Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fjärde omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa lanseras av hälsokommissionär John Dalli

Bryssel den 3 maj 2012 – I dag går startskottet för tävlingen om EU:s journalistpris för folkhälsa. Den årliga tävlingen anordnas nu för fjärde gången och utlyses av John Dalli, EU:s kommissionär för hälso- och konsumentfrågor. Journalister som vill delta kan skicka in artiklar som handlar om något av följande:

  • De teman som är centrala i kampanjen Europa för patienterna, dvs. läkemedel, vård i andra EU-länder, sällsynta sjukdomar, vårdpersonal, patientsäkerhet, organdonation och organtransplantation, cancer, vaccinering, återhållsam användning av antibiotika, psykisk hälsa samt Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

  • Aktivt och hälsosamt åldrande, eftersom 2012 är Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

  • Insatser mot rökning (specialpris).

Tävlingen utlystes vid en konferens med mer än 600 deltagare – beslutsfattare, nyckelaktörer inom hälso- och sjukvård och journalister – som samlats för att diskutera EU:s folkhälsoprogram, de resultat som nåtts och utsikterna för framtiden.

– Den fjärde omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa inleds samtidigt som vi presenterar de framgångar som nåtts inom EU:s folkhälsoprogram. Programmet har haft stor betydelse för människorna i EU. Det har främjat hälsa och förebyggt sjukdom, gett fler tillgång till bättre och säkrare vård och skyddat oss från hälsohot utifrån. Hälsofrågorna får ett ansikte tack vare de journalister som skriver om dem. Journalisterna berättar om vanliga människor och deras erfarenheter, de förmedlar information och sprider kunskap om hälsa och folkhälsopolitik. Att förmedla information är en central del av EU:s insatser och journalisterna är våra viktigaste samarbetspartner, säger EU-kommissionären John Dalli.

Hälsouppgifter

Vid konferensen lanserades också det nya webbaserade verktyget Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface), som är en wiki med en mängd information om hälsostatus, faktorer som påverkar hälsan, vårdtjänster m.m. i EU. Uppgifterna och indikatorerna kan delas upp efter år, land och region och Heidi kan därför bli ett ytterst värdefullt verktyg för beslutsfattare, forskare, vårdpersonal och journalister. Länk till wikin: http://ec.europa.eu/health/heidi

EU:s folkhälsoprogram nu och i framtiden

EU:s folkhälsoprogram har gjort det möjligt att stödja och förverkliga många insatser och projekt som syftat till att sprida innovation, ge bättre och säkrare vård, främja hälsa och skydda mot sjukdomar och gränsöverskridande hot mot hälsan. Sedan 2008 har projekt till ett värde av närmare 237 miljoner euro finansierats. De har handlat om t.ex. ungdomars hälsa, sunda levnadsvanor, cancer, sällsynta sjukdomar, hälsoinformation samt bristande jämlikhet när det gäller hälsa. Programmet har haft stor betydelse för otaliga personer och samhällsgrupper i hela EU. Många av projekten presenteras vid dagens konferens.

Det nuvarande folkhälsoprogrammet sträcker sig fram till slutet av 2013. Det nya hälsoprogrammet är en av prioriteringarna i EU:s budget 2014–2020 som lades fram av EU-kommissionen i juni 2011. Om diskussionerna i ministerrådet och Europaparlamentet går planenligt bör det nya programmet kunna antas i slutet av 2012 och inledas 2014.

EU:s journalistpris för folkhälsa: Tävlingsreglerna

  • Ett förstapris på 6 000 euro, ett andrapris på 2 500 euro och ett tredjepris på 1 500 euro delas ut. Dessutom delas ett specialpris på 3 000 euro ut.

  • Tävlingsdeltagarna måste ha fyllt 18 år och vara medborgare eller bosatta i något av de 27 EU-länderna.

  • Varje deltagare får lämna in högst två artiklar. Gruppbidrag kan också lämnas in av grupper som består av högst fem personer.

  • Artikeln måste vara skriven på något av EU:s officiella språk och ska ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet.

  • Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken (inklusive mellanslag).

  • Närmare uppgifter om regler och villkor samt om hur vinnarna väljs ut finns på webbplatsen för journalistpriset för folkhälsa.

Mer information

EU-kommissionär John Dallis webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar