Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό θεματολόγιο: Νέα στρατηγική για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και καλύτερο διαδικτυακό περιεχόμενο για παιδιά και εφήβους

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2012 – Η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να επωφεληθούν πλήρως και με ασφάλεια από τον ψηφιακό κόσμο. Το διαδίκτυο δεν έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψη τα παιδιά, πάντως σήμερα το 75% των παιδιών το χρησιμοποιούν - το ένα τρίτο από αυτά μέσω κινητού τηλεφώνου. Η νέα στρατηγική συνίσταται στη δημιουργία της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, των κατασκευαστών συσκευών κινητής τηλεφωνίας και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Επιθυμία μου είναι κάθε παιδί να αποκτήσει σύνδεση - όμως τα παιδιά χρειάζονται απλά, διαφανή και συνεκτικά διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση τους. Η πρωτοβουλία μας συγκεντρώνει όλους τους συντελεστές, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν περισσότερο από το ποιοτικό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την προστασία που χρειάζονται για να απολαύσουν θετικές διαδικτυακές εμπειρίες».

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Το διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά και τους εφήβους νέες ευκαιρίες για να είναι δημιουργικοί και για να εκφραστούν ελεύθερα Καθώς το διαδίκτυο είχε αρχικά σχεδιαστεί για ενήλικες και όχι για τα παιδιά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στη διαδικτυακή σύνδεση. Η νέα στρατηγική της Επιτροπής θα συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι βίας. Πρόκειται για εύλογη προσέγγιση που θα συμβάλει ώστε το διαδίκτυο να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών»

Η Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, κα Cecilia Malmström, δήλωσε: «Ζούμε στην ψηφιακή εποχή και οι νεότερες γενιές είναι οι πλέον δραστήριες στο διαδίκτυο. Αυτοί οι νέοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου, παραμένουν, ωστόσο, ευάλωτοι σε ηλεκτρονικές απειλές. Είναι καθήκον μας ως γονείς να παραμείνουν τα παιδιά μας ασφαλή – και αυτό περιλαμβάνει και το διαδίκτυο. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και ιδιαίτερα των πλέον αποτρόπαιων πράξεων, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η διάδοση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο».

Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων συνεπάγεται ότι τα παιδιά σε όλη την ΕΕ έχουν διαφορετικά επίπεδα διαδικτυακής υπευθυνότητας και προστασίας. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει και για τις επιχειρήσεις τη διάθεση στην αγορά – σε ενωσιακή κλίμακα – υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τα παιδιά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει σειρά μέτρων, που θα υλοποιηθούν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αυτορύθμισης του κλάδου, τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε ευέλικτες και γρήγορες λύσεις στο πεδίο αυτό. Ζωτικής σημασίας εν προκειμένω θα είναι η συνεργασία σε φόρουμ όπως ο συνασπισμός που αποβλέπει στη δημιουργία καλύτερου και ασφαλέστερου διαδικτύου για τα παιδιά (βλ. IP/11/1485 ). Οι δράσεις ομαδοποιούνται γύρω από τέσσερις κύριους στόχους:

  • Τόνωση της παραγωγής δημιουργικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για παιδιά και ανάπτυξη πλατφορμών που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία

  • Αναβάθμιση της ευαισθητοποίησης και της διδασκαλίας της επιγραμμικής (διαδικτυακής) ασφάλειας σε όλα τα σχολεία της ΕΕ, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τον ψηφιακό και επικοινωνιακό γραμματισμό και την υπευθυνότητά τους στο διαδίκτυο

  • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά παρέχοντας σε γονείς και παιδιά τα απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση της προστασίας τους στο διαδίκτυο - όπως εύχρηστοι μηχανισμοί για την καταγγελία βλαβερού περιεχομένου και διαδικτυακή διεξαγωγή διαφανών, προεπιλεγμένων ηλικιακών ρυθμίσεων απορρήτου ή εύχρηστων γονικών ελέγχων

  • Καταπολέμηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο μέσω προώθησης της έρευνας, και της χρήσης καινοτόμων τεχνικών λύσεων για τις έρευνες της αστυνομίας.

Ιστορικό

Η ασφαλής διαδικτυακή παρουσία των παιδιών είναι βασική δέσμευση του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (για γενικές πληροφορίες σχετικά με το θεματολόγιο βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Μολονότι το διαδίκτυο δεν δημιουργήθηκε για τα παιδιά, το χρησιμοποιούν και μάλιστα από ολοένα μικρότερη ηλικία. Τέσσερα στα 10 παιδιά αναφέρουν ότι έχουν αντιμετωπίσει κινδύνους, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η έκθεση σε περιεχόμενο άλλων χρηστών που προβάλλει την ανορεξία ή τον αυτοτραυματισμό ή την κατάχρηση των προσωπικών τους δεδομένων. Ενώ έως το 2015 αναμένεται ότι για το 90% των θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς θα απαιτούνται τεχνολογικές δεξιότητες, μόνο το 25% των νέων σε ολόκληρη την ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν «υψηλό» επίπεδο βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων (όπως η χρήση διαδικτύου για τηλεφωνήματα, δημιουργία ιστοσελίδας, ή χρήση διομότιμης ανταλλαγής αρχείων1).

Αν εισακουστούν οι απαιτήσεις των παιδιών διανοίγεται ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Η παγκόσμια αγορά ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται φέτος να φτάσει τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά των κινητών διαδικτυακών εφαρμογών (apps ) ανέρχεται σε 5 δις ευρώ, ενώ έως το 2015 αναμένεται να αυξηθεί σε 27 δις ευρώ, κυρίως από τα παιχνίδια και τις περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια συσκευές που είναι εξοπλισμένες με κινητή διαδικτυακή σύνδεση σε όλο τον κόσμο. Με την ευρεία διάδοση που έχουν οι ταμπλέτες, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές – που τα παιδιά χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό – είναι σημαντικό το δυναμικό της αγοράς για διαδραστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τόσο για μικρά παιδιά όσο και εφήβους.

Τα μέτρα που περιγράφονται στη στρατηγική βασίζονται σε εν εξελίξει δράσεις της ΕΕ στο πεδίο αυτό. Για παράδειγμα, οι εύχρηστοι μηχανισμοί ώστε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί να καταγγέλλουν βλαβερό διαδικτυακό περιεχόμενο και συμπεριφορά, θα συμπληρώσουν τις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 116 για εξαφανισμένα παιδιά (βλ. IP/07/188) και το μελλοντικό δίκτυο του Ευρωπαϊκού κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που αφορά τις εθνικές πλατφόρμες συναγερμού για αξιόποινες πράξεις στον κυβερνοχώρο (βλ. IP/12/317).

Το Δεκέμβριο του 2011 συστήθηκε ο συνασπισμός που αποβλέπει στη βελτίωση του διαδικτύου για τα παιδιά, του οποίου έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος (IP/11/1485). Η πρώτη ανασκόπηση του έργου του συνασπισμού θα πραγματοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι. Τον Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόγραμμα της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών που υλοποιεί τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (IP/11/156). Περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων δράσεων όπου η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για την ευημερία και την ασφάλεια των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, καλύτερης ενημέρωσης των παιδιών για τα δικαιώματά τους, καθιστώντας το διαδίκτυο ασφαλέστερο για τα παιδιά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Σύνοψη για τους πολίτες

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes'

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Θεματικό hashtag στο Twitter: #betterinternet4kids

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Παράρτημα

Δράσεις της στρατηγικής για τη δημιουργία διαδικτύου καλύτερα προσαρμοσμένου

Action

Main Actors

Timetable

Pillar 1 — High-quality content online for children and young people

Stimulating the production of creative and educational online content online for children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Promoting positive online experiences for young children

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Pillar 2 — Stepping up awareness and empowerment

Digital and media literacy and teaching online safety in schools

Member States with support from Commission Member States and industry

By 2013

Scaling up awareness activities and youth participation

Commission with support from Member States and industry

Continuously from 2012

Simple and robust reporting tools for users

Industry, with support .from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Pillar 3 — Creating a safe environment for children online

Age-appropriate privacy settings

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider availability and use of parental control

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Full implementation within 18 months

Wider use of age rating and content classification

Industry, with support from Commission and Member States

First results by end 2012 Fully fledged proposals within 18 months

Online advertising and overspending

Industry, with support from Commission and Member States

Continuously from 2012

Pillar 4 — Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation

Faster and systematic identification of child sexual abuse material disseminated through various online channels notification and takedown of this material

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012 with first results by end 2012

Cooperating with international partners to fight against child sexual abuse child sexual exploitation

Commission, with support from Member States and industry

Continuously from 2012

1 :


Side Bar