Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija začela javno posvetovanje o zmanjšanju stroškov pri uvedbi visokohitrostnega interneta

Bruselj, 27. aprila 2012 – Visokohitrostni internet je pomemben za vse gospodarske sektorje in je temelj enotnega digitalnega trga. Ob vsakem 10-odstotnem povečanju deleža širokopasovnih povezav gospodarstvo zraste za 1 do 1,5 %. Zato Evropska komisija zbira predloge, kako zmanjšati stroške pri vzpostavitvi novih visokohitrostnih internetnih omrežij v EU. Komisijo še posebej zanima, kako bi se lahko zmanjšali stroški gradbenih del, kot je prekopavanje cest pri polaganju optičnih kablov, ki lahko predstavljajo tudi do 80 % celotnih stroškov. Prepričana pa je, da bi lahko stroške naložb v širokopasovno infrastrukturo zmanjšala za četrtino, zato zbira prispevke vseh zainteresiranih strani iz javnega in zasebnega sektorja, vključno z npr. telekomunikacijskimi podjetji in podjetji za javne storitve, investitorji, javnimi organi in potrošniki.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Če želimo po Evropi razširiti hitrejše širokopasovne povezave, moramo zmanjšati stroške gradbenih del pri uvedbi širokopasovnih omrežij. Preučiti moramo konkretne ideje o tem, kako bi lahko zmanjšali stroške in zagotovili lažji dostop, ponovno uporabo in skupno uporabo te infrastrukture. Za državljane ni nič hujšega, kot so dela na cesti, za podjetja pa nič bolj nadležnega kot nepotrebna birokracija.“

Gradbena dela predstavljajo do 80 % celotnih stroškov naložb v širokopasovno infrastrukturo. Stroški so tako visoki zaradi premalo usklajevanja med gradbenimi projekti, nezadostne ponovne uporabe obstoječe infrastrukture in slabega sodelovanja med udeleženimi. Vodna, energetska in železniška podjetja imajo na primer pogosto lastno infrastrukturo in izvajajo dela na cestah, ne da bi se pri tem uskladila s telekomunikacijskimi podjetji. Hitrejšo uvedbo ovirajo tudi dolgotrajni, nepregledni in zahtevni postopki za pridobitev pravic do poti ter vseh potrebnih dovoljenj na nacionalni ali lokalni ravni.

Komisija želi pridobiti mnenja o:

  • ovirah za naložbe v širokopasovno infrastrukturo,

  • možnostih za bolj učinkovito uporabo obstoječe infrastrukture,

  • usklajevanju gradbenih del,

  • ukrepih za izboljšanje koordinacije med pristojnimi organi in poenostavitev postopkov za pridobitev dovoljenj,

  • „pripravljenosti“ novih zgradb za hitro internetno infrastrukturo.

Javno posvetovanje poteka do 20. julija 2012. Rezultati posvetovanja bodo prispevali k manjšim stroškom naložb in navsezadnje tudi k manjšim končnim maloprodajnim cenam širokopasovnih povezav.

Ozadje

Evropska digitalna agenda (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200) določa cilj 100-odstotne širokopasovne pokritosti za vse Evropejce do leta 2013 s hitrostjo povezave 30 Mb/s za vse, pri čemer bi do leta 2020 vsaj 50 % evropskih gospodinjstev imelo internetno povezavo s hitrostjo, višjo od 100 Mb/s.

Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta, ki je potekalo 2. marca, so voditelji držav in vlad sklenili, da si morajo na ravni EU še naprej prizadevati za vzpostavitev enotnega digitalnega trga do leta 2015, ki jo bo mogoče doseči z večjo širokopasovno pokritostjo ter zmanjšanjem stroškov širokopasovne infrastrukture za visokohitrostni internet. Brez te naložbe bi EU lahko zamudila pomembno priložnost za rast in večjo zaposlenost.

Uporabne povezave

Posvetovalni dokument:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Spletna stran Digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

hashtag: #broadband4all

Kontakt:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar