Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Neljäs EU:n terveysalan journalistikilpailu käynnistyy tänään

Bryssel 3. toukokuuta 2012 – Euroopan terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli avaa tänään jo neljättä kertaa järjestettävän vuosittaisen terveysalan journalistikilpailun. Kilpailuun osallistuvia journalisteja pyydetään lähettämään artikkeleja seuraavista aiheista:

  • yksi tai useampi EU potilaiden asialla -kampanjan aihepiireistä, joita ovat lääkkeet, rajat ylittävä terveydenhuolto, harvinaiset sairaudet, terveydenhuoltohenkilöstö, potilasturvallisuus, elinten luovutus ja elinsiirrot, syöpä, rokotukset, antibioottien maltillinen käyttö, mielenterveys sekä Alzheimerin tauti ja muut dementiat;

  • aktiivinen ja terve ikääntyminen, ottaen huomioon aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012;

  • erityispalkinnon aihealue: tupakoinnin lopettaminen.

Komissaari Dalli ilmoitti kilpailun käynnistämisestä yli 600 päättäjälle, terveysalan sidosryhmälle ja journalistille tänään konferenssissa, jossa tarkastellaan EU:n terveysohjelman saavutuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Dalli sanoi uskovansa, että ohjelma on antanut kansalaisille selkeää EU-tason lisäarvoa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä, parantanut pääsyä parempaan ja turvallisempaan terveydenhuoltoon ja suojellut ihmisiä rajatylittäviltä terveysuhilta. ”Terveysalan journalistit tekevät nämä aiheet eläviksi. Kertomalla kansalaisten todellisista terveysasioihin liittyvistä kokemuksista he välittävät tietoa ja lisäävät tietoisuutta terveydestä ja terveyspolitiikasta. Viestintä on erottamaton osa komission toimintaa, ja journalistien asema siinä on tärkeä.”

Terveyttä koskevat tiedot

Konferenssissa julkistettiin myös hyödyllinen terveysalan tietotyökalu: Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface) on Internet-pohjainen wiki, joka sisältää EU-tason tietoja terveystilanteesta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä, terveyspalveluista ja useista muista terveyteen liittyvistä aiheista. Koska Heidi-wiki sisältää runsaasti terveyttä koskevaa tietoa ja indikaattoreita, jotka voidaan jaotella vuoden, maan ja alueen mukaan, siitä voi olla paljon hyötyä poliittisille vaikuttajille, tutkijoille, terveysalan ammattilaisille ja journalisteille. Linkki wikiin:

http://ec.europa.eu/health/heidi

EU:n terveysohjelmat nyt ja tulevaisuudessa

EU:n terveysohjelmissa on tuettu ja toteutettu lukuisia toimia ja hankkeita, joilla on pyritty edistämään innovaatioiden käyttöönottoa, parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa, terveyden kohentumista sekä tautien ja rajatylittävien terveysuhkien torjuntaa. Vuodesta 2008 terveyttä koskevasta ohjelmasta on rahoitettu hankkeita, joiden arvo on lähes 237 miljoonaa euroa ja joita on toteutettu esim. seuraavilla aloilla: nuorten terveys, terveelliset elintavat, syöpä, harvinaiset sairaudet, terveystiedot ja terveyteen liittyvä eriarvoisuus. Ohjelma on tuonut merkittävää lisäarvoa lukuisille yksityishenkilöille ja yhteisöille kaikkialla EU:ssa. Monet näistä hankkeista ovat esillä tämänpäiväisessä konferenssissa.

Nykyinen terveysohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Uusi terveysohjelma on osa Euroopan komission kesäkuussa esittämiä EU:n rahoituksen painopisteitä vuosina 2014–2020 (EU:n monivuotinen rahoituskehys). Jos keskustelut ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa sujuvat kitkattomasti, terveysohjelma hyväksyttäneen vuoden 2012 loppuun mennessä ja se käynnistyy vuonna 2014.

EU:n terveysalan journalistikilpailun säännöt

  • Ensimmäinen palkinto on 6 000 euroa, toinen 2 500 euroa ja kolmas 1 500 euroa. Lisäksi tämän vuoden erityispalkinnon voittaja saa 3 000 euroa.

  • Kilpailun osallistujien on oltava jonkin 27 jäsenmaan kansalaisia tai asukkaita ja 18 vuotta täyttäneitä.

  • Kukin osallistuja voi toimittaa kilpailuun enintään kaksi artikkelia. Osallistujat voivat lähettää myös yhteisartikkeleita, kirjoittajia saa kuitenkin olla korkeintaan viisi.

  • Kaikkien artikkelien on oltava kirjoitettu jollakin EU:n virallisista kielistä, ja ne on alun perin julkaistava joko painettuna tai verkossa.

  • Artikkelin pituus ei saa ylittää 20 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).

  • Tarkemmat säännöt ja ehdot sekä tiedot siitä, miten voittajat valitaan, ovat saatavissa kilpailun verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Komissaari John Dallin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar