Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisarz Dalli ogłasza czwarty konkurs dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia

Bruksela, dnia 3 maja 2012 r. – John Dalli, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, ogłosił rozpoczęcie kolejnej, czwartej edycji dorocznego konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia. Dziennikarze, którzy chcą walczyć o nagrodę główną, mogą zgłaszać artykuły o następującej tematyce:

  • co najmniej jeden z tematów kampanii Europa dla pacjentów, czyli: leki, transgraniczna opieka zdrowotna, choroby rzadkie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepianie narządów, nowotwory, szczepienia, racjonalne stosowanie antybiotyków, zdrowie psychiczne, choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne;

  • aktywne i zdrowe starzenie się, w świetle Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012;

  • temat dla ubiegających się o nagrodę specjalną: rzucanie palenia tytoniu.

Komisarz Dalli otworzył konkurs w obecności ponad 600 decydentów, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia i dziennikarzy na konferencji na temat rezultatów i perspektyw unijnego programu w dziedzinie zdrowia. Komisarz Dalli powiedział: „Ogłaszam czwarty konkurs dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia właśnie dziś, gdy podsumowujemy osiągnięcia programu UE w dziedzinie zdrowia. Jestem przekonany, że program ten przyniósł obywatelom unijną wartość dodaną w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom. Zwiększył on bowiem dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej oraz przyczynił się do ochrony ludności przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dziennikarze zajmujący się tematyką zdrowotną nadają tym kwestiom bardziej ludzki wymiar. Donosząc o prawdziwych sytuacjach i problemach ze zdrowiem, z jakimi ludzie stykają się na co dzień, dziennikarze przekazują informacje oraz podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej. Uważam, że komunikacja jest integralną częścią naszych działań, a dziennikarze – naszymi najważniejszymi sojusznikami.”

Dane dotyczące zdrowia

Na konferencji przedstawiono także użyteczne narzędzie gromadzenia danych dotyczących zdrowia – Heidi (Zdrowie w Europie: platforma informacji i danych). Jest to witryna internetowa typu wiki, na której przedstawione są informacje w skali UE dotyczące statusu zdrowotnego, uwarunkowań zdrowia, usług zdrowotnych oraz na kilka innych tematów. Dzięki dużemu zasobowi danych i wskaźników zdrowotnych, które dostępne są w podziale na rok, państwo i region, Heidi Wiki może być niezwykle przydatnym narzędziem dla decydentów, badaczy, pracowników opieki zdrowotnej i dziennikarzy. Link do wiki: http://ec.europa.eu/health/heidi

Programy UE w dziedzinie zdrowia: przeszłość i przyszłość

W ramach unijnych programów w dziedzinie zdrowia zrealizowano i dofinansowano wiele działań i projektów, których celem jest zachęcanie do wdrażania innowacji, a także inicjatyw związanych z lepszą i bezpieczniejszą opieką zdrowotną, promocją zdrowia i ochroną przed chorobami oraz transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Od 2008 r. w ramach programu w dziedzinie zdrowia sfinansowano projekty o łącznej wartości niemal 237 mln euro w takich dziedzinach, jak zdrowie młodzieży, zdrowy styl życia, nowotwory, choroby rzadkie, informacje na temat zdrowia oraz nierówności w dziedzinie zdrowia. Program wniósł znaczną wartość dodaną dla bardzo wielu osób i społeczności w całej UE. Z wieloma z tych projektów można było zapoznać się na dzisiejszej konferencji.

Obecny program w dziedzinie zdrowia będzie trwał do końca 2013 r. Nowy program w dziedzinie zdrowia stanowi część priorytetów finansowych UE na lata 2014-2020 (unijnych wieloletnich ram finansowych), ogłoszonych przez Komisję Europejską w czerwcu 2011 r. Jeżeli dyskusje w Radzie i w Parlamencie Europejskim będą miały sprawny przebieg, program w dziedzinie zdrowia powinien zostać przyjęty do końca 2012 r. oraz rozpocząć się w 2014 r.

Zasady konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia

  • Przewidziano następujące nagrody: 6 tys. euro za pierwsze miejsce, 2,5 tys. euro za drugie miejsce oraz 1,5 tys. euro za trzecie miejsce. Zdobywca tegorocznej nagrody specjalnej otrzyma 3 tys. euro.

  • Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.

  • Każdy z uczestników może przedstawić nie więcej niż 2 artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że zespół nie liczy więcej niż 5 osób.

  • Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.

  • Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 tys. znaków (wliczając spacje).

  • Pełny regulamin konkursu oraz informacje dotyczące wyboru zwycięzców znajdują się na specjalnej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa komisarza Johna Dallego:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar