Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees commissaris Dalli looft de vierde EU-gezondheidsprijs voor journalisten uit

Brussel, 3 mei 2012 – Vandaag heeft Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli voor de vierde keer de gezondheidsprijs voor journalisten uitgeloofd. Om te kunnen meedingen naar de prijzen, worden journalisten uitgenodigd om artikelen in te zenden over de volgende onderwerpen:

  • Een of meer van de thema 's van de campagne Europa voor patiënten. Deze thema's zijn: geneesmiddelen, grensoverschrijdende gezondheidszorg, zeldzame ziekten, gezondheidswerkers, veiligheid van patiënten, orgaandonatie en ‑transplantatie, kanker, vaccinatie, verstandig gebruik van antibiotica, geestelijke gezondheid, en de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie;

  • Actief en gezond ouder worden, in het licht van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties 2012;

  • Thema van de speciale prijs: stoppen met roken.

Commissaris Dalli kondigde de prijs aan ten overstaan van meer dan 600 beleidsmakers, belanghebbenden in de gezondheidssector en journalisten op een conferentie over de resultaten en de vooruitzichten voor de toekomst van de EU-gezondheidsprogramma’s. Europees commissaris Dalli zei hierover het volgende: "Vandaag kondig ik de vierde EU-gezondheidsprijs voor journalisten aan, nu we de successen van de EU-gezondheidsprogramma’s onder de aandacht brengen. Ik denk dat het programma voor de burgers een duidelijke Europese toegevoegde waarde heeft gehad door het bevorderen van de gezondheid en de preventie van ziekten, een betere toegang tot een hoogwaardigere en veiligere gezondheidszorg en de bescherming van de bevolking tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico's. De gezondheidsjournalisten brengen deze onderwerpen tot leven. Door te vertellen over ervaringen op het gebied van gezondheid van burgers in het dagelijks leven, verschaffen zij informatie en dragen zij bij aan de bewustwording van gezondheid en gezondheidsbeleid. Ik beschouw communicatie als een onmisbaar onderdeel van onze actie en daaromj zijn journalisten onze belangrijkste bondgenoten."

Gezondheidsgegevens

Tijdens de conferentie werd ook een nuttig instrument voor gezondheidsgegevens gelanceerd: Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface – gezondheid in Europa: informatie- en gegevensinterface) is een wiki op internet met gezondheidsinformatie op EU-niveau over de gezondheidstoestand, determinanten, gezondheidsdiensten en vele andere onderwerpen. Met de overvloed aan gezondheidsgegevens en ‑indicatoren, die kunnen worden uitgesplitst naar jaar, naar land en naar regio, kan de Heidi-wiki van onschatbare waarde zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, gezondheidswerkers en journalisten. Link naar de wiki: http://ec.europa.eu/health/heidi

EU-Gezondheidsprogramma's: verleden en toekomst

De EU-gezondheidsprogramma's hebben talrijke acties en projecten ondersteund en ingevoerd die waren gericht op de bevordering van innovatie, een betere en veiligere gezondheidszorg en voorlichting over en bescherming tegen ziekten en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Sinds 2008 heeft het gezondheidsprogramma projecten gefinancierd met een waarde van bijna 237 miljoen euro op gebieden zoals jeugdgezondheid, een gezonde levensstijl, kanker, zeldzame ziekten, gezondheidsinformatie en ongelijkheden op het gebied van gezondheid. Het programma heeft aanzienlijk meerwaarde verschaft voor talloze individuen en gemeenschappen in de hele EU. Veel van deze projecten worden op de conferentie van vandaag onder de aandacht gebracht.

Het huidige gezondheidsprogramma loopt tot eind 2013. Het nieuwe Gezondheidsprogramma maakt deel uit van de financiële prioriteiten van de EU voor 2014-2020 (het meerjarig financieel kader van de EU), zoals in juni 2011 was aangekondigd door de Europese Commissie. Als de besprekingen tussen de Raad van Ministers en het Europees Parlement tot overeenstemming leiden, wordt het Gezondheidsprogramma eind 2012 vastgesteld en gaat het in 2014 van start.

EU-gezondheidsprijs voor journalisten: de spelregels

  • De toe te kennen prijzen zijn: 6 000 euro voor de eerste plaats, 2 500 euro voor de tweede plaats en 1 500 euro voor de derde plaats. Voor de winnaar van de speciale prijs van dit jaar wordt 3 000 euro uitgeloofd.

  • Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door onderdanen en ingezetenen van de 27 EU-landen van 18 jaar en ouder.

  • Per deelnemer mogen twee artikelen worden ingediend. Teaminzendingen zijn toegestaan, mits het team uit niet meer dan vijf personen bestaat.

  • Elk artikel moet in een van de officiële talen van de EU zijn opgesteld en oorspronkelijk via een gedrukt of online mediakanaal zijn gepubliceerd.

  • De maximumlengte van het artikel bedraagt 20 000 karakters (spaties meegerekend).

  • Meer spelregels en voorwaarden, alsmede informatie over de manier waarop de winnaars worden aangewezen, zijn te vinden op de speciale website.

Nadere informatie:

Website van commissaris John Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar