Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisārs Dalli izsludina ceturto ikgadējo ES žurnālistikas balvu veselības aizsardzības jomā

Briselē, 2012. gada 3. maijā. Šodien Eiropas Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli izsludināja ceturto ikgadējo žurnālistikas balvu veselības aizsardzības jomā. Lai varētu pretendēt uz augstākajiem apbalvojumiem, žurnālisti tiek aicināti iesniegt rakstus par:

  • vienu vai vairākiem tematiem, kas saistīti ar kampaņu “Eiropa pacientiem”. Tie ietver farmāciju, pārrobežu veselības aprūpi, retas slimības, veselības aprūpes darbaspēku, pacientu drošību, orgānu ziedošanu un pārstādīšanu, vēzi, vakcināciju, antibiotiku piesardzīgu lietošanu, garīgo veselību, Alcheimera slimību un cita veida demenci;

  • aktīvu un veselīgu novecošanu saistībā ar Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes 2012. gadu;

  • īpašu balvu piešķirs rakstam par smēķēšanas atmešanu.

Komisārs Dalli par balvas pasniegšanu paziņoja konferencē par ES Veselības programmas rezultātiem un nākotnes perspektīvām, klātesot vairāk nekā 600 politikas veidotājiem, ieinteresētajām personām veselības jomā un žurnālistiem. Komisārs Dalli teica: "Šodien izsludinu ceturto ES veselības jomas balvu žurnālistiem, vienlaikus iepazīstinot ar ES Veselības programmas panākumiem. Es uzskatu, ka šī programma ir devusi skaidru ES pievienoto vērtību pilsoņiem, veicinot veselību un novēršot slimības, uzlabojot piekļuvi labākai un drošākai veselības aprūpei un aizsargājot cilvēkus no pārrobežu veselības apdraudējumiem. Žurnālisti, kuri raksta par veselības jomu, atspoguļo realitāti. Stāstot par pilsoņu dzīves pieredzi saistībā ar veselību, žurnālisti sniedz informāciju un vairo izpratni par veselību un veselības aizsardzības politiku. Uzskatu, ka paziņojums ir mūsu rīcības neatņemama sastāvdaļa un žurnālisti ir mūsu labākie sabiedrotie."

Dati par veselību

Konferencē arī iepazīstināja ar lietderīgu datu rīku veselības jomā. HEIDI (Veselība Eiropā: Informācijas un datu saskarne) ir lietotājveidotas tiešsaistes lappuses (Wiki), kas ietver informāciju veselības jomā ES līmenī – par veselības stāvokli, noteicošajiem faktoriem, veselības aprūpes pakalpojumiem – un vairākus citus tematus. HEIDI pieejami veselības jomas dati un rādītāji, kurus var iedalīt pa gadiem, valstīm un reģioniem, un šis datu rīks var būt īpaši nozīmīgs politikas veidotājiem pētniekiem, veselības jomas speciālistiem un žurnālistiem. HEIDI pieejams šeit: http://ec.europa.eu/health/heidi.

ES Veselības programmas: pagātne un nākotne

Ar ES veselības aizsardzības programmām ir atbalstītas un īstenotas vairākas darbības un projekti, kuru mērķis ir rosināt inovāciju ieviešanu, labāku un drošāku veselības aprūpi, veicināt veselību un slimību profilaksi, kā arī aizsardzību pret pārrobežu veselības apdraudējumiem. Kopš 2008. gada, izmantojot veselības aizsardzības programmu, ir finansēti projekti gandrīz EUR 237 miljonu apmērā tādās jomās kā jauniešu veselība, veselīgs dzīvesveids, vēzis, retas slimības, veselības informācija un nevienlīdzība veselības jomā. Programma ir devusi ievērojamu pievienoto vērtību neskaitāmiem cilvēkiem un kopienām visā ES. Ar daudziem no šiem projektiem iepazīstināja šodienas konferencē.

Pašreizējā veselības aizsardzības programma turpināsies līdz 2013. gada beigām. Jaunā veselības aizsardzības programma ir daļa no ES finansiālajām prioritātēm 2014.–2020. gadam (ES daudzgadu finanšu shēma), par ko 2011. gada jūnijā paziņoja Eiropas Komisija. Ja diskusijas Ministru padomē un Eiropas Parlamentā risināsies bez aizķeršanās, veselības aizsardzības programmu pieņems līdz 2012. gada beigām un to sāks 2014. gadā.

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā. Noteikumi

  • Piešķirs šādas balvas: EUR 6000 pirmajai vietai, EUR 2500 otrajai vietai un EUR 1500 trešajai vietai. EUR 3000 tiks piešķirti šā gada īpašās balvas ieguvējam.

  • Kandidātiem jābūt pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem kādā no 27 ES dalībvalstīm un jābūt vismaz 18 gadus veciem.

  • Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 rakstus, un tiek pieņemti arī komandu pieteikumi, ja vien šīs komandas nav lielākas par 5 cilvēkiem.

  • Visiem rakstiem jābūt kādā no ES oficiālajām valodām un jābūt publicētiem kādā drukātā izdevumā vai tīmekļa vietnē.

  • Raksts nedrīkst būt garāks par 20 000 zīmēm (ar atstarpēm).

  • Vairāk par noteikumiem un nosacījumiem, kā arī par uzvarētāju noteikšanu var uzzināt šim mērķim paredzētajā tīmekļa vietnē.

Papildu informācija

Komisāra Džona Dalli tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar