Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissær John Dalli annoncerer den fjerde EU-sundhedspris for journalister

Bruxelles, den 3. maj 2012 – I dag annoncerer John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, den fjerde EU-sundhedspris for journalister. Journalister opfordres til at indsende artikler om følgende emner, hvis de vil være med i kapløbet om en af hovedpræmierne:

  • et eller flere af emnerne i kampagnen "Et EU for patienterne". Disse emner er: lægemidler, grænseoverskridende sundhedspleje, sjældne sygdomme, sundhedspersonale, patientsikkerhed, organdonation og ‑transplantation, kræft, vaccination, fornuftig brug af antibiotika, mental sundhed, Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

  • aktiv og sund aldring i lyset af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012

  • emne for en særlig pris: rygestop.

Kommissær John Dalli informerede om den nye runde af prisen over for mere end 600 politiske beslutningstagere, interessenter og journalister ved en konference om resultaterne af og fremtidsperspektiverne for EU's sundhedsprogram. John Dalli sagde: "Jeg er glad for at kunne annoncere den fjerde runde af EU-sundhedsprisen for journalister i dag, hvor vi fremlægger resultaterne af EU' s sundhedsprogram. Jeg er overbevist om, at programmet har bidraget med klar europæisk merværdi for borgerne ved at fremme sundhed og forebyggelse af sygdomme, øge adgangen til bedre og sikrere sundhedsydelser og beskytte folk mod grænseoverskridende sundhedstrusler. Sundhedsjournalister er med til at gøre disse emner vedkommende. Ved at berette om borgernes praktiske erfaringer om sundhed formidler de information og øger bevidstheden omkring sundhed og sundhedspolitik. Kommunikation er efter min mening en integrerende del af vores indsats, og jeg ser journalister som vores vigtigste allierede".

Sundhedsdata

På konferencen blev der også præsenteret et nyttigt sundhedsdataværktøj - Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface) er en internetbaseret wiki med sundhedsoplysninger på EU-plan om sundhedsstatus, sundhedsdeterminanter, sundhedstjenesteydelser og en lang række andre emner. Heidi-wikien kan med sin store mængde sundhedsdata og sundhedsindikatorer, som kan opdeles efter år, lande og regioner, være af utrolig stor værdi for de politiske beslutningstagere, forskere, sundhedsprofessionelle og journalister. Link til wikien: http://ec.europa.eu/health/heidi

EU's sundhedsprogrammer: tidligere og fremtidige

EU's sundhedsprogrammer har støttet og resulteret i adskillige tiltag og projekter, der tager sigte på at fremme udbredelsen af innovation, bedre og sikrere sundhedsydelser, sundhedsfremme og beskyttelse mod sygdomme og grænseoverskridende sundhedstrusler. Siden 2008 har sundhedsprogrammet finansieret projekter til en værdi tæt på 237 mio. EUR på områder som unges sundhed, sund livsstil, kræft, sjældne sygdomme, sundhedsoplysning og uligheder på sundhedsområdet. Programmet har givet en væsentlig merværdi for utallige enkeltpersoner og lokalsamfund i hele EU. Mange af disse projekter præsenteres på dagens konference.

Det nuværende sundhedsprogram løber indtil udgangen af 2013. Det nye sundhedsprogram indgår i EU's finansielle prioriteringer for 2014-2020 (EU's flerårige finansielle ramme), som Europa-Kommissionen offentliggjorde i juni. Hvis drøftelserne i Ministerrådet og Europa-Parlamentet forløber gnidningsløst, vil sundhedsprogrammet kunne vedtages inden udgangen af 2012 og begynde i 2014.

EU-sundhedsprisen for journalister: reglerne

  • Følgende præmier vinker forude for de deltagende journalister: 6 000 EUR til vinderen, 2 500 EUR til andenpladsen og 1 500 EUR til tredjepladsen. Vinderen af dette års særlige pris får 3 000 EUR.

  • Konkurrencedeltagerne skal være statsborgere eller have bopæl i et af de 27 EU-lande og være fyldt 18.

  • Der kan højst indsendes 2 artikler pr. deltager. Grupper kan også deltage, men en gruppe må højst omfatte 5 personer.

  • Alle artikler skal være på et af de officielle EU-sprog, og de skal første gang være offentliggjort i trykte eller online medier.

  • Artiklen bør højst være på 20 000 tegn (inkl. mellemrum).

  • Yderligere regler og betingelser samt oplysninger om, hvordan vinderne udvælges, kan ses på det særlige websted.

Yderligere oplysninger:

EU-kommissær John Dallis hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar