Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisārs Piebalgs dodas uz Keniju, lai stiprinātu ES pasākumus, reaģējot uz nepietiekamo pārtikas nodrošinājumu šajā reģionā

Brisele, 2012. gada 30. aprīlis. Rīt Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs sāks divu dienu vizīti Kenijā, kuras laikā viņš pievērsīsies jautājumiem saistībā ar nepietiekamo pārtikas nodrošinājumu Kenijā un Āfrikas raga reģionā, ko bieži skar sausums. Komisārs nāks klajā ar ES iniciatīvu „Atbalsts Āfrikas raga izturības spējām (SHARE) ” kas palīdzēs Āfrikas raga iedzīvotājiem atgūties no nesenā sausuma sekām un pastiprināt viņu – un arī reģiona ekonomikas – spēju labāk pārvarēt turpmākās krīzes.

Komisārs Piebalgs sacīja: „Šīs iniciatīvas mērķis ir pārtraukt reģionā notiekošo krīžu apburto loku un nodrošināt, ka iedzīvotāji nākotnē var labāk pārvarēt sausuma sekas. Šī iniciatīva apliecina ES apņēmību turpināt cīņu pret badu un novērst to miljonu cilvēku ciešanas, kuri dzīvo riskam pakļautajos Āfrikas raga reģionos. ES pastiprinās savu darbu lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma jomā, pārliecinoties par to, ka reģionālajā līmenī tiek risināti visi ar pārtikas ķēdi saistītie jautājumi – no ražošanas līdz pārdošanai.”

Komisāra Piebalga vizītes laikā Kenijā notiks apspriedes arī par notiekošo reformu procesu un gaidāmajām vēlēšanām. Viņš tiksies ar prezidentu Mwai Kibaki un premjerministru Raila Odinga, kā arī ar finanšu ministru Robinson Githae un valsts ministru Kenijas ziemeļu reģiona un citu neauglīgo zemju jautājumos Mohammed Ibrahim Elmi.

Pirms došanās ceļā komisārs Piebalgs teica: „Es izsaku atzinību Kenijas valdībai par pēdējos gados panākto progresu reformu programmas īstenošanā. Šīs reformas būtu jāturpina, jo īpaši pirms gaidāmajām vēlēšanām. Tikai mierīgas, brīvas un godīgas vēlēšanas var nodrošināt turpmāku valsts attīstību un stabilitāti krīžu skartajā Āfrikas raga reģionā.”

Komisāra Piebalga vizītes laikā Kenijā tiks apspriesti arī citi jautājumi, piemēram, par drošību Āfrikas raga reģionā. Komisārs apmeklēs arī vairākus ES finansētos projektus (piemēram, kādu slimnīcu un projektus saistībā ar mātes veselību un sausuma pārvarēšanu) Kenijas ziemeļrietumos – reģionā, kuru nesen smagi skāra sausums un kurā ES jau aktīvi darbojas, lai atbalstītu tā izturības spējas un pārtikas nodrošinājumu.

Komisāra Piebalga vizītes grafiks (provizorisks)

1. maijs

Komisārs kopā ar valsts ministru Kenijas ziemeļu reģiona un citu neauglīgo zemju jautājumos Mohammed Ibrahim Elmi dosies uz Kalokol un Lodwar pilsētām Turkana apgabalā. Vizītes laikā paredzēts

  • apmeklēt ES pārvaldības projektu, kura ietvaros vietējās kopienas pārstāvji tiek apmācīti veikt valsts projektu sociālo auditu, tādējādi sekmējot pārskatatbildību;

  • apmeklēt Kapua ambulanci, kura ir iesaistījusies ES finansētajā projektā par drošu mātes stāvokli, kura mērķis ir uzlabot piekļuvi mātes veselības aprūpei;

  • apmeklēt Lodwar rajona slimnīcu;

  • tikties ar valsts ministru Kenijas ziemeļu reģiona un citu neauglīgo zemju jautājumos Mohammed Ibrahim Elmi.

2. maijs

  • Tikšanās ar prezidentu Mwai Kibaki

  • Tikšanās ar premjerministru Raila Odinga

  • Tikšanās ar finanšu ministru Robinson Githae

  • Preses konference (plkst. 16.00)

Papildu informācija

MEMO/12/294 - EU development cooperation with Kenya

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar