Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Nauja strategija dėl vaikams bei paaugliams saugesnio interneto ir geresnio interneto turinio

Briuselis, 2012 m. gegužės 2 d. Komisija parengė planą, kaip vaikams suteikti skaitmeninių įgūdžių ir priemonių, kad jie galėtų saugiai naudotis visomis skaitmeninio pasaulio galimybėmis. Internetas buvo kuriamas galvojant ne apie vaikus, tačiau šiandien juo naudojasi 75 proc. vaikų, ir trečdalis iš jų prie interneto jungiasi mobiliaisiais telefonais. Naująja strategija, Europos Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, judriojo ryšio operatoriais, telefonų gamintojais ir socialinių tinklų paslaugų teikėjais, siekiama sukurti interaktyvaus kūrybiško ir lavinamojo interneto turinio rinką.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Pritariu tam, kad visi vaikai turėtų galimybę naudotis internetu. Tačiau vaikams reikia paprastų, skaidrių ir nuosekliai siūlomų interneto priemonių, taip pat žinių ir įgūdžių jomis naudotis. Mūsų iniciatyva suburia įvairių sričių atstovus, kad vaikai gautų kokybišką turinį, paslaugas ir apsaugą, o naršymas internete būtų prasmingesnis.“

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: „Internetas vaikams ir paaugliams suteikia naujų kūrybos ir saviraiškos galimybių. Internetas buvo kuriamas suaugusiems, o ne vaikams, todėl turime užtikrinti, kad vaikai naršyti internete galėtų saugiai. Naujoji Komisijos strategija padės ginti vaikų teises ir kartu apsaugoti juos nuo smurto. Tai konstruktyvus sprendimas, padėsiantis pritaikyti internetą vaikų poreikiams.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Gyvename skaitmeniniame amžiuje, o jaunesnioji karta internetu naudojasi aktyviausiai. Jauni žmonės po skaitmeninę erdvę naršo lengvai, tačiau ten jiems gresia ir pavojai. Mūsų, tėvų, pareiga – pasirūpinti, kad vaikai būtų saugūs, taip pat ir internete. Turime glaudžiau bendradarbiauti Europos ir tarptautiniu mastu, kovodami su elektroniniais nusikaltimais, ypač tokiais baisiais nusikaltimais, kaip seksualinis išnaudojimas ir seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos platinimas internete.“

ES valstybėse vaikai internete turi skirtingas galimybes ir nėra vienodai apsaugoti. Todėl ir įmonėms sunku vaikams pritaikyti paslaugas ir produktus visoje ES. Norėdama įveikti šias kliūtis, Komisija numatė įvairių skirtingai įgyvendintinų priemonių, pavyzdžiui, sektoriaus savireguliavimą, kad kuo greičiau būtų rasti tinkami sprendimai. Šiame procese ypač svarbu bendradarbiauti, pavyzdžiui, per vaikams saugesnio interneto siekiančią koaliciją (žr. IP/11/1485). Veiksmai suskirstyti pagal keturis pagrindinius tikslus:

  • kūrybiško ir lavinamojo interneto turinio kūrimo vaikams skatinimas ir prieigą prie pagal amžių tinkamo turinio siūlančių platformų kūrimas;

  • geresnis informavimas ir interneto saugos mokymas visose ES mokyklose, siekiant ugdyti vaikų skaitmeninį bei žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir jų pačių atsakomybę internete;

  • vaikams saugios interneto aplinkos kūrimas, kai tėvams ir vaikams suteikiamos apsaugos internete priemonės, pavyzdžiui, paprastos naudoti pranešimo apie žalingą turinį ar elgesį internete priemonės, skaidrios standartinės pagal amžių tinkamos privatumo nuostatos ar patogios naudoti tėvų kontrolės priemonės;

  • kova su seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos platinimu internete, skatinant naujoviškų techninių sprendimų, skirtų policijos tyrimams, paieškas ir naudojimą.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatytas įsipareigojimas – sudaryti vaikams sąlygas saugiai naršyti internete (bendros informacijos apie Europos skaitmeninę darbotvarkę rasite IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Nors internetas buvo sukurtas ne vaikams, vaikai juo pradeda naudotis vis jaunesniame amžiuje. 4 iš 10 vaikų teigia, kad internete jiems yra tekę susidurti su pavojais: patirti priekabiavimą elektroninėje erdvėje, susidurti su naudotojų sukurtu turiniu, kuriame skatinama anoreksija ar savęs žalojimas, arba su netinkamu jų asmens duomenų naudojimu. Nors prognozuojama, kad iki 2015 m. 90 proc. darbų visuose sektoriuose reikės technologijų naudojimo įgūdžių, tik 25 proc. visos ES jaunimo nurodo turintys aukšto lygio pagrindinius naudojimosi internetu įgūdžius (tokius kaip naudojimasis internetu norint paskambinti, interneto svetainės kūrimas, naudojimasis tiesioginio dalijimosi priemonėmis).

Kreipiant dėmesį į vaikų poreikius verslui atsiveria daug įvairių galimybių. Prognozuojama, kad šiais metais pasaulinė skaitmeninio turinio rinka pasieks 113 mlrd. EUR. Judriojo ryšio taikomųjų programų rinkos vertė yra 5 mlrd. EUR; tikimasi, kad iki 2015 m. šis skaičius išaugs iki 27 mlrd. EUR; vertės augimą ypač lems žaidimai ir daugiau nei 5 mlrd. prietaisų su judriojo ryšio funkcijomis visame pasaulyje. Sparčiai plintant planšetiniams kompiuteriams, išmaniesiems telefonams ir nešiojamiesiems kompiuteriams, kuriais labai dažnai naudojasi vaikai, interaktyvaus kūrybiško ir lavinamojo tiek mažiems vaikams, tiek paaugliams skirto interneto turinio rinkos galimybės yra labai didelės.

Strategijoje numatytos priemonės yra pagrįstos šioje srityje ES įgyvendinamais veiksmais. Pavyzdžiui, paprastos vaikams, tėvams ir mokytojams skirtos pranešimo apie žalingą turinį ir elgesį internete priemonės papildys 116 prasidedančias specialiąsias informavimo apie dingusius vaikus telefono linijas (žr. IP/07/188) ir ES kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro kuriamą nacionalinių perspėjimo apie elektroninius nusikaltimus sistemų tinklą (žr. IP/12/317).

Vaikams saugesnio interneto siekianti koalicija sukurta 2011 m. gruodžio mėn. ir parengtas ateinančių metų darbo planas (IP/11/1485). Šią vasarą koalicijos veikla bus pirmą kartą peržiūrėta. 2011 m. vasario mėn. Komisija pristatė ES darbotvarkę, kuria siekiama stiprinti vaiko teises praktiškai laikantis ES pagrindinių teisių chartijos principų (IP/11/156). Darbotvarkėje numatyta keletas konkrečių veiksmų, kuriais ES gali duoti papildomos naudos vaikų gerovės ir saugumo politikai, be kita ko, skatinti vaiko interesus atitinkantį teisingumą, geriau informuoti vaikus apie jų teises ir užtikrinti saugesnį internetą vaikams.

Naudingos nuorodos

Visas komunikato tekstas pateikiamas

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Saugesnis internetas

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Santrauką piliečiams rasite

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Twitter raktinis žodis #betterinternet4kids

Asmenys ryšiams

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, paskyra tinkle Twitter @ECspokesRyan

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19

Priedas

Strategijoje dėl vaikams geresnio interneto numatyti veiksmai

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012


Side Bar