Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисарят Дали дава старт на четвъртия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика

Брюксел, 3 май 2012 г. – Днес европейският комисар за здравеопазването и потребителите Джон Дали даде старт на четвъртия по ред ежегоден конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика. За да спечелят някоя от големите награди, журналистите трябва да изпратят свои статии, в които се представят:

  • една или няколко от темите на кампанията „Европа за пациентите“ фармацевтични продукти, трансгранично здравеопазване, редки болести, здравни работници, безопасност на пациентите, донорство и трансплантация на органи, ракови заболявания, ваксинации, разумно използване на антибиотици, психично здраве, болест на Алцхаймер и други деменции;

  • активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, която отбелязваме през 2012 г.

  • темата за специалната награда — отказването от тютюнопушене.

Комисарят Дали обяви началото на конкурса пред повече от 600 управленци, заинтересовани страни от здравния сектор и журналисти по време на конференция за резултатите и бъдещите перспективи пред здравната програма на ЕС. Комисарят Дали заяви: „Обявявам четвъртия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика в момент, в който представяме постиженията на здравната програма на ЕС. Убеден съм, че програмата осигури за гражданите ясна европейска добавена стойност в промоцията на здравето и предотвратяването на заболяванията, в разширяването на достъпа до по-добро и по-безопасно здравеопазване и в защитата срещу трансграничните заплахи за здравето. Здравните журналисти са тези, които вдъхват живот на тези теми. Техните репортажи за реалния опит на гражданите в здравната сфера са източник на информация и начин за повишаване на осведомеността по въпросите на здравето и здравната политика. Считам, че комуникацията е неделима част от нашата дейност, а в това отношение най-силните ни съюзници са журналистите.“

Здравни данни

По време на конференцията беше представен и полезен инструмент за здравни данни, наречен Heidi (акроним от англ. „Здравето в Европа: интерфейс за информация и данни“). Изграденият на принципа на wiki и базиран в интернет инструмент Heidi предлага здравна информация на равнище ЕС относно здравния статус, детерминантите на здравето, здравните услуги и редица други въпроси. С изключително богатия си набор от данни и показатели за здравето, които могат да бъдат разбивани по години, държави и региони, Heidi може да бъде от много голяма полза за разработващите политиките, научните работници, здравните специалисти и журналистите. Връзка към wiki страниците: http://ec.europa.eu/health/heidi

Здравните програми на ЕС: минало и бъдеще

Здравните програми на ЕС оказват подкрепа и изпълняват многобройни дейности и проекти за по-активно възприемане на иновациите, по-добро и по-безопасно здравеопазване, промоция на здравето и защита срещу заболявания и трансгранични заплахи за здравето. От 2008 г. насам здравната програма е финансирала проекти на стойност близо 237 милиона евро в сфери като младежкото здравеопазване, здравословния начин на живот, раковите заболявания, редките болести, здравната информация и неравенството в здравно отношение. За безброй хора и общности от целия ЕС програмата е била от значителна полза. Много от тези проекти бяха представени специално на днешната конференция.

Сегашната здравна програма е със срок до края на 2013 г. Новата здравна програма е част от финансовите приоритети на ЕС за 2014—2020 г. (многогодишната финансова рамка на ЕС), които Европейската комисия обяви през юни 2011 г. Ако обсъжданията в Съвета на министрите и в Европейския парламент преминат гладко, здравната програма следва да бъде приета до края на 2012 г. и да започне да се изпълнява от 2014 г.

Конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика: регламент

  • Ще бъдат връчени следните награди: 6000 евро за първо място, 2500 евро за второ място и 1500 евро за трето място. Удостоеният с тазгодишната специална награда ще получи 3000 евро.

  • Участниците в конкурса трябва да бъдат граждани или жители на една от 27-те държави — членки на ЕС, и да са навършили 18 години.

  • Всеки участник може да представи най-много 2 статии, като е възможно и колективно участие, при условие че журналистическият екип не надхвърля 5 души.

  • Всички статии трябва да бъдат на един от официалните езици на ЕС и да са били първоначално публикувани в печатно или електронно издание.

  • Една статия не трябва да надвишава 20 000 печатни знака (с интервалите).

  • Повече информация за правилата и условията за участие, както и критериите за определяне на победителите можете да намерите на посветения на проявата уебсайт.

За повече информация:

Уебсайт на комисаря Джон Дали:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar