Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Agenda digitală: Comisia lansează o consultare publică privind modul în care ar putea fi redus costul introducerii internetului de mare viteză

Bruxelles, 27 aprilie 2012 – Internetul de mare viteză este indispensabil pentru toate sectoarele economice și va fi piatra de temelie a pieței unice digitale. Fiecărei creșteri cu 10% a nivelului de penetrare a benzii largi îi corespunde o creștere economică de 1-1,5 %. În acest context, Comisia Europeană dorește să afle opinii cu privire la modul în care ar putea fi reduse costurile de instalare a unor noi rețele de internet de mare viteză în UE. Concret, Comisia dorește să examineze modalități de reducere a costurilor aferente lucrărilor de geniu civil, cum ar fi decopertarea drumurilor și săparea de șanțuri în scopul instalării fibrei optice, care se pot ridica până la 80% din costul total. Comisia consideră că acest lucru ar determina o scădere cu 25% a costurilor aferente investițiilor în banda largă. Consultația este deschisă tuturor părților interesate din sectorul public sau privat, inclusiv societăților de telecomunicații sau de utilități publice, investitorilor, autorităților publice și consumatorilor.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: „Dacă vrem să introducem banda largă în întreaga Europă, este necesar să reducem costurile aferente lucrărilor de geniu civil necesare în acest scop. Este necesar să testăm idei concrete care vizează reducerea costurilor și facilitarea atât a accesului la această infrastructură, cât și a reutilizării și partajării acesteia. Nimic nu este mai deranjant pentru cetățeni decât decopertarea drumurilor și săparea de șanțuri și nimic nu este mai deranjant pentru întreprinderi decât birocrația inutilă.”

Lucrările de infrastructură reprezintă până la 80% din totalul costurilor de investiții în banda largă. Această pondere ridicată se datorează lipsei de coordonare a proiectelor de geniu civil, gradului insuficient de reutilizare a infrastructurii existente și absenței cooperării între diferiții actori. De exemplu, societățile din sectorul apei, al energiei și al căilor ferate dispun adesea de propria infrastructură, astfel încât decopertează drumuri și sapă șanțuri fără să-și coordoneze activitatea cu cea a societăților de telecomunicații. În plus, introducerea mai rapidă a benzii largi este împiedicată de procedurile îndelungate, opace și greoaie care trebuie respectate pentru obținerea drepturilor de trecere și a tuturor autorizațiilor necesare la nivel național sau local.

Comisia dorește să afle opinii cu privire la:

  • obstacolele care împiedică investițiile în infrastructura de bandă largă;

  • modalitățile de îmbunătățire a utilizării infrastructurii actuale;

  • coordonarea lucrărilor de geniu civil;

  • măsuri care să sporească gradul de coordonare dintre autoritățile competente și să simplifice procedurile de autorizare;

  • compatibilitatea clădirilor noi cu infrastructura de internet de mare viteză.

Consultarea publică este deschisă până la 20 iulie 2012. Rezultatele vor contribui la reducerea costurilor aferente investițiilor și, în ultimă instanță, a prețului final de consum al benzii largi.

Context

Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) are ca obiective accesul la banda largă al tuturor europenilor până în 2013, o viteză de 30 Mbps pentru toată lumea și abonarea a cel puțin 50% dintre gospodăriile europene la conexiuni de internet cu viteze de peste 100 Mbps până în 2020.

Cu ocazia Consiliului European de primăvară, desfășurat la 2 martie, șefii de state și de guverne au ajuns la concluzia că eforturile ar trebui continuate la nivelul UE în scopul finalizării pieței unice digitale până în 2015, prin asigurarea unei acoperiri mai bune a benzii largi, inclusiv prin reducerea costului aferent infrastructurii de bandă largă de mare viteză. Fără aceste investiții, UE riscă să piardă acest important potențial de creștere economică și de creare de locuri de muncă.

Linkuri utile

Documentul de consultare:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

Site-ul web dedicat Agendei digitale

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

hashtag: #broadband4all

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar