Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia otvára verejné konzultácie na tému, ako znížiť náklady na zavádzanie vysokorýchlostného internetu

Brusel 27. apríla 2012 – Vysokorýchlostný internet je základom všetkých odvetví hospodárstva a stane sa oporou jednotného digitálneho trhu. Pri každom zvýšení penetrácie širokopásmového pripojenia o 10 % rastie hospodárstvo o 1 – 1,5 %. Európska komisia preto zisťuje názory, ako znížiť náklady na zriadenie nových sietí pre vysokorýchlostný internet v EÚ. Komisia má v úmysle najmä skúmať, ako znížiť náklady spojené so stavebným inžinierstvom, napríklad na výkopové práce na cestách na uloženie vlákien, čo môže tvoriť až 80 % celkových nákladov. Komisia je presvedčená, že týmto postupom by sa mohli o štvrtinu znížiť náklady na investície do širokopásmového pripojenia. Príspevky sa očakávajú od všetkých zainteresovaných verejných a súkromných subjektov, napríklad telekomunikačných spoločností a podnikov poskytujúcich komunálne služby, investorov, verejných orgánov a spotrebiteľov.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Ak chceme rýchlejšie rozšíriť širokopásmové pripojenie v celej Európe, musíme znížiť stavebné náklady na budovanie širokopásmových sietí. Potrebujeme overiť praktické odporúčania o tom, ako znížiť náklady a ako uľahčiť dostupnosť, opätovné využitie a spoločné používanie tejto infraštruktúry. Nič nie je pre občanov nepríjemnejšie ako výkopové práce na cestách a pre podniky nič nepríjemnejšie ako bezúčelná byrokracia.“

Až do 80 % celkových investícií do širokopásmového pripojenia súvisí s prácami na občianskej infraštruktúre. Náklady sú také vysoké z dôvodu nedostatočnej koordinácie projektov inžinierskych stavieb, nedostatočného opätovného využitia existujúcej infraštruktúry a nedostatočnej spolupráce medzi rozličnými aktérmi. Napríklad vodárenské, energetické a železničné podniky majú často vlastnú infraštruktúru a rozkopávajú cesty bez toho, aby svoju prácu koordinovali s telekomunikačnými podnikmi. Rýchlejšie budovanie sietí ďalej obmedzujú zdĺhavé, neprehľadné a ťažkopádne postupy súvisiace s objasňovaním práv týkajúcich sa miesta ich vedenia a získavaním všetkých potrebných povolení na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.

Komisia uvíta názory na:

  • prekážky pre investície do širokopásmovej infraštruktúry,

  • spôsoby, ako zlepšiť využívanie súčasnej infraštruktúry,

  • koordináciu stavebných inžinierskych prác,

  • opatrenia, ktorými by sa zvýšila koordinácia medzi príslušnými orgánmi a zjednodušili sa postupy udeľovania povolení,

  • „pripravenosť“ nových budov na vysokorýchlostnú internetovú infraštruktúru.

Verejné konzultácie budú prebiehať do 20. júla 2012. Výsledky prispejú k zníženiu investičných nákladov a v konečnom dôsledku aj koncovej maloobchodnej ceny širokopásmového pripojenia.

Kontext

Digitálnou agendou pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) sa stanovujú ciele v oblasti širokopásmového pripojenia, a to 100 % širokopásmové pokrytie do roku 2013 pre všetkých Európanov, rýchlosť 30 Mbps pre všetkých a do roku 2020 najmenej 50 % európskych domácností s predplateným internetovým pripojením s rýchlosťou vyše 100 Mbps.

Na jarnom zasadnutí Európskej rady dňa 2. marca dospeli hlavy štátov a vlád k záveru, že by sa na úrovni EÚ malo pokračovať v úsilí o dokončenie jednotného digitálneho trhu do roku 2015, a to zabezpečením lepšieho širokopásmového pokrytia, ako aj znížením nákladov na vysokorýchlostnú širokopásmovú infraštruktúru. Bez tejto investície EÚ riskuje stratu na tomto významnom potenciáli pre rast a zamestnanosť.

Užitočné odkazy

Konzultačný dokument: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

hashtag: #broadband4all

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar