Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: Ny strategi for et sikrere internet og bedre internetindhold for børn og teenagere

Bruxelles, den 2. maj 2012 – Kommissionen har skitseret en plan for, hvordan vi giver børn de it-færdigheder og ‑værktøjer, de behøver for at kunne udnytte mulighederne i den digitale verden fuldt ud og på en sikker måde. Internettet blev ikke skabt med tanke på børn, men i dag bruger 75 % af alle børn internettet, heraf en tredjedel via deres mobiltelefon. Den nye strategi går ud på at styrke markedet for interaktivt, kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold i et partnerskab mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne, mobilselskaberne, mobiltelefonproducenterne og udbyderne af sociale netværkswebsteder.

Næstformand for Kommissionen Neelie Kroes udtaler: "Jeg ser gerne, at alle børn bruger internettet. Men de har brug for enkle, gennemskuelige og ensartede internetværktøjer samt den viden og de færdigheder, der skal til, for at de kan udnytte værktøjerne. Det nye initiativ samler de forskellige grupper af aktører i en fælles indsats for at sikre, at børn får mere indhold og flere tjenester af høj kvalitet samt den nødvendige beskyttelse, så de kan få en positiv oplevelse på internettet. "

Næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, udtalte: "Internettet giver børn og teenagere nye muligheder for at være kreative og til at udtrykke sig frit. Internettet var oprindeligt kun beregnet til voksne og ikke børn; vi er derfor nødt til at sørge for, at børn kan færdes sikkert på nettet. Kommissionens nye strategi vil bidrage til at beskytte børns rettigheder, og herunder beskytte dem mod vold. Dette er en fornuftig fremgangsmåde, der vil bidrage til at tilpasse internettet til børns behov."

Europakommissæren for indre anliggender, Cecilia Malmström, udtalte: "Vi lever i den digitale tidsalder, og de yngre generationer er de mest aktive online. Disse unge er særligt fortrolige med brugen af internettet, men de er stadig sårbare over for onlinetrusler. Det er vores pligt som forældre at beskytte vores børn – også på internettet. Vi skal styrke samarbejdet på EU-plan og internationalt plan for at bekæmpe cyberkriminalitet, især de mest horrible overgreb såsom seksuel udnyttelse og udbredelse af onlinemateriale vedrørende seksuelt misbrug af børn".

Forskellige nationale strategier medfører, at børn i EU nyder forskellige grader af beskyttelse og kontrol over deres færden på internettet. Dette gør det også vanskeligt for virksomhederne at markedsføre børnevenlige tjenester og produkter i hele EU. For at overvinde disse hindringer har Kommissionen skitseret en række tiltag, der vil blive gennemført ved hjælp af forskellige midler, blandt andet selvregulering i branchen, og som bør føre til fleksible og hurtige løsninger på dette område. Samarbejde i fora som f.eks. den koalition, der er dannet for gøre internettet til et bedre sted for børn (se IP/11/1485), bliver afgørende i denne proces. Tiltagene er grupperet omkring fire overordnede mål:

  • at stimulere produktionen af kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for børn og udvikle platforme, der giver adgang til alderssvarende indhold

  • at øge indsatsen for at styrke børns bevidsthed om onlinesikkerhed overalt i skolerne i EU, udvikle børnenes it- og mediekundskaber og lære dem selv at tage ansvaret for sikkerheden, når de færdes på internettet

  • at skabe et sikkert internetmiljø for børn, hvor forældre og børn har de nødvendige værktøjer til at øge sikkerheden – f.eks. brugervenlige ordninger til indberetning af skadeligt indhold og skadelig adfærd på nettet, let gennemskuelige og alderssvarende standardindstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, eller brugervenlige forældrekontrolværktøjer

  • bekæmpe onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug, ved at fremme forskning i - og brug af - innovative tekniske løsninger i forbindelse med politiundersøgelser.

Baggrund

At sørge for, at børn kan færdes sikkert på internettet, er et af hovedmålene for den digitale dagsorden for Europa (generelle oplysninger om den digitale dagsorden findes i IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Internettet blev ikke skabt til børn, men ikke desto mindre står det klart, at børn begynder at bruge det i en stadig yngre alder. 4 ud af 10 børn siger, at de har været ude for problemer som f.eks. cybermobning eller misbrug af deres personlige oplysninger eller er stødt på brugerskabt indhold, der tilskynder til selvlemlæstelse eller anoreksi. Det forventes, at 90 % af alle job i 2015 vil kræve teknologiske kompetencer, men kun 25 % af de unge i EU siger, at de har en "høj" grad af grundlæggende internetfærdigheder (f.eks. til at bruge nettet til telefonopkald, oprette websider eller benytte peer-to-peer-fildeling).

Opmærksomheden omkring børns behov skaber en lang række forretningsmuligheder. Verdensmarkedet for digitalt indhold forventes at nå op på113 mia. EUR i år. Markedet for mobilapplikationer er 5 mia. EUR værd og forventes at vokse til 27 mia. EUR i 2015, hovedsagelig i kraft af spil og de over 5 mia. apparater med mobilforbindelse verden over. Med den store udbredelse af tavlecomputere, smartphones og bærbare pc'er, som børn bruger i stor stil, er der et stort potentielt marked for interaktivt, kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for både børn og teenagere.

De tiltag, der indgår i den nye strategi, bygger på igangværende EU-foranstaltninger inden for dette område. For eksempel vil de ordninger, der skal gøre det lettere for børn, forældre og lærere at indberette skadeligt indhold og skadelig adfærd, supplere de 116 hotlines for efterlysning af forsvundne børn (se IP/07/188) og det fremtidige netværk af nationale meldepunkter for internetkriminalitet, som Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Internetkriminalitet vil oprette (se IP/12/317).

I december 2011 blev der dannet en koalition, der skal gøre internettet til et bedre sted for børn. Koalitionen har udarbejdet en arbejdsplan for det kommende år (IP/11/1485). Dens arbejde vil blive taget op til vurdering for første gang til sommer. I februar 2011 fremlagde Europa-Kommissionen EU's dagsorden for, hvordan børns rettigheder kan styrkes ved at virkeliggøre principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (IP/11/156). Dagsordenen indeholder en række konkrete initiativer, hvor EU kan tilføre politikker vedrørende børns trivsel og sikkerhed en merværdi. Det drejer sig om at fremme børnevenlig retspleje, oplyse børn bedre om deres rettigheder og gøre internettet sikrere for børn og unge.

Nyttige links

Meddelelsen om en europæisk strategi for et bedre internet for børn:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Programmet for et sikrere internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Resumé til borgerne:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/index_en.htm

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Twitter-hashtag: #betterinternet4kids

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilag

Tiltag i strategien for at skabe et bedre internet for børn

Tiltag

Hovedaktører

Tidsplan

Indsatsområde 1 — Onlineindhold af høj kvalitet for børn og unge

Fremme af produktionen af kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold for børn

Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og branchen

Løbende fra og med 2012

Fremme af positive oplevelser på nettet for børn

Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og branchen

Løbende fra og med 2012

Indsatsområde 2 — Øget bevidstgørelse og myndiggørelse

It- og mediekundskab og undervisning i onlinesikkerhed i skolerne

Medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen og branchen

Inden 2013

Optrapning af bevidstgørelses­aktiviteterne og de unges aktive deltagelse

Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og branchen

Løbende fra og med 2012

Enkle og pålidelige indberetningsværktøjer til brugerne

Branchen med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne

Første resultater inden udgangen af 2012
Fuld gennemførelse inden for 1½ år

Indsatsområde 3 — Et sikkert onlinemiljø for børn

Alderssvarende indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger

Branchen med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne

Første resultater inden udgangen af 2012
Fuld gennemførelse inden for 1½ år

Større udbredelse og brug af forældrekontrolværktøjer

Branchen med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne

Første resultater inden udgangen af 2012
Fuld gennemførelse inden for 1½ år

Større udbredelse af aldersmærkning og indholdsklassificering

Branchen med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne

Første resultater inden udgangen af 2012
Fuldt udarbejdede forslag inden for 1½ år

Onlinereklame og overforbrug

Branchen med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne

Løbende fra og med 2012

Indsatsområde 4 — Bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn

Hurtigere og systematisk identifikation af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og som formidles via forskellige onlinekanaler, samt anmeldelse og fjernelse af dette materiale

Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og branchen

Løbende fra og med 2012, første resultater inden udgangen af 2012

Samarbejde med internationale partnere om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn

Kommissionen med støtte fra medlemsstaterne og branchen

Løbende fra og med 2012


Side Bar