Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Nová stratégia zameraná na bezpečnejší internet a lepší obsah na internete určený deťom a tínedžerom

Brusel 2. mája 2012 – Komisia zostavila plán pomocou ktorého chce deťom zabezpečiť digitálne zručnosti a nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli využívať všetky výhody digitálneho sveta bezpečným spôsobom. Pri vytváraní internetu sa nemyslelo na deti, napriek tomu v súčasnosti 75 % detí internet využíva, tretina z nich pomocou mobilných zariadení. Nová stratégia spočíva vo vybudovaní trhu s interaktívnym, kreatívnym a vzdelávacím obsahom online v partnerstve medzi Európskou komisiou, členskými štátmi, operátormi mobilných sietí, výrobcami mobilných telefónov a poskytovateľmi služieb sociálnych sietí.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová vyhlásila: Som za to, aby sa všetky deti pripájali na internet. Čo však potrebujú, sú jednoduché, transparentné a dôsledné internetové nástroje a musia vedieť, ako ich využívať. Naša iniciatíva spája všetkých aktérov v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť pre deti viac kvalitného obsahu, služieb a väčšiu ochranu, ktorá je nevyhnutná na to, aby mali s online svetom pozitívnu skúsenosť."

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová poznamenala: „Internet ponúka deťom a tínedžerom nové možnosti prejaviť svoju kreativitu a slobodne sa vyjadriť. Keďže pôvodne bol vytvorený pre dospelých, a nie pre deti, musíme zabezpečiť ich ochranu v online svete. Nová stratégia Komisie pomôže chrániť práva detí vrátane práva na ochranu pred násilím. Vďaka tejto praktickej koncepcii sa umožní prispôsobenie internetu potrebám detí."

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová dodala: „Žijeme v digitálnom veku a mladšie generácie sú najaktívnejšie v online svete. Ide o mladých ľudí, ktorí internet používajú s prirodzenou ľahkosťou, no napriek tomu sú vystavení hrozbám online prostredia. Našou úlohou ako rodičov je zaistiť bezpečie našich detí – a to zahŕňa aj pohyb na webe. Musíme posilniť spoluprácu na európskej i medzinárodnej úrovni pri boji proti počítačovej kriminalite, predovšetkým pri boji proti takým otrasným veciam, ako je sexuálne zneužívanie detí a online šírenie materiálu súvisiacemu so sexuálnym zneužívaním detí.“

Dôsledkom rôznych vnútroštátnych koncepcií je situácia, keď deti na rôznych miestach EÚ majú rôzny stupeň poznatkov a ochrany v online prostredí. Zároveň to znamená komplikovanú situáciu pre podniky, ktoré plánujú ponúkať na celoeurópskom trhu služby a výrobky vhodné pre deti. Komisia s cieľom prekonať tieto prekážky vypracovala celú škálu opatrení, ktoré sa budú realizovať rôznymi spôsobmi, vrátane samoregulácie odvetvia, výsledkom čoho by mali byť rýchle a pružné riešenia v tejto oblasti. Spolupráca v rámci fór, ako je Koalícia s cieľom urobiť internet vhodnejším a bezpečnejším prostredím pre deti (pozri IP/11/1485), bude kľúčovým prvkom tohto procesu. Činnosti sa odvíjajú od štyroch hlavných cieľov:

  • podnietiť vytváranie kreatívneho a vzdelávacieho online obsahu pre deti a vyvinúť platformy, ktoré poskytujú prístup k obsahu vhodnému pre dané vekové skupiny

  • zintenzívniť zvyšovanie informovanosti a výuku o bezpečnosti v online prostredí na všetkých školách v EÚ s cieľom rozvíjať digitálnu a mediálnu gramotnosť detí a ich vlastnú zodpovednosť v online prostredí

  • vytvoriť bezpečné prostredie pre deti, v ktorom rodičia aj deti budú mať k dispozícii nástroje potrebné na zabezpečenie ich ochrany v online prostredí, napríklad jednoducho použiteľné mechanizmy na nahlasovanie škodlivého obsahu a správania online, transparentné automatické nastavenia ochrany súkromia vyhovujúce danej vekovej kategórii alebo ľahko použiteľné rodičovské kontroly

  • bojovať proti materiálu súvisiacemu so sexuálnym zneužívaním detí prostredníctvom podpory výskumu v oblasti inovačných technických riešení a ich používania pri policajnom vyšetrovaní.

Súvislosti

Bezpečnosť deti v online prostrední je kľúčovým záväzkom Digitálnej agendy pre Európu (všeobecné informácie o digitálnej agende: IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Hoci internet nebol vytvorený pre deti, využívajú ho v čoraz mladšom veku. 4 z 10 detí uvádzajú, že sa údajne už stretli s rizikom online, ako je napríklad online šikanovanie, s obsahom používateľov, ktorý propaguje anorexiu alebo sebapoškodzovanie, či so zneužitím ich osobných údajov. Na jednej strane sa očakáva, že do roku 2015 si 90 % pracovných miest vo všetkých sektoroch bude vyžadovať technologické zručnosti, na druhej strane len 25 % mladých ľudí v EÚ uvádza, že majú vysokú úroveň základných zručností na prácu s internetom (napríklad vedieť telefonovať prostredníctvom internetu, vytvoriť webovú stránku alebo používať služby spoločnej výmeny údajov).

Zameranie sa na potreby detí otvára širokú škálu príležitostí pre podnikanie. Podľa prognóz dosiahne hodnota svetového trhu s digitálnym obsahom tento rok 113 miliárd EUR. Trh s mobilnými aplikáciami má v súčasnosti hodnotu 5 miliárd EUR, do roku 2015 sa očakáva jeho nárast na 27 miliárd EUR, pričom hlavným motorom tohto rastu by mali byť hry a vyše 5 miliárd zariadení s mobilnou funkciou na celom svete. Vzhľadom na enormné rozšírenie tabletov, inteligentných telefónov a laptopov, ktoré sa tešia veľkej popularite medzi deťmi, má trh s interaktívnym, kreatívnym a vzdelávacím obsahom ako pre deti, tak pre mladých ľudí výrazný potenciál.

Opatrenia načrtnuté v stratégii vychádzajú z prebiehajúcich činností EÚ v tejto oblasti. Napríklad jednoducho ovládateľné mechanizmy pre deti, rodičov a učiteľov na nahlasovanie škodlivého obsahu a správania online doplnia 116 horúcich liniek pre nezvestné deti (pozri IP/07/188) a budúcu sieť Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktorá bude spájať vnútroštátne platformy na oznamovanie počítačovej kriminality (pozri IP/12/317).

Koalícia na vytvorenie lepšieho internetu pre deti sa sformovala v decembri 2011 a zostavila svoj pracovný plán na rok dopredu (IP/11/1485). Prvé preskúmanie práce koalície je naplánované na toto leto. Komisia vo februári 2011 predstavila agendu EÚ na posilnenie práv detí prostredníctvom uplatňovania zásad Európskej charty základných práv v praxi (IP/11/156). Obsahuje celý rad konkrétnych opatrení, pri ktorých EÚ môže poskytnúť pridanú hodnotu politikám zameraným na kvalitu života a ochranu detí vrátane podpory justície lepšie adaptovanej na potreby detí, lepšieho informovania detí o ich právach a úsilia urobiť internet bezpečným miestom pre ne.

Užitočné odkazy

Úplné znenie oznámenia

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Bezpečnejší internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Zhrnutie pre občanov

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #betterinternet4kids

Kontaktné osoby :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Príloha

Opatrenia v rámci stratégie na vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar