Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjoni volinik Dalli kuulutab välja ELi neljanda tervishoiuteemalise ajakirjanduskonkursi

Brüssel, 3. mai 2012. Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli kuulutas täna välja neljanda tervishoiuteemalise ajakirjanduskonkursi. Ajakirjanikelt, kes soovivad konkursil osaleda, oodatakse artikleid järgmistel teemadel:

  • Mõni teemadest, mida puudutab kampaania „Euroopa patsientide heaks”. Siia hulka kuuluvad farmaatsiatooted, piiriülesed tervishoiuteenused, haruldased haigused, tervishoiutöötajad, patsientide ohutus, elundidoonorlus ja -siirdamine, vähk, vaktsineerimine, antibiootikumide ettevaatlik kasutamine, vaimne tervis, Alzheimeri tõbi ja muud dementsuse vormid.

  • Aktiivse ja tervena vananemine, arvestades, et 2012. aasta on kuulutatud aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaks.

  • Eriauhind pannakse välja parimale suitsetamise mahajätmisest rääkivale artiklile.

Volinik Dalli kuulutas konkursi avatuks ELi tervishoiuprogrammi saavutusi ja tulevikuväljavaateid käsitleval konverentsil ligi 600 poliitiku, tervishoiuvaldkonna sidusrühmade esindaja ja ajakirjaniku ees. „Täna tutvustame me ELi tervishoiuprogrammi saavutusi ja ühtlasi kuulutan ma alanuks neljanda ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduskonkursi,“ teatas volinik Dalli ning lisas: „Usun, et programmil on kodanike jaoks selge ELi lisaväärtus tänu tervise edendamisele ja haiguste ärahoidmisele ning tänu sellele, et parandatakse juurdepääsu kvaliteetsematele ja turvalisematele tervishoiuteenustele ja pakutakse kaitset piiriüleste terviseohtude eest. Tervishoiust kirjutavad ajakirjanikud puhuvad neile teemadele elu sisse. Nad kirjutavad inimeste tegelikest kogemustest ning edastavad selle käigus teavet ja suurendavad ühtlasi teadlikkust tervisest ja tervishoiupoliitikast. Kommunikatsioon on meie tegevuse lahutamatu osa ja ajakirjanikud meie suurimad liitlased.”

Terviseandmed

Konverentsil tutvustati ka uut kasulikku terviseandmete töövahendit Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface ehk Euroopa tervishoiualane teabe- ja andmeliides). Tegemist on internetipõhise vikikeskkonnaga, mis sisaldab andmeid tervisliku seisundi, tervist määravate tegurite, tervishoiuteenuste ja muude tervisega seotud teemade kohta ELis. Heidi sisaldab ohtralt terviseandmeid ja -näitajaid, mida saab sorteerida aastate, riikide ja piirkondade kaupa, ning tänu sellele on temast palju kasu nii poliitikakujundajatele, teadlastele ja tervishoiutöötajatele kui ka ajakirjanikele. Vikikeskkonna link: http://ec.europa.eu/health/heidi

ELi tervishoiuprogrammide minevik ja tulevik

ELi tervishoiuprogrammidega on toetatud ja aidatud ellu viia paljusid meetmeid ja projekte, et juurutada innovaatilisi lahendusi, pakkuda paremaid ja ohutumaid tervishoiuteenuseid, edendada tervist ja pakkuda kaitset haiguste ja piiriüleste terviseohtude eest. Alates 2008. aastast on tervishoiuprogrammist rahastatud ligi 237 miljoni euro eest projekte sellistes valdkondades nagu noorte tervishoid, tervislik eluviis, vähk, harvaesinevad haigused, terviseteave ja tervisega seotud ebavõrdsus. Programmi loodud lisaväärtusest on olnud märkimisväärset kasu nii paljudele üksikisikutele kui ka tervetele kogukondadele kogu ELis. Paljusid selliseid projekte tutvustatakse ka tänasel konverentsil.

Praegune tervishoiuprogramm kestab kuni 2013. aasta lõpuni. Uus tervishoiuprogramm on osa ELi 2014.–2020. aastaks ette nähtud finantsprioriteetidest (ELi mitmeaastasest finantsraamistikust), mille Euroopa Komisjon kuulutas välja 2011. aasta juunis. Eeldusel, et arutelud ministrite nõukogus ja Euroopa Parlamendis sujuvad tõrgeteta, võetakse uus tervishoiuprogramm vastu 2012. aasta lõpus ja sellega tehakse algust 2014. aastal.

ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduskonkursi reeglid

  • Välja antakse kolm auhinda: esimese koha võitja saab 6000 eurot, teise koha võitja 2500 ja kolmanda koha võitja 1500 eurot. Selle aasta eriauhinna võitja saab auhinnaks 3000 eurot.

  • Konkursil osalejad peavad olema mõne ELi liikmesriigi 18-aastased või vanemad kodanikud või residendid.

  • Iga osavõtja võib esitada kõige rohkem kaks artiklit; osaleda võivad ka maksimaalselt viiest isikust koosnevad võistkonnad.

  • Artiklid peavad olema kirjutatud ühes ELi ametlikus keeles ning olema algselt avaldatud kas trükimeedias või Internetis.

  • Artikli pikkus ei tohi ületada 20 000 tähemärki (koos tühikutega).

  • Täpsemad reeglid ja tingimused ning teave võitjate valimise korra kohta on kirjas konkursi veebilehel.

Lisateave

Volinik John Dalli veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar