Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale Agenda: Een nieuwe strategie voor veiliger internet en betere internetinhoud voor kinderen en tieners

Brussel, 2 mei 2012 – De Commissie heeft een plan opgesteld om kinderen de digitale vaardigheden en instrumenten te geven die ze nodig hebben om volop en op een veilige manier de vruchten van de digitale wereld te kunnen plukken. Het internet is niet op kindermaat gemaakt, maar vandaag gebruikt 75 % van de kinderen internet, van wie een derde op mobiele telefoons. De nieuwe strategie houdt in dat de markt voor interactieve, creatieve en educatieve internetinhoud wordt ontwikkeld in een partnerschap tussen de Europese Commissie en de lidstaten, mobiele operatoren, fabrikanten van mobiele telefoons en aanbieders van sociaalnetwerkdiensten.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Ik vind dat ieder kind toegang tot het internet moet krijgen, maar kinderen hebben eenvoudige, transparante en consistente internetinstrumenten nodig, en de kennis en de vaardigheden om ze te gebruiken. Ons initiatief brengt spelers van allerlei aard samen zodat kinderen meer inhoud, diensten en bescherming van hoge kwaliteit krijgen die zij nodig hebben voor positieve online-ervaringen."

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie: "Het internet biedt kinderen en tieners nieuwe mogelijkheden om creatief te zijn en zich vrij te uiten. Aangezien het internet oorspronkelijk voor volwassenen en niet voor kinderen is bedoeld, moeten we over de onlineveiligheid van kinderen waken. De nieuwe strategie van de Commissie draagt bij aan de bescherming van kinderrechten, waaronder bescherming tegen geweld. Deze verstandige aanpak zal helpen om het internet aan te passen aan de behoeften van kinderen."

Europees Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström: "We leven in het digitale tijdperk en de jongere generaties zijn online het actiefst. Deze jonge mensen kunnen erg goed met internet overweg, maar ze zijn nog kwetsbaar voor onlinebedreigingen. Het is onze ouderlijke plicht om onze kinderen te beschermen – ook op het web. We moeten de samenwerking op Europees en internationaal niveau versterken om de strijd aan te binden tegen cybercriminaliteit, en met name tegen de afschuwelijkste feiten zoals seksuele uitbuiting en de verspreiding van materiaal over seksueel misbruik van kinderen".

Door de verschillende nationale benaderingen genieten kinderen in de EU verschillende niveaus van onlinebescherming en moeten zij in uiteenlopende mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun onlinegedrag. Dit maakt het voor bedrijven moeilijk om in de hele EU kindvriendelijke diensten en producten aan te bieden. Om deze obstakels uit de weg te ruimen, heeft de Commissie een reeks maatregelen ontworpen die op verschillende manieren zullen worden uitgevoerd, onder meer via zelfregulering door de sector. Dit moet tot flexibele en snelle oplossingen op dit terrein leiden. Samenwerking in fora zoals de Coalitie om het internet een betere plek voor onze kinderen te maken (zie IP/11/1485) is cruciaal voor dit proces. De acties zijn gegroepeerd rond vier belangrijke doelstellingen:

  • De productie van creatieve en educatieve online-inhoud voor kinderen bevorderen en platformen ontwikkelen die toegang bieden tot aan de leeftijd aangepaste inhoud.

  • Meer bewustmaking van en onderwijs over onlineveiligheid in alle scholen van de EU om de digitale en mediageletterdheid en de eigen verantwoordelijkheid online van kinderen te ontwikkelen.

  • Een veilige omgeving voor kinderen creëren waarin ouders en kinderen de nodige instrumenten worden geboden om hun bescherming online te waarborgen – zoals eenvoudige mechanismen voor het melden van schadelijke inhoud of ontoelaatbaar gedrag op internet, transparante leeftijdsgebonden standaardprivacyinstellingen of gebruiksvriendelijke voorzieningen voor ouderlijk toezicht

  • Bestrijding van onlinemateriaal over seksueel misbruik van kinderen door het bevorderen van onderzoek naar en het gebruik van innovatieve technische oplossingen voor politieonderzoeken.

Achtergrond

De onlineveiligheid van kinderen is een belangrijk streefdoel in het kader van de Digitale Agenda voor Europa (voor algemene informatie over de DAE, zie: IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Hoewel het internet niet op kindermaat is gemaakt, gebruiken kinderen het op steeds jongere leeftijd. 4 op de 10 kinderen zeggen online met gevaren te zijn geconfronteerd zoals cyberpesten, blootstelling aan door gebruikers gegenereerde inhoud waarin anorexia of zelfverminking worden verheerlijkt of misbruik van hun persoonlijke gegevens. Hoewel tegen 2015 naar verwachting voor 90 % van de banen in alle sectoren technologische vaardigheden vereist zijn, zegt slechts 25 % van de jonge mensen in de EU te beschikken over "hoge" niveaus van basisvaardigheden met betrekking tot internet (zoals telefoneren via internet, een website maken, of gebruikmaken van "peer-to-peeruitwisseling van bestanden".

Door oog te hebben voor de behoeften van kinderen ontstaat een brede waaier aan zakelijke kansen. Voorspeld wordt dat de waarde van de mondiale markt voor digitale inhoud dit jaar tot 113 miljard euro zal stijgen. De markt voor mobiele apps is 5 miljard euro waard en zal tegen 2015 naar verwachting tot 27 miljard euro groeien, hoofdzakelijk onder impuls van spelletjes en de meer dan 5 miljard mobiele toestellen wereldwijd. Door de wijde verspreiding van tablets, smartphones en laptops, die intensief door kinderen worden gebruikt, is de potentiële markt voor interactieve, creatieve en educatieve online-inhoud voor zowel jonge kinderen als tieners aanzienlijk.

De in de strategie uiteengezette maatregelen bouwen voort op lopende EU-maatregelen ter zake. Zo zullen de eenvoudige mechanismen voor kinderen, ouders en leraren om schadelijke inhoud en ontoelaatbaar gedrag online te melden een aanvulling vormen op de met het getal 116 beginnende telefonische meldpunten voor vermiste kinderen (zie IP/07/188) en het toekomstige netwerk van nationale signaleringsplatformen voor cybercriminaliteit van het Europees centrum inzake cybercriminaliteit (zie IP/12/317).

In december 2011 is een coalitie gesmeed om van het internet een betere plek voor kinderen te maken en een werkplan voor het jaar erop ontwikkeld (IP/11/1485). De eerste toetsing van de werkzaamheden van de Coalitie vindt deze zomer plaats. In februari 2011 heeft de Commissie een EU-agenda voorgesteld om de rechten van het kind te versterken door de beginselen van het EU-Handvest van de grondrechten in praktijk te brengen (IP/11/156). De agenda bevat een aantal concrete maatregelen waarmee de EU toegevoegde waarde kan bieden aan het beleid inzake welzijn en veiligheid van kinderen, waaronder het bevorderen van kindvriendelijke justitie, het beter informeren van kinderen over hun rechten en het internet veiliger maken voor kinderen.

Nuttige links

Volledige tekst van de mededeling

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Veiliger internet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Publiekssamenvatting

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Website van de Digitale Agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Twitterhashtag: #betterinternet4kids

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bijlage

Maatregelen in de strategie voor een beter internet voor kinderen

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar