Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Razpisana četrta novinarska nagrada EU za prispevke o zdravju

Bruselj, 3. maja 2012 – Danes je evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli razpisal novinarsko nagrado za prispevke o zdravju, ki bo podeljena že četrto leto zapored. Novinarji se bodo za te nagrade potegovali s članki o:

  eni ali več temah kampanje Evropa za bolnike: farmacevtski izdelki, čezmejno zdravstveno varstvo, redke bolezni, zdravstveni delavci, varnost bolnikov, darovanje in presajanje organov, rak, cepljenje, preudarna raba antibiotikov, duševno zdravje ter Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence;

  aktivnem in zdravem staranju, saj je leto 2012 evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti;

  opuščanju kajenja (tema za posebno nagrado).

Komisar Dalli je razpis nagrade napovedal na konferenci o rezultatih in prihodnjih perspektivah programa zdravja EU, na kateri je bilo zbranih več kot 600 oblikovalcev politike, interesnih skupin iz zdravstva in novinarjev. Ob tem je povedal: „Danes, ko predstavljamo dosežke programa zdravja EU, razpisujem četrto novinarsko nagrado EU za prispevke o zdravju. Menim, da program za državljane pomeni resnično dodano vrednost na ravni EU na področju promocije zdravja in preprečevanja bolezni, lajšanja dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva ter zaščite ljudi pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje. Novinarji, ki poročajo o zdravju, te teme oživijo. S poročanjem o izkušnjah državljanov prenašajo informacije ter izboljšujejo ozaveščenost o zdravju in zdravstveni politiki. Komunikacija je po mojem mnenju sestavni del našega dela, novinarji pa naši največji zavezniki.“

Zdravstveni podatki

Na konferenci je bilo predstavljeno tudi uporabno orodje za zdravstvene podatke – Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface). Gre za spletno stran wiki z informacijami o zdravstvenem stanju prebivalstva, dejavnikih zdravja, zdravstvenih storitvah in mnogih drugih temah na ravni EU. Wiki stran Heidi je s številnimi zdravstvenimi podatki in kazalniki, ki jih je mogoče razčleniti po letu, državi in regiji, lahko izjemno koristna za oblikovalce politike, raziskovalce, zdravstvene delavce in novinarje. Povezava na stran wiki: http://ec.europa.eu/health/heidi.

Pretekli in prihodnji programi zdravja EU

Programi EU na področju zdravja zagotavljajo finančna sredstva za izvedbo številnih ukrepov in projektov za spodbujanje inovacij, boljše in varnejše zdravstveno varstvo, promocijo zdravja ter zaščito pred boleznimi in čezmejnimi nevarnostmi za zdravje. Od leta 2008 so bili s programom financirani projekti v vrednosti skoraj 237 milijonov evrov na področjih zdravja mladih, zdravega načina življenja, raka, redkih bolezni, zdravstvenih informacij in neenakosti v zdravstvu. Program prinaša pomembne koristi številnim posameznikom in skupnostim po vsej EU. Številni projekti so bili predstavljeni na današnji konferenci.

Tekoči program zdravja se bo zaključil konec leta 2013. Novi program zdravja je del finančnih prednostnih nalog EU za obdobje 2014–2020 (večletni finančni okvir EU), ki jih je Evropska komisija objavila junija 2011. Če bodo posvetovanja med Svetom in Evropskim parlamentom potekala gladko, bi moral biti program sprejet do konca leta 2012 in se začel izvajati leta 2014.

Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravju: pravila

  Nagrajenci bodo prejeli: prvo nagrado v višini 6 000 evrov, drugo nagrado v višini 2 500 evrov in tretjo nagrado v višini 1 500 evrov. Dobitnik letošnje posebne nagrade bo prejel 3 000 evrov.

  Udeleženci natečaja morajo biti državljani ali prebivalci ene od 27 držav članic EU, stari najmanj 18 let.

  Vsak udeleženec lahko predloži največ dva članka, sprejmejo pa se tudi prispevki skupine največ petih avtorjev.

  Članki morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov EU in pred tem objavljeni v tiskanem ali spletnem mediju.

  Članek ima lahko največ 20 000 znakov (vključno s presledki).

  Več pravil in pogojev sodelovanja ter informacij o izbiri zmagovalcev je na voljo na spletišču nagrade.

Več informacij:

Spletna stran komisarja Johna Dallija:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar