prijazen starševski nadzor;

  • boj proti gradivu o spolnem zlorabljanju otrok na spletu s spodbujanjem raziskav in uporabe inovativnih tehničnih rešitev v policijskih preiskavah.

Ozadje

Zagotavljanje varnosti otrok na spletu je ključna zaveza Evropske digitalne agende (splošne informacije o digitalni agendi so na voljo v IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Čeprav internet ni bil ustvarjen za otroke, ga uporabljajo vedno mlajši otroci. Med 10 otroki 4 poročajo, da so naleteli na tveganja na spletu, kot so kibernetsko ustrahovanje, izpostavljenost vsebinam, ki jih oblikujejo uporabniki in spodbujajo anoreksijo ali vedenje, ki privede do samopoškodb, ali zloraba njihovih osebnih podatkov. Medtem ko se bodo po pričakovanjih do leta 2015 na 90 % delovnih mest v vseh sektorjih zahtevale tehnološke spretnosti, samo 25 % mladih v EU pravi, da so njihova osnovna internetna znanja (kot so uporaba interneta za telefoniranje, ustvarjanje spletnih strani ali medsebojna izmenjava datotek) na visoki ravni.

Upoštevanje potreb otrok odpira številne priložnosti za podjetja. Predvideva se, da bo svetovni trg digitalnih vsebin letos dosegel 113 milijard EUR. Trg mobilnih aplikacij je vreden 5 milijard EUR in pričakuje se, da se bo do leta 2015 povečal na 27 milijard EUR, predvsem zaradi iger in več kot 5 milijard naprav v svetovnem merilu, ki so opremljene z mobilnim operacijskim sistemom. Obsežno širjenje tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in prenosnih računalnikov, ki jih otroci pogosto uporabljajo, pomeni velik potencialni trg za interaktivne, ustvarjalne in izobraževalne spletne vsebine za otroke in najstnike.

Ukrepi, opredeljeni v strategiji, temeljijo na sedanjih dejavnostih EU na tem področju. Enostavni mehanizmi za otroke, starše in učitelje za prijavo škodljive vsebine in vedenja na spletu bodo npr. dopolnjevali telefonske številke, ki se začnejo z 116, za pogrešane otroke (glej IP/07/188) in prihodnje omrežje nacionalnih platform za obveščanje o kibernetskih kaznivih dejanjih evropskega središča za kibernetska kazniva dejanja (glej IP/12/317).

Koalicija za ustvarjanje otrokom prijaznejšega interneta je bila ustanovljena decembra 2011 z delovnim načrtom za prihodnje leto (IP/11/1485). Prvi pregled dela koalicije bo opravljen to poletje. Komisija je februarja 2011 predstavila agendo EU za okrepitev otrokovih pravic, s katero se udejanjajo načela Listine EU o temeljnih pravicah (IP/11/156). Ta vključuje vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi lahko EU zagotovi dodano vrednost politikam za dobrobit in varnost otrok, tudi s spodbujanjem otroku prijaznega pravosodja, boljšim informiranjem otrok glede njihovih pravic ter izboljšanjem varnosti interneta za otroke.

Uporabne povezave

Celotno besedilo sporočila:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Varnejši internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Povzetek za državljane:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Spletna stran Digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Oznaka na Twitter-ju: #betterinternet4kids

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)

Priloga

Ukrepi iz strategije, katere namen je boljši internet za otroke

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar