Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisijos narys J. Dalli skelbia ketvirtąjį konkursą „ES apdovanojimai už žurnalistinį sveikatos srities darbą“

Briuselis, 2012 m. gegužės 3 d. Šiandien už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli paskelbė jau ketvirti metai iš eilės rengiamą apdovanojimų už žurnalistinį sveikatos srities darbą konkursą. Pagrindiniams apdovanojimams laimėti žurnalistai kviečiami pateikti straipsnius šiomis temomis:

  • viena ar keliomis iš kampanijos „Europa pacientams“ temų: vaistai, tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, retos ligos, sveikatos priežiūros darbuotojai, pacientų sauga, organų donorystė ir transplantacija, vėžys, skiepijimas, pagrįstas antibiotikų vartojimas, psichikos sveikata, Alzheimerio liga ir kitos demencijos formos;

  • vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikas senėjimas atsižvelgiant į 2012 m. Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metus;

  • metimas rūkyti (specialus apdovanojimas).

Apie apdovanojimus Komisijos narys J. Dalli paskelbė konferencijoje, skirtoje ES sveikatos programos rezultatams ir ateities perspektyvoms aptarti, kurioje dalyvavo daugiau nei 600 politikų, sveikatos srities suinteresuotųjų subjektų ir žurnalistų. Komisijos narys J. Dalli kalbėjo: „Skelbiu ketvirtąjį konkursą „ES apdovanojimai už žurnalistinį sveikatos srities darbą“, nes šiandien pristatome ES sveikatos programos rezultatus. Esu įsitikinęs, kad ši programa suteikė apčiuopiamos naudos ES piliečiams – gerinta sveikata ir ligų prevencija, suteikta daugiau galimybių naudotis geresnės kokybės ir saugesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, gyventojai saugoti nuo tarpvalstybinių pavojų sveikatai. Šias temas viešina sveikatos srities žurnalistai. Atskleisdami žmonių su sveikata susijusią gyvenimo patirtį, jie teikia informaciją, ir visuomenė daugiau sužino apie sveikatą ir sveikatos politiką. Mano nuomone, komunikacija – neatskiriama mūsų veiklos dalis, o žurnalistai – mūsų didžiausi šalininkai.“

Duomenys apie sveikatą

Konferencijoje taip pat pristatyta naudinga sveikatos duomenų sistema Heidi (angl. Health in Europe: Information and Data Interface) – tai internetinė „Vikipedija“ (angl. wiki), kurioje pateikiama ES lygmens informacija apie sveikatos būklę, ją lemiančius veiksnius, sveikatos paslaugas ir keletas kitų temų. Heidi Wiki, kurioje sukaupta daugybė pagal metus, šalis ir regionus suskirstytų duomenų apie sveikatą ir su ja susijusių rodiklių, gali būti labai naudinga politikams, mokslininkams, sveikatos specialistams ir žurnalistams. Nuoroda į wiki: http://ec.europa.eu/health/heidi.

ES sveikatos programų praeitis ir ateitis

Vykdant ES sveikatos programas buvo finansuota ir įgyvendinta daugybė veiksmų ir projektų, susijusių su inovacijų skatinimu, geresnės kokybės ir saugesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, sveikatos gerinimu ir ligų prevencija bei tarpvalstybiniais pavojais sveikatai. Nuo 2008 m. pagal sveikatos programą beveik 237 mln. EUR skirta jaunimo sveikatos, sveikos gyvensenos, vėžio, retų ligų, informacijos apie sveikatą ir sveikatos priežiūros sistemų skirtumų projektams. Programa suteikė daug naudos nesuskaičiuojamai daugybei asmenų ir bendruomenių visoje ES. Dauguma šių projektų buvo pristatyti šiandienos konferencijoje.

Dabartinė sveikatos programa bus vykdoma iki 2013 m. pabaigos. Naujoji sveikatos programa įtraukta į 2014–2020 m. ES finansinius prioritetus (ES daugiametė finansinė programa), kuriuos Europos Komisija paskelbė 2011 m. birželio mėn. Jei Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento diskusijos vyks sklandžiai, sveikatos programa turėtų būti priimta 2012 m. pabaigoje, o pradėta įgyvendinti 2014 m.

ES apdovanojimų už žurnalistinį sveikatos srities darbą taisyklės

  • Apdovanojimai skiriami: 6 000 EUR už pirmą, 2 500 EUR už antrą ir 1 500 EUR už trečią vietas. 3 000 EUR bus skirta metų specialaus apdovanojimo laimėtojui.

  • Konkurso dalyviai turi būti vyresni nei 18 metų vienos iš 27 valstybių narių piliečiai arba gyventojai.

  • Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip du straipsnius; priimami ir autorių grupių straipsniai, jei grupę sudaro ne daugiau kaip 5 asmenys.

  • Visi straipsniai turi būti parašyti viena iš oficialiųjų ES kalbų ir paskelbti spaudoje arba elektroninėje žiniasklaidoje.

  • Straipsnis neturi būti ilgesnis nei 20 000 ženklų (įskaitant tarpus).

  • Daugiau informacijos apie taisykles ir sąlygas ir laimėtojų atranką galima rasti specialioje svetainėje.

Išsamesnė informacija

Komisijos nario Johno Dalli interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar